Porównanie metod oceny i doboru dostawców

Main Article Content

Bernard Godala
Katarzyna Telega
Marcin Zarębski


Słowa kluczowe : kryteria oceny dostawców, ryzyko w procesach dostaw, zaopatrzenie, modele decyzyjne, parametryzacja
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę porównawczą różnych metod oceny dostawców w łańcuchu dostaw. Optymalny wybór dostawcy jest jednym z kluczowych czynników w procesie generowania zysku przez organizację. Nie byłoby to jednak możliwe bez wcześniejszego ustalenia kryteriów doboru i oceny dostawcy w zakresie świadczonych przez niego usług. Celem opracowania jest ukazanie potencjału, który tkwi w odpowiednim przygotowaniu bazy cech, uwarunkowań i możliwości dostawców w celu zaspokojenia potrzeb klienta oraz dobranie dla nich odpowiednich parametrów. Tak przygotowana baza stanowi podstawę do opracowania modelu decyzyjnego, który w ściśle określonym zakresie pozwala odpowiedzieć na pytanie, którego dostawcę należy wybrać jako przyszłego partnera.

Article Details

Jak cytować
Godala, B., Telega, K., & Zarębski, M. (2017). Porównanie metod oceny i doboru dostawców. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(1), 39–50. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.1.4
Bibliografia

Bendkowski J., Radziejowska G., 2005: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Bowersox D., Closs D., Bixby Cooper M., 2002: Supply Chain Logistics Management, McGraw--Hill Irwin, Boston.

Calvi R., le Dain M.A., Fendt T.C., Hermann C.J., 2010: Supplier selection for strategic supplier development. Cahier de Reserche no. 2010-11 E4, Grenoble.

Chaberek M., 2002: Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Wyd. GWSH, Gdańsk.

Ciesielski M., Długosz J., 2010: Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.

Kowalska K., 2005: Logistyka zaopatrzenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.

Lysons K., 2004: Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa.

Murphy P., Wood D., 2011: Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice.

Nogalski B., Niewiadomski P., 2013: Koncepcja oceny dostawy w elastycznym zakładzie wytwórczym – strategiczna perspektywa sukcesu. Wyd. Wydział Zarządzania – Uniwersytet Gdański. Czasopismo Zarządzanie i Finanse 4, 2.

Saaty T.L., 1980: The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York. (Crossref)

Skowronek C., 2003: Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, wydanie III zmienione, PWE, Warszawa, 188.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty