Europejski transport lotniczy podczas kryzysu Covid-19

Main Article Content

Aldona Zawojska
Tomasz Siudek


Słowa kluczowe : linie lotnicze, ruch pasażerski, cargo, kryzys pandemiczny, wyniki finansowe, zatrudnienie, Europa, Polska
Abstrakt

Niniejszy artykuł analizuje skutki szoków niepewności, takich jak ten wywołany pandemią Covid-19 na globalny transport lotniczy, ze szczególnym uwzględnieniem regionu europejskiego, w tym Polski. Uzasadnieniem wyboru tematu jest przynależność transportu lotnicze-go, głównie pasażerskiego, do tych sektorów gospodarki, które najbardziej utraciły w wyniku globalnej pandemii ze względu na blokady gospodarek, ograniczenia w podróżowaniu nałożone przez kraje na całym świecie i obawy czy niechęć ludzi do podróżowania. Ponieważ sytuacja pandemiczna wciąż się zmienia, wcześniejsze oceny skutków Covid-19 dostępne w litera-turze naukowej i popularnej wymagają ciągłej aktualizacji. W tym zakresie, wykorzystując najbardziej aktualne dane, niniejszy artykuł przyczynia się do poszerzania wiedzy, skupiając się na takich aspektach, jak zmiany w natężeniu ruchu lotniczego, pasażerskiego i towarowe-go, kondycja finansowa przewoźników lotniczych, a także zatrudnienie w branży. Artykuł ma charakter przeglądowy. Bazuje na literaturze naukowej i popularnej oraz publicznie dostępnych danych wtórnych (Eurostat i Statista), a także na źródłach specyficznych dla branży lotniczej (ICAO, Eurocontrol, IATA, ATAG). W badaniu przyjęto podejście metodologiczne właściwe dla ekonomii pozytywnej. Wyniki wskazują, że Covid-19 nie wpłynął negatywnie na cały sektor lotniczy, ponieważ transport towarowy i prywatne przewozy pasażerskie gwałtownie wzrosły podczas pandemii.

Article Details

Jak cytować
Zawojska, A., & Siudek, T. (2021). Europejski transport lotniczy podczas kryzysu Covid-19. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 83–100. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.15
Bibliografia

Abay K.A., Tafere K., Woldemichael A., 2020: Winners and Losers from COVID-19, Global Evidence from Google Search, World Bank Policy Research Working Paper 9268, [electronic source] https://papers.ssrn.com/abstract=3617347 [accessed: 15.06.2021]. (Crossref)

Air Transport Action Group, 2021: COVID-19 impact on aviation, [electronic source] https://aviationbenefits.org/downloads/covid-19-impact-on-aviation/ [accessed: 12.06.2021].

Air Transport Action Group, 2020: Aviation Benefits Beyond Borders, [electronic source] https://aviationbenefits.org/media/167517/aw-oct-final-atag_abbb-2020-publication-digital.pdf [accessed: 01.03.2021].

Airports Council International, 2020: Up to 46 million jobs at risk due to Covid-19 aviation downturn – ACI World, [electronic source] https://aci.aero/2020/09/30/up-to-46-million-jobs-at-risk-due-to-covid-19-aviation-downturn/ [accessed: 12.05.2021].

Albers S., Rundshagen V., 2020: European airlines′ strategic responses to the Covid-19 pandemic (January–May, 2020), Journal of Air Transport Management 87, 101863. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101863 (Crossref)

Baker S.R., Bloom N., Davis S.J., Kost K., Sammon M., Viratyosin T., 2020: The unprecedented stock market reaction to Covid-19, The Review of Asset Pricing Studies 10(4), 742–758. https://doi.org/10.1093/rapstu/raaa008 (Crossref)

Bouwer J., Saxon S., Wittkam N., 2021: The Future of the Airline Industry After Covid-19, mckisnay.com. [electronic source] https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/back-to-the-future-airline-sector-poised-for-change-post-covid-19 [accessed: 15.06.2021].

Bucuroiu R., Vincent S., 2021: European Network Operations Plan 2020. Rolling Seasonal Plan, Eurocontrol, Network Management Directorate.

Budd L., Ison S., Adrienne N., 2020. European airline response to the Covid-19 pandemic – Contraction, consolidation and future considerations for airline business and management, Research in Transportation Business & Management 37, 100578. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100578 (Crossref)

Cifuentes-Faura J., Faura-Martínez U., 2021: Situation of European airlines caused by Covid-19: Restrictions, government subsidies and future prospects, Aviation 25(4), 232–240. https://doi.org/10.3846/aviation.2021.15882 (Crossref)

Cirelli F., Gertler M., 2022: Economic Winners Versus Losers and the Unequal Pandemic Recession. Report No. w29713, National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w29713 (Crossref)

Civil Aviation Authority of Poland, 2021: Statistics – freight on board – FPR, [electronic source] https://www.ulc.gov.pl/en/market-regulation/statictics-and-analysis-of-air-transport-market/4119-statistics-freight-on-board [accessed: 20.06.2021].

Coates E., 2021: The true cost of the Covid-19 crisis for aviation: Its people, International Airport Review, [electronic source] https://www.internationalairportreview.com/article/153359/true-cost-covid-19-crisis-aviation-people/ [accessed: 11.04.2021].

Craig A.T., Heywood A.E., Hall J., 2020: Risk of COVID-19 importation to the Pacific islands through global air travel, Epidemiology & Infection 148, e71. https://doi.org/10.1017/S0950268820000710 (Crossref)

Dalphonse S., 2021: Private Jet Travel Surged During the Pandemic. Could You Afford It, Too?, Washingtonian, [electronic source] https://www.washingtonian.com/2021/11/09/private-jet-travel-surged-during-the-pandemic-could-you-afford-it-too/ [accessed: 11.04.2021].

Daon Y., Thompson R.N., Obolski U., 2020: Estimating Covid-19 outbreak risk through air travel, Journal of Travel Medicine 27(5), taaa093. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa093 (Crossref)

Davies R.E.G., 2016. Airlines of the Jet Age: A History, Smithsonian Institution, Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington D.C.

Camp H. del, Hagemann B., Soubien F., Grießmann N., Klüse F., Schlepper M., Lidel S., 2021: The sky is the limit: Perspectives on the emerging European commercial aircraft value chain recovery and beyond, www.mckinsey.com, [electronic source] https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/the-sky-is-the-limit-perspectives-on-the-emerging-european-commercial-aircraftvalue-chain-recovery-and-beyond [accessed: 10.02.2021].

Dube K., Nhamo G., Chikodzi D., 2021: Covid-19 pandemic and prospects for recovery of the global aviation industry, Journal of Air Transport Management 92, 102022. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman. 2021.102022 (Crossref)

Dybiński R., 2021: PLL LOT: Ponad 1 mld straty netto w 2020 roku, Rynek Lotniczy, [electronic source] https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/-pll-lot-ponad-1-mld-straty-netto-w-2020-roku-11961.html [accessed: 28.06.2021].

ECA, 2021: Prawa pasażerów lotniczych w czasie pandemii COVID-19, European Court of Auditors, [electronic source] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15/SR_passenger-rights_covid_PL.pdf [accessed: 12.06.2021].

EFT, 2021. Ground handling sector fights for its survival as more than half of airport-based workers are out of work, ETF: European Transport Workers’ Federation, [electronic source] https://www.etf-europe.org/ground-handling-sector-fights-for-its-survival-as-more-than-half-of-airport-based-workers-areout-of-work/ [accessed: 11.4.2021].

Engelhardt, N., Krause, M., Neukirchen, D., Posch, P.N., 2021. Trust and stock market volatility during the COVID-19 crisis. Finance Research Letters, 38, 101873. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101873 (Crossref)

Eurocontrol, 2021a: Daily Traffic Variation – States, [electronic source] https://www.eurocontrol.int/Economics/DailyTrafficVariation-States.html [accessed: 12.05.2021].

Eurocontrol, 2021b: Eurocontrol Comprehensive Assessment of COVID-19’s Impact on European Air Traffic, [electronic source] https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-comprehensive-assessmentcovid-19s-impact-european-air-traffic [accessed: 12.05.2021].

European Commission, 2021a: Special report on the impact of COVID-19 on air navigation service provision in Europe and the US, Mobility and Transport, [electronic source] https://transport.ec.europa.eu/news/special-report-impact-covid-19-air-navigation-service-provision-europe-and-us-2021-12-08_en [accessed: 12.05.2021].

European Commission, 2021b: Aviation: slot relief rules for airlines extended, Mobility and Transport, [electronic source] https://transport.ec.europa.eu/news/aviation-slot-relief-rules-airlines-extended-2021-12-15_en [accessed 13.06.2021].

European Commission, 2021c: Coronavirus: European Commission proposes €3.7 million to support nearly 1,500 dismissed airport workers in Belgium, [electronic source]. URL https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9987&furtherNews=yes [accessed: 30.06.2021].

European Commission, 2020a: Communication from the Commission. European Commission Guidelines: Facilitating Air Cargo Operations during Covid-19 outbreak (2020/C 100 I/01).

European Commission, 2020b: State aid: Polish LOT airline €650 million support, [electronic source]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2496 [accessed: 05.02.2021].

Eurostat, 2021: Air passenger transport by reporting country, [electronic source] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/avia_paoc/default/table?lang=en [accessed 12.05.2021].

Fitch Ratings, 2021: EMEA’s Air Traffic Recovery Is Slower than Other Regions, [electronic source] https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/emeas-air-traffic-recovery-is-slower-than-otherregions-02-06-2021 [accessed: 18.06.2021].

Florido-Benítez L., 2021: The effects of Covid-19 on Andalusian tourism and aviation sector, Tourism Review 76(4), 829–857. https://doi.org/10.1108/TR-12-2020-0574 (Crossref)

GlobeAir, 2021: GlobeAir announces a 20% volume growth for entry-level, [electronic source] https://www.globeair.com/n/private-jet-growth-2021 [accessed: 12.06.2021].

Gudmundsson S.V., Cattaneo M., Redondi R. 2021: Forecasting temporal world recovery in air transport markets in the presence of large economic shocks: The case of Covid-19, Journal of Air Transport Management 91, 102007. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.102007 (Crossref)

Iacus S.M., Natale F., Santamaria C., Spyratos S., Vespe M., 2020: Estimating and projecting air passenger traffic during the Covid-19 coronavirus outbreak and its socio-economic impact, Safety Science 129, 104791. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104791 (Crossref)

IATA, 2021: IATA Economics, [electronic source] https://www.iata.org/economics/ [accessed: 20.06.2021].

ICAO, 2021: Economic Impacts of Covid-19 on Civil Aviation, [electronic source] https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx [accessed 30.06.2021].

IFC, 2020: The impact of COVID-19 on airports: An analysis, [electronic source] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/26d83b55-4f7d-47b1-bcf3-01eb996df35a/IFC-COVID19-Airport-FINAL_web3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n8lgpk [accessed: 28.06.2021].

Ito H., Lee D., 2005. Comparing the Impact of the September 11th Terrorist Attacks on International Airline Demand, International Journal of the Economics of Business 12, 225–249. https://doi.org/10.1080/13571510500127931 (Crossref)

Janczuk M., Czapski G., 2020: The impact of the coronavirus epidemic on air transport in Poland, Postmodern Openings 11(2), 66–72. https://doi.org/10.18662/po/11.2/159 (Crossref)

Johnston J., 2020: Brussels Airport ground handler declares bankruptcy 7 days before flights resume, The Brussels Time, [electronic source] https://www.brusselstimes.com/news/business/115747/brussels-airporthandler-declares-bankruptcy-7-days-before-flights-resume [accessed: 11.03.2021].

Kökény L., Kenesei Z., Neszveda G., 2021: Impact of Covid-19 on different business models of European airlines, Current Issues in Tourism 25(3), 458–474. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1960284 (Crossref)

Lee J.W., 2021: Government bailouts of airlines in the Covid-19 crisis: Improving transparency in international air transport, Journal of International Economic Law 24(4), 703–723. https://doi.org/10.1093/jiel/jgab035 (Crossref)

Li T., 2020: A SWOT analysis of China’s air cargo sector in the context of Covid-19 pandemic, Journal of Air Transport Management 88, 101875. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101875 (Crossref)

Luft G., 2006: The Oil Crisis and its Impact on the Air Cargo Industry, The Institute for the Analysis of Global Security, Washington.

Nakamura H., Managi S., 2020: Airport risk of importation and exportation of the Covid-19 pandemic, Transport Policy 96, 40. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.06.018 (Crossref)

Nikolaou P., Dimitriou L., 2020: Identification of critical airports for controlling global infectious disease outbreaks: Stress-tests focusing in Europe, Journal of Air Transport Management 85, 101819. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101819 (Crossref)

Nižetić S., 2020: Impact of coronavirus (Covid-19) pandemic on air transport mobility, energy, and environment: A case study, International Journal of Energy Research 44, 10953–10961. https://doi.org/10.1002/er.5706 (Crossref)

PAP, 2021: Polish flag carrier suffers huge loss in 2020 pandemic year, [electronic source] https://www.thefirstnews.com/article/polish-flag-carrier-suffers-huge-loss-in-2020-pandemic-year-23297 [accessed: 14.06.2021].

Pearce B., 2012: The state of air transport markets and the airline industry after the great recession, Journal of Air Transport Management 21, 3–9. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2011.12.011 (Crossref)

Sokol M., Pataccini L., 2020: Winners and losers in coronavirus times: Financialisation, financial chains and emerging economic geographies of the Covid-19 pandemicm. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 111(3), 401–415. https://doi.org/10.1111/tesg.12433 (Crossref)

Statista, 2021a: Growth of global air traffic passenger demand 2006–2022, [electronic source] https://www.statista.com/statistics/193533/growth-of-global-air-traffic-passenger-demand/ [accessed: 28.06.2021].

Statista, 2021b: Passenger air traffic each year, [electronic source] https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/ [accessed: 28.06.2021].

Statista, 2021c: Poland: LOT Polish Airlines EBIT 2020, [electronic source] https://www.statista.com/statistics/1046106/poland-lot-polish-airlines-ebit/ [accessed: 25.06.2021].

Stupples B., 2021. Gates and world’s rich win big on private-jet firm’s 196% surge, Bloomberg.com, [electronic source] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-03/gates-and-world-s-rich-win-big-on-private-jet-firm-s-196-surge [accessed 20.03.2021].

Sullivan P., 2021: Private Jet Market Grapples With Surge in Get-Me-Away Demand, The New York Times, [electronic source] https://markets.businessinsider.com/news/stocks/private-jet-market-grapples-withsurge-in-get-me-away-demand-10587352 [accessed: 25.06.2021].

Sun X., Wandelt S., Zhang A., 2020: How did COVID-19 impact air transportation? A first peek through the lens of complex networks, Journal of Air Transport Management 89, 101928. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101928 (Crossref)

Sun X., Wandelt S., Zheng C., Zhang A., 2021: COVID-19 pandemic and air transportation: Successfully navigating the paper hurricane, Journal of Air Transport Management, 94, 102062. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2021.102062 (Crossref)

Szalonka, K., et al. (2020). E-Commerce Purchasing Behaviour and the Level of Consumers‘ Income in Poland and Great Britain, European Research Studies Journal Volume XXIII Special Issue 2, 552-568. https://doi.org/10.35808/ersj/1841 (Crossref)

Wasowska K., Wincewicz-Bosy M., Dymyt M., 2021: The Impact of COVID-19 on Air Transport Operation in Poland, European Research Studies Journal 24, 523–535. https://doi.org/10.35808/ersj/2140 (Crossref)

Wolle, B. (2021). Stochastic modelling of air passenger volume during the COVID-19 pandemic and the financial impact on German airports. Scholarly Paper 3785562, Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3785562 (Crossref)

Zaremba, A., Kizys, R., Aharon, D.Y., Demir, E. (2020). Infected markets: Novel coronavirus, government interventions, and stock return volatility around the globe. Finance Research Letters, 35, 101597. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101597 (Crossref)

Zawojska, A. (2021). Zwycięzcy i przegrani pandemii COVID-19: Perspektywa globalna z uwzględnieniem gospodarki rolno-żywnościowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 21(4), 54-75. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.4.16 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.