• Academic Resource Index
  • AGRO
  • BazEkon
  • Central and Eastern European
  • Online Library CEEOL
  • Scientific Indexing Services
  • Index Copernicus

Index Copernicus: ICV 2020: 76,44

MEiN: 70 pkt - lista z 17.07.2023 roku, poz. 32574 w dyscyplinach: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości