Zajmowanie miejsc parkingowych jako przykład problemu modelowania zasobów współdzielonych

Main Article Content

Ireneusz Kaczmar
Andrzej Borusiewicz
Maciej Kuboń
Ireneusz Żuchowski


Słowa kluczowe : logistyka, miejsca parkingowe, modelowanie, analiza wykorzystania parkingów
Abstrakt
Logistyka miejska znajduje się w czołówce logistyki głównego nurtu. W literaturze definicje tej logistyki obejmują m.in. kwestie płynności ruchu i dostępności miejsc parkingowych w miastach. Obserwuje się stały wzrost liczby pojazdów kołowych w miastach każdej wielkości. Powoduje to problem dostępności miejsc parkingowych. Ograniczona ilość dostępnych zasobów parkingowych, która zawsze będzie niewystarczająca, zwłaszcza przy rosnącym ruchu kołowym, powoduje potrzebę ich racjonalnego wykorzystania. W artykule analizujemy problem obłożenia i zapotrzebowania na wolne miejsca parkingowe. Zastosowano dyskretną metodę symulacji. Model stochastyczny został opracowany w środowisku komputerowym, biorąc pod uwagę takie parametry, jak: (a) gęstość strumieni ruchu; (b) zapotrzebowanie pojazdów na wolną przestrzeń; (c) czas parkowania pojazdów; (d) rzeczywiste wykorzystanie miejsca parkingowego w przykładach. Symulacje z wykorzystaniem opracowanego modelu przeprowadzono dla trzech parkingów. Wykazały one, że tylko parking B utrzymywał płynność ruchu, ponieważ miał wystarczająco dużo miejsc do obsługi przepływu ruchu. Parkingi A i B są nieefektywne i pozwalają na płynny okres parkowania od 2 do 3 godzin od stanu neutralnego. Jest to jednak niemożliwe w praktyce, ponieważ parkingi te nigdy nie są puste, ponieważ zawsze są tam zaparkowane pojazdy. Symulacja daje wiarygodne wyniki w 90-procentowym przedziale ufności.

Article Details

Jak cytować
Kaczmar, I., Borusiewicz, A., Kuboń, M., & Żuchowski, I. (2021). Zajmowanie miejsc parkingowych jako przykład problemu modelowania zasobów współdzielonych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 35–48. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.27
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.