Wpływ menedżerów na wprowadzanie innowacji w logistyce w Polsce

Main Article Content

Ireneusz Żuchowski


Słowa kluczowe : logistyka, innowacje, menadżer, styl kierowania, relacje z podwładnymi
Abstrakt
Innowacyjność przedsiębiorstw logistycznych zależy od jakości kadry kierowniczej. Logistyka jest tym obszarem, w którym innowacyjność decyduje w dużej mierze o konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku. Kierownicy mogą mieć silny wpływ na poziom innowacyjności, jednak sposób oddziaływania może być różny. W pracy przedstawiono wyniki badań 200 kierowników pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa podlaskiego odpowiadających za działania logistyczne oraz ich podwładnych. Celem badań była ocena wpływu kierowników sektora MSP pracujących w obszarze logistyki na innowacyjność przedsiębiorstwa w kontekście stylu kierowania i ich relacji z podwładnymi. Badania wskazują, że kierownicy charakteryzujący się demokratycznym stylem kierowania oraz mający lepsze relacje z podwładnymi mają większy wpływ na innowacyjność w obszarze logistyki. Dzielenie się własną wiedzą z podwładnymi jest najczęściej wskazywanym sposobem wpływania przez kierowników na innowacyjność przedsiębiorstwa.

Article Details

Jak cytować
Żuchowski, I. (2021). Wpływ menedżerów na wprowadzanie innowacji w logistyce w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(4), 103–114. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.4.32
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.