Znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku dla wymiany handlowej między Polską i Chinami

Main Article Content

Elżbieta Szymańska
Michał Wielechowski


Słowa kluczowe : wymiana handlowa, Nowy Jedwabny Szlak, terminal, Polska, Chiny
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie znaczenia koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku dla wymiany handlowej między Polską i Chinami. W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie obrotów handlu zagranicznego Polski z Chinami oraz informacje z literatury przedmiotu. Przyjęty okres badawczy obejmuje lata 2010–2018. Z analizy wynika, że Nowy Jedwabny Szlak istotnie wpływa na globalne łańcuchy dostaw poprzez skrócenie czasu przewozu towarów na trasie Chiny – Europa oraz ekspansję powiązań infrastrukturalnych, finansowych i IT służących poprawie prowadzenia wymiany handlowej. Chinom daje możliwość rozszerzania strefy wpływów oraz umacniania swojej pozycji na arenie międzynarodowej, a dla krajów europejskich stanowi źródło rozwoju infrastruktury i zwiększenia wymiany handlowej. Polska z racji swojego położenia geograficznego może stanowić swoisty pomost łączący rynki zachodnie z Azją Centralną. Powinna ona wykorzystać szansę stania się portem logistycznym i centrum dystrybucyjnym towarów przewożonych na Nowym Jedwabnym Szlaku. Istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, organizacji handlowych i rządu stanowi zwiększenie eksportu produktów i usług do Chin poprzez terminale w Gdańsku, Małaszewiczach, Łodzi i Sławkowie.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, E., & Wielechowski, M. (2019). Znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku dla wymiany handlowej między Polską i Chinami. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 99–109. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.27
Bibliografia

Chen H.P., 2016: China’s ‘One Belt, One Road’ Initiative and its Implications for Sino-African Investment Relations, Transnational Corporations Review 8 (3), 178–182. (Crossref)

Cooperation between China and Central and Eastern European Countries – China-CEEC, 2015: China’s Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries, [electronic source] http://www.china-ceec.org/eng/zdogjhz_1/t1410595.htm [access: 05.12.2019].

Cui L., Song M., 2019: Economic evaluation of the Belt and Road Initiative from an unimpeded trade perspective, International Journal of Logistics Research and Applications 22 (1), 25–46. (Crossref)

Fallon T., 2015: The New Silk Road: Xi Jinping’s Grand Strategy for Eurasia, The American Foreign Policy Interests 37 (3), 140–147. (Crossref)

Główny Urząd Statystyczny – GUS, 2011–2019: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego [Statistical Yearbook of Foreign Trade], Warszawa.

Hansen V., 2012: The Silk Road. A New History, Oxford University Press, New York.

Huang Y., 2016: Understanding China’s Belt & Road Initiative: Motivation, Framework and Assessment, China Economy Review 40, 314–321. (Crossref)

Li P., Qian H., Howard K.W.F., Wu J., 2015: Building a new and sustainable “Silk Road economic belt”, Environmental Earth Sciences 74, 7267–7270. (Crossref)

Liu X., 2010: The Silk Road in World History, Oxford University Press, New York.

Majszyk K., Niedziński B., 2015: Nowy jedwabny szlak przyniesie korzyści. Nie tylko Chinom [The new Silk Road will benefit. Not only for China], [electronic source] https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/885634,nowy-jedwabny-szlak-przyniesie-korzysci-nie-tylkochinom.html [access: 04.11.2019].

Nerć-Pełka A., Wysocka A., 2012: Logistyka i transport a wyzwania współczesnej gospodarki [Logistics and transport versus challenges of the modern economy], Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 27, 69–82.

pc, 2017: Czym jest chińska inicjatywa „Pasa i Szlaku”? [What is the Chinese Belt and Road initiative?], [electronic source] https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/czym-jestchinska-inicjatywa-pasa-i-szlaku.html [access: 04.12.2019].

Pepermans A., 2018: China’s 16+1 and Belt and Road Initiative in Central and Eastern Europe: economic and political influence at a cheap price, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 26, 181–203. (Crossref)

Perenc J., 2018: Koncepcja włączenia Polski i polskich terminali do obsługi ładunków w relacjach Chiny-Europa-Chiny [The concept of including Poland and Polish terminals to handle cargo in China-Europe-China relations], Ekonomiczne Problemy Usług 1 (130), 109–120. (Crossref)

Qiu X., Wong E.Y.C., Lam J.S.L., 2018: Evaluating economic and environmental value of liner vessel sharing along the maritime silk road, Maritime Policy & Management 45 (3), 336–350. (Crossref)

Silin Y., Kapustina L., Trevisan I., Drevalev A., 2018: The Silk road economic belt: balance of interests, Economic and Political Studies 6 (3), 293–318. (Crossref)

Świderski P., 2019: Polskie porty i Małaszewicze są kluczowe dla przewozów intermodalnych Nowym Jedwabnym Szlakiem [Polish ports and Małaszewicze are key for intermodal transport on the New Silk Road], [electronic source] https://strefabiznesu.pl/polskieporty-i-malaszewicze-sa-kluczowe-dla-przewozow-intermodalnych-nowym-jedwabnym-szlakiem/ar/c3-14042379 [access: 05.11.2019].

Szczudlik-Tatar J., 2015: Poland-China Strategic Partnership: Waiting for More Results, PISM Bulletin 106(838), [electronic source] https://www.pism.pl/files/?id_plik=20936 [access: 04.11.2019].

Tereszkiewicz K., Molenda P., Kusz D., 2017: Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (4), 139–150. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.39 (Crossref)

Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. M.P. 2019, poz. 1054 [Resolution No 105 of the Council of Ministers of 24 September 2019 regarding the adoption of the Strategy for Sustainable Development of Transport until 2030. Official Gazette of the Republic of Poland 2019, item 1054].

Walasek R., 2018: Interoperacyjność transportu intermodalnego jako element jego konkurencyjności w Unii Europejskiej [Interoperability of intermodal transport as an element of its competitiveness in the European Union], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie 166, 153–164. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>