Zajmowanie miejsc parkingowych jako przykład problemu modelowania zasobów współdzielonych

Main Article Content

Ireneusz Kaczmar
Andrzej Borusiewicz
Maciej Kuboń
Ireneusz Żuchowski


Słowa kluczowe : logistyka, miejsca parkingowe, modelowanie, analiza wykorzystania parkingów
Abstrakt
Logistyka miejska znajduje się w czołówce logistyki głównego nurtu. W literaturze definicje tej logistyki obejmują m.in. kwestie płynności ruchu i dostępności miejsc parkingowych w miastach. Obserwuje się stały wzrost liczby pojazdów kołowych w miastach każdej wielkości. Powoduje to problem dostępności miejsc parkingowych. Ograniczona ilość dostępnych zasobów parkingowych, która zawsze będzie niewystarczająca, zwłaszcza przy rosnącym ruchu kołowym, powoduje potrzebę ich racjonalnego wykorzystania. W artykule analizujemy problem obłożenia i zapotrzebowania na wolne miejsca parkingowe. Zastosowano dyskretną metodę symulacji. Model stochastyczny został opracowany w środowisku komputerowym, biorąc pod uwagę takie parametry, jak: (a) gęstość strumieni ruchu; (b) zapotrzebowanie pojazdów na wolną przestrzeń; (c) czas parkowania pojazdów; (d) rzeczywiste wykorzystanie miejsca parkingowego w przykładach. Symulacje z wykorzystaniem opracowanego modelu przeprowadzono dla trzech parkingów. Wykazały one, że tylko parking B utrzymywał płynność ruchu, ponieważ miał wystarczająco dużo miejsc do obsługi przepływu ruchu. Parkingi A i B są nieefektywne i pozwalają na płynny okres parkowania od 2 do 3 godzin od stanu neutralnego. Jest to jednak niemożliwe w praktyce, ponieważ parkingi te nigdy nie są puste, ponieważ zawsze są tam zaparkowane pojazdy. Symulacja daje wiarygodne wyniki w 90-procentowym przedziale ufności.

Article Details

Jak cytować
Kaczmar, I., Borusiewicz, A., Kuboń, M., & Żuchowski, I. (2021). Zajmowanie miejsc parkingowych jako przykład problemu modelowania zasobów współdzielonych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 35–48. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.27
Bibliografia

Amato G., Carrara F., Falchi F., Gennaro C., Vairo C., 2016: Car parking occupancy detection using smart camera networks and deep learning, IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC), 27–30 June, Messina, Italy. (Crossref)

Brzeziński M., 2006: Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa.

Crainic T.G., 2009: Simulating the impact of New Australian Bi-Moda urban freight terminals, trends, challenges and perspectives in city logistics, Buletin AGIR 4, 45–51.

Grishkevich A., 2015: Distributed simulation models to estimate structural reliability indices of power systems, Electrical Review 91.12, 106–109.

Hampshire R.C., Shoup D., 2018: What share of traffic is cruising for parking? Journal of Transport Economics and Policy 52.3, 184–201.

Krawczyk S., 2004: Logistics in city management, International School of Logistics and Transport, Academy of Economics, Wrocław.

Litman T., 2016: Parking management: strategies, evaluation, and planning, Victoria Transport Policy Institute, Victoria, BC.

Matuszak Z., 2011: Przykłady opisu kompozycjami rozkładów czasów zdatności uszkodzeń urządzeń i systemów technicznych, Automatyka 15, 335–344.

Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka, [electronic source] www. wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Rachunek_probability_and_statistics [access: 14.12.2021].

Pietruch M., 2017: Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie, Transport Miejski i Regionalny 2, 10–15.

Sołtysik M., 2001: Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11, 4-17.

Spławińska M., Solecka K., 2017: Metody obliczania zapotrzebowania na miejsca postoju na obiektach MOP, Autobusy 12, 423–427.

Stienstra S., 2014: Obliczanie popytu na miejsca parkingowe, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie 1(103), 371–177.

Stabenau H., 1993: Bedarfsgerechte Gestaltung einer Leistungsfähigkeiten City-Logistik, Traffic Networks 93, Vortragband des Kongress am 22/23 Juni 1993 in Bremem, KPS Messe- und Ausstellungs GmbH, Bremen.

Stawowy M., Perlicki K., Czarnecki T., 2017: Przyrostowa metoda wyznaczania zapotrzebowania na wolne miejsca na parkingach przy autostradzie, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 119, 445–453.

Taniguchi E., Thompson R.G., Yamada T., van Duin R., 2001: City logistics – network modelling and intelligent transport systems, Pergamon, Oxford. (Crossref)

Würdemann G., 1992: ExWoSt-Informationen zum Forschungsfeld, Städtebau und Verkehr 3, Bundesanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn.

Xuejian Z., Zhao K., Hai F., 2015: An algorithm of parking planning for smart parking system, Proceeding of the 11th World Congress on Intelligent Control and Automation, 29 June – 04 July, IEEE, Shenyang, China.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.