Wpływ menedżerów na wprowadzanie innowacji w logistyce w Polsce

Main Article Content

Ireneusz Żuchowski


Słowa kluczowe : logistyka, innowacje, menadżer, styl kierowania, relacje z podwładnymi
Abstrakt
Innowacyjność przedsiębiorstw logistycznych zależy od jakości kadry kierowniczej. Logistyka jest tym obszarem, w którym innowacyjność decyduje w dużej mierze o konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku. Kierownicy mogą mieć silny wpływ na poziom innowacyjności, jednak sposób oddziaływania może być różny. W pracy przedstawiono wyniki badań 200 kierowników pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa podlaskiego odpowiadających za działania logistyczne oraz ich podwładnych. Celem badań była ocena wpływu kierowników sektora MSP pracujących w obszarze logistyki na innowacyjność przedsiębiorstwa w kontekście stylu kierowania i ich relacji z podwładnymi. Badania wskazują, że kierownicy charakteryzujący się demokratycznym stylem kierowania oraz mający lepsze relacje z podwładnymi mają większy wpływ na innowacyjność w obszarze logistyki. Dzielenie się własną wiedzą z podwładnymi jest najczęściej wskazywanym sposobem wpływania przez kierowników na innowacyjność przedsiębiorstwa.

Article Details

Jak cytować
Żuchowski, I. (2021). Wpływ menedżerów na wprowadzanie innowacji w logistyce w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(4), 103–114. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.4.32
Bibliografia

Abdullah M., Zailani S., Iranmanesh M., Jayaraman K., 2015: Barriers to green innovation initiatives among manufacturers: the Malaysian case, Review of Managerial Science 10(4), 683–709. (Crossref)

Anderson N., Potočnik K., Zhou J., 2014: Innovation and creativity in organizations: A state-of-thescience review, prospective commentary, and guiding framework, Journal of Management 40(5), 1297–1333. (Crossref)

Arain GA, Bhatti ZA, Ashraf N., Fang,Y.-H., 2018: Top-down knowledge hiding in organizations: an empirical study of the consequences of supervisor knowledge hiding among local and foreign workers in the Middle East, Journal of Business Ethics 164, 611–625. (Crossref)

Bäcklander G., 2018: Doing complexity leadership theory: How agile coaches at Spotify practice enabling leadership, Creativity and Innovation Management 28(1), 42–60. (Crossref)

Berg J.M., 2016: Balancing on the Creative Highwire: Forecasting the Success of Novel Ideas in Organizations, Administrative Science Quarterly 61(3), 433–468. (Crossref)

Björklund M., Forslund H., 2018: Exploring the sustainable logistics innovation process, Industrial management + data systems 118(1), 204–217. (Crossref)

Butt A., Ahmad A., 2019: Are there any antecedents of top-down knowledge hiding in firms: Evidence from the United Arab Emirates, Journal of Knowledge Management 23(8) 1605–1627. DOI: 10.1108/JKM-04-2019-0204 (Crossref)

Cui L., Ivan Su, S.-L., Hertz S. 2012: Logistics innovation in China, Transportation Journal 51(1), 98–117. (Crossref)

Damanpour F., Schneiderw M., 2006: Phases of the Adoption of Innovation in Organizations: Effects of Environment, Organization and Top Managers, British Journal of Management 17, 215–236. (Crossref)

Dong Y., Bartol K.M., Zhang Z., Li C., 2016: Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual-focused transformational leadership, Journal of Organizational Behavior 38, 439–458. DOI: 10.1002/job.2134 (Crossref)

Grawe S.J., 2009: Logistics innovation: a literature-based conceptual framework, The International Journal of Logistics Management 20(3), 360–377. (Crossref)

Kaczmarek B., 2013: Współczesne wyzwania dla zarzadzania przedsiębiorstwami [Contemporary challenges for enterprise management], Towarzystwo naukowe Organizacji i Kierowania, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń [in Polish].

Koeslag-Kreunen M., van den Bossche P., Hoven M., van der Klink M., Gijselaers W., 2016: When leadership fosters team learning: a meta-analysis, INGRoup, Helsinki, Finland.

Marchet G., Melacini M., Perotti S., 2014: Environmental sustainability in logistics and freight transportation: a literature review and research agenda, Journal of Manufacturing Technology Management 25(6), 775–811. (Crossref)

Perry-Smith J.E., Mannucci P., 2015: From creativity to innovation: The social network drivers of the four phases of the idea journey, Academy of Management Review 42(1), 53–79. DOI: 10.5465/amr.2014.0462 (Crossref)

Rossi S., Colicchia C., Cozzolino A., Christopher M., 2013: The logistics service providers in ecoefficiency innovation: an empirical study, Supply Chain Management, 18(6), 583–603. (Crossref)

Seo Y.-J., Dinwoodie J., Kwak D.-W., 2014: The impact of innovativeness on supply chain performance: is supply chain integration a missing link?, Supply Chain Management, 19(5/6), 733–746. (Crossref)

Soosay C.A., Hyland P.W., 2004: Driving Innovation in Logistics: Case Studies in Distribution Centers, Creativity and Innovation Management 13(1), 41–51. (Crossref)

Tokarski S., 1997: Kierowanie ludźmi [Managing people], Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin [in Polish].

Zailani S., Amran A., Jumadi H., 2011: Green innovation adoption among logistics service providers in Malaysia: an exploratory study on the managers’ perceptions, International Business Management 5(3), 104–113. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.