Kanały dystrybucji wykorzystywane przez organizacje producentów owoców i warzyw w Polsce

Main Article Content

Aleksandra Chlebicka


Słowa kluczowe : kanały dystrybucji, owoce i warzywa, organizacje producentów
Abstrakt
Produkcja owoców i warzyw jest ważną gałęzią polskiego rolnictwa. W ostatnich latach, rynek owoców i warzyw przeszedł znaczące zmiany, w szczególności dotyczące struktury kanałów dystrybucji. Plantatorzy ustanawiają organizacje producentów (OP), aby zwiększyć swoją pozycję przetargową wobec dużych sieci detalicznych i firm przetwórczych. Wiedza na temat funkcjonowania OP na rynku jest ograniczona. Po pierwsze, celem badania jest wypełnienie tej luki, przede wszystkim poprzez wskazanie kanałów dystrybucji wykorzystywanych przez OP w Polsce. Po drugie, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy OP zaopatrujące sieci detaliczne różnią się od innych podmiotów. Badanie wykazało, że OP korzystały z różnych kanałów dystrybucji. Najważniejsze z nich to rynki hurtowe, sieci detaliczne (supermarkety i hipermarkety, sieci dyskontowe) oraz firmy przetwórcze. Okazało się, że organizacje producentów sprzedające do sieci detalicznych były stosunkowo większe pod względem wartości produktów dostarczanych przez producentów-członków i bardziej skłonne do pozyskiwania owoców i warzyw od rolników, którzy nie są ich członkami. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu niepublikowanych danych rządowych dotyczących populacji organizacji producentów działających w sektorze owoców i warzyw w Polsce w 2017 roku.

Article Details

Jak cytować
Chlebicka, A. (2020). Kanały dystrybucji wykorzystywane przez organizacje producentów owoców i warzyw w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 13–23. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.29
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.