Kanały dystrybucji wykorzystywane przez organizacje producentów owoców i warzyw w Polsce

Main Article Content

Aleksandra Chlebicka


Słowa kluczowe : kanały dystrybucji, owoce i warzywa, organizacje producentów
Abstrakt
Produkcja owoców i warzyw jest ważną gałęzią polskiego rolnictwa. W ostatnich latach, rynek owoców i warzyw przeszedł znaczące zmiany, w szczególności dotyczące struktury kanałów dystrybucji. Plantatorzy ustanawiają organizacje producentów (OP), aby zwiększyć swoją pozycję przetargową wobec dużych sieci detalicznych i firm przetwórczych. Wiedza na temat funkcjonowania OP na rynku jest ograniczona. Po pierwsze, celem badania jest wypełnienie tej luki, przede wszystkim poprzez wskazanie kanałów dystrybucji wykorzystywanych przez OP w Polsce. Po drugie, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy OP zaopatrujące sieci detaliczne różnią się od innych podmiotów. Badanie wykazało, że OP korzystały z różnych kanałów dystrybucji. Najważniejsze z nich to rynki hurtowe, sieci detaliczne (supermarkety i hipermarkety, sieci dyskontowe) oraz firmy przetwórcze. Okazało się, że organizacje producentów sprzedające do sieci detalicznych były stosunkowo większe pod względem wartości produktów dostarczanych przez producentów-członków i bardziej skłonne do pozyskiwania owoców i warzyw od rolników, którzy nie są ich członkami. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu niepublikowanych danych rządowych dotyczących populacji organizacji producentów działających w sektorze owoców i warzyw w Polsce w 2017 roku.

Article Details

Jak cytować
Chlebicka, A. (2020). Kanały dystrybucji wykorzystywane przez organizacje producentów owoców i warzyw w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 13–23. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.29
Bibliografia

Beamer B., 1999: How to Sell Fresh Produce to Supermarket Chains, Agricultural Competitiveness, Virginia Tech.

Bijman J., Hendrikse G., 2003: Co-operatives in chains: institutional restructuring in the Dutch fruit and vegetables industry, Journal on Chains and Network Science 3, 2, 95–107. (Crossref)

Bouamra-Mechemache Z., Zago A., 2015: Introduction: Collective action in agriculture, European Review of Agricultural Economics 42, 5, 707–711. (Crossref)

Camanzi L., Malorgio G., Azcárate T., 2011: The Role of Producer Organizations in Supply Concentration and Marketing: A Comparison between European Countries in the Fruit and Vegetable Sector, Journal of Food Products Marketing 17, 2–3, 327–354. (Crossref)

Chlebicka A., 2017: Organizacje producenckie we Wspólnej Polityce Rolnej – przesłanki tworzenia i ewolucja wsparcia [Producer organizations in the Common Agricultural Policy – premises for creating and evolution of support], [in:] A. Chlebicka (ed.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej: aspekty ekonomiczne, Wydawnictwo Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.

Chlebicka A., Falkowski J., Wołek T., 2009: Powstanie grup producentów rolnych a zmienność cen [Establishment of cost producer groups and price variability], Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2, 59–73.

Francesconi G.N., Wouterse F., 2015: Promoting the role of farmer-based organizations for value chain integration: the tension between a program’s targeting and an organization’s investment strategy, Agricultural Economics 46, 1–10. (Crossref)

GfK Polonia, 2017: Sieci detaliczne na rynku FMCG w Polsce 2016 [Retail chains on the FMCG market in Poland 2016], Warszawa.

Gołębiewski J., Sobczak W., 2017: Rynki hurtowe owoców i warzyw [Wholesale markets for fruit and vegetables], Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

GUS, 2019: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018 [Statistical Yearbook of Agriculture 2018], Warszawa.

Hendrikse G., Bijman W., 2001: On the emergence of growers’ associations: self-selection versus market power, ERIM Report Series Research in Management.

Karasiewicz G. 2001: Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian zmian [Distribution of agri-food products on the Polish market. Diagnosis and concept of changes], Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Krzyżanowska K., Trajer M., 2014: Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Financing of agricultural producer groups under the Rural Development Program], Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 106, 57–70. (Crossref)

Norwood F., Lusk J., 2018: Agricultural Marketing and Price Analysis, Waveland Press.

Reardon T., Barrett C.B., Berdegue J.A., Swinnen J.F.M., 2009: Agrifood Industry Transformation and Small Farmers in Developing Countries, World Development 37, 1717–1727. (Crossref)

Rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń na rynku owoców i warzyw, [electronic resource] https://www.arimr.gov.pl/grupy-i-organizacje-producentow/rejestry-prowadzone-przez-arimr.html [access: 15.12.2019].

Stokke H.E., 2009: Multinational Supermarket Chains in Developing Countries: Does Local Agriculture Benefit, Journal of Agricultural Economics 40, 645–656. (Crossref)

Tereszkiewicz, K., Kusz, D., Molenda, P. 2017:. Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(4), 139-150. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.39 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.