Łańcuch wartości w erze cyfrowej

Main Article Content

Joanna Rut
Marek Ostafil


Słowa kluczowe : zarządzanie, łańcuch wartości, przedsiębiorstwo, cyfryzacja, Przemysł 4.0, cyfrowe technologie, łańcuch dostaw
Abstrakt
Czwarta rewolucja przemysłowa powoduje zmiany w organizacji i funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Cyfrowa transformacja to proces wielowątkowy obejmujący praktycznie wszystkie dziedziny życia oraz gospodarki. Transformacja cyfrowa oznacza wdrożenie technologii informatycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zarówno duże, jak i te małe muszą dostosować się do standardów “rzeczywistości” cyfrowej. Cyfryzacja jest siłą napędową, która będzie kształtować przyszły przemysł. Potencjał cyfryzacji zauważalny jest w ramach całego łańcucha wartości, począwszy od projektowania produktów, procesów produkcyjnych i biznesowych, w pełni scyfryzowanej ścieżki klienta, poprzez pozyskiwanie nowych klientów i ich obsługę aż po automatyzację dostaw. Wdrożenie cyfrowych technologii Przemysłu 4.0 ma ogromny wpływ na cały łańcuch wartości, usprawniając produkcję i procesy, poprawiając zarządzanie i jakość produktów oraz usług, optymalizując relacje między klientami i organizacjami, przynosząc nowe możliwości rozwojowe biznesu oraz wiele korzyści. Łańcuch wartości w dobie cyfryzacji staje się istotnym elementem generujacym zauważalne zyski. Celem opracowania jest przedstawienie łańcucha wartości w dobie cyfryzacji w kontekście Przemysłu 4.0, z uwzględnieniem wskazania jego najbardziej kluczowych elementów obejmujących formułowanie strategii na podstawie zasobów cyfrowych, które przynoszą wartość dodaną, pozwalając konkurować na rynku i jednocześnie wyznaczać nowe standardy i modele biznesowe oraz ukazanie istotnych korzyści płynących z cyfryzacji łańcucha wartości.

Article Details

Jak cytować
Rut, J., & Ostafil, M. (2021). Łańcuch wartości w erze cyfrowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 101–112. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.31
Bibliografia

Arburg, [electronic source] https://www.arburg.com/pl/arburgxworld/smart-production/ [access: 04.12.2021].

Bharadwaj A., El Sawy O.A., Pavlou P.A., Venkatraman N., 2013: Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights, MIS Quarterly 37(2), 471–482.

Bieńkowska M., Lalka K., 2021: Cyfryzacja jako siła napędowa dla przemian, [electronic source] https://afry.com/pl-pl/cyfryzacja-jako-sila-napedowa-dla-przemian [access: 06.12.2021].

Blunck E., Werthmann H., 2017: Industry 4.0 – an Opportunity to Realize Sustainable Manufacturing and its Potential for a Circular Economy, Dubrovnik International Economic Meeting 3(1), 644–666.

Bondyra K., Zagierski B., 2019: Przemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo Wielkopolskie? WROT, Poznań, [electronic source] https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2019/10/Przemys%C5%82-4.0.pdf [access 06.12.2021].

Cyfryzacja według Cisco. Nigdy nie było lepszego czasu, żeby zmienić koncepcję własnej firmy, Cisco, [electronic source] https://www.cisco.com/c/dam/m/pl_pl/never-better/assets/pdfs/cisco-digital-transformation-wp.pdf [access: 21.12.2021].

Dudovskiy J., 2016: Gap Inc. Value Chain Analysis, Bussines, Research Methodology, [electronic source] https://rm-15da4.kxcdn.com/wp-content/uploads/2016/10/Gap-Inc.-Value-Chain-Analysis.png [access: 20.12.2021].

Eby K., 2017: Comprehensive Guide to Value Chain Analysis with Examples by Industry, Smartsheet, [electronic source] https://www.smartsheet.com/everything-you-need-to-know-about-value-chain-analysis [access: 20.12.2021].

Innowacyjność w Przemyśle 4.0, asiston, [electronic source] https://asiston.pl/baza-wiedzy/innowacyjnosc-w-przemysle-4-0/ [access: 29.12.2021].

Łańcuchy wartości, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, [electronic source] https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/lancuchy-wartosci [access: 20.12.2021].

Li G., Hou Y., Wu A., 2017: Fourth Industrial Revolution: Technological Drivers, Impacts and Coping Methods, Chinese Geographical Science 27(4), 626–637.

Łobejko S., 2018: Strategie cyfryzacji przedsiębiorstw, [electronic source] http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T2/2018_t2_641.pdf [access: 16.12.2021].

MBF group, 2021: Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, [electronic source] https://mbfgroup.pl/przemysl-4-0-czyli-czwarta-rewolucja-przemyslowa/ [access: 30.12.2021].

McKinsey & Company, Forbes Polska, 2016: Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi gospodarczej, [electronic source] https://www.mckinsey.com/pl/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/polska/raporty/cyfrowa%20polska/cyfrowa-polska.ashx [access: 04.11.2021].

Na czym polega transformacja cyfrowa?, SAP, [electronic source] https://www.sap.com/poland/insights/what-is-digital-transformation.html [access: 05.11.2021].

Olszak C.M., 2015: Strategia cyfrowa współczesnej organizacji, Studia Ekonomiczne 232, 164–177, [electronic source] https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_15.pdf [access: 27.12.2021].

Pereira A.C., Romero F., 2017: A Review of the Meanings and the Implications of the Industry 4.0 Concept, Procedia Manufacturing 13, 1206–1214. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.032

PWC, 2017: Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji, [electronic source] https://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2017-Przemysl40-czyli-wyzwania-wspo%C5%82czesnej-produkcji.pdf [access: 16.12.2021].

Rojek T., 2014: Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 66, 813–822, [electronic source] https://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/66-2014/FRFU-66-813.pdf [access: 20.12.2021].

Santos C., Mehrsai A., Barros A.C., Araujo M., Ares E., 2017: Towards Industry 4.0: an overview of European strategic roadmap, Procedia Manufacturing 13, 972–979. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.093

Ślusarczyk B., 2019: Potencjalne rezultaty wprowadzania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji 1, 4–10, [electronic source] https://przegladorganizacji.pl/artykul/2019/10.33141po.2019.01.01 [access: 04.11.2021]. https://doi.org/10.33141/po.2019.01.01

Smoliński M., 2019: Cyfryzacja – na czym faktycznie polega i co za sobą pociąga, [electronic source] https://www.ican.pl/b/cyfryzacja---na-czym-faktycznie-polega-i-co-za-soba-pociaga/PD7MM4kw5 [access: 05.11.2021].

Streżyńska A., 2020: Cyfryzacja ? Tak, ale nie na siłę, [in:] J. Szomburg, J. Szomburg Jr., M. Wandałowski (eds), Idee dla Pomorza – thinkletter regionalny, Stawka i oblicza cyfryzacji, Pomorski Kongres Obywatelski, Gdańsk, 24–30, [electronic source] https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2020/11/idee_dla_pomorza-2-2020.pdf [access: 20.12.2021].

Szarecki M., 2021: Analiza biznesowa a łańcuch wartości Portera, ENKY Consulting, [electronic source] https://enkyconsulting.com/innowacje/analiza-biznesowa-a-lancuch-wartosci-portera/#praktyka [access: 21.12.2021].

Walas-Trębacz J., 2013: Metodyka analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zarządzanie 922, 27–45. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.02

Klepacki, B. 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.