Historyczno-merytoryczna geneza logistyki

Main Article Content

Heorhiy Cherevko
Irina Kolodiichuk
Volodymyr Kolodiichuk


Słowa kluczowe : logistyka, sfera wojskowa i ekonomiczna, przepływ, system logistyczny, periodyzacja logistyki
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania możliwości wyjaśnienia treści i ewolucji formacji logistyki, ustalenia okresów jej rozwoju poprzez zbadanie jej najważniejszych cech. Na podstawie dialektycznej metody poznania obiektywnej rzeczywistości i przy użyciu podejścia historycznego przeprowadzono analizę retrospektywną oraz zbadano genezę historyczną i merytoryczną kategorii logistyki, zidentyfikowane zostały różne jej interpretacje, w których śledzone są aspekty funkcjonalne, optymalizacyjne i docelowe. Przez autorów artykułu zostało zdefiniowane pojęcie logistyki jako gałęzi teorii zarządzania, której przedmiotem jest badanie form i środków wpływu organizacyjno-gospodarczego, strukturalno-funkcjonalnego i instytucjonalnego na proces przepływu materiałów i powiązanych z nimi informacyjnych, finansowych i usługowych przepływów z pierwotnego źródła surowców do konsumentów produktów końcowych w celu zoptymalizowania określonego procesu i realizacji docelowej funkcji systemu logistycznego, polegającej na uzyskaniu efektu synergii. Proponuje się periodyzację wojskowych i ekonomicznych etapów rozwoju logistyki na podstawie cech motywacyjnych z uzasadnieniem intuicyjno-filozoficznego, fazowo-stosowanego i systemowo-zintegrowanego okresów jej powstawania.

Article Details

Jak cytować
Cherevko, H., Kolodiichuk, I., & Kolodiichuk, V. (2020). Historyczno-merytoryczna geneza logistyki. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 5–12. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.28
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.