Historia powstania i wykorzystanie Internetu

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Angelika Walejewska


Słowa kluczowe : logistyka, Internet, wykorzystanie Internetu
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano historię rozwoju Internetu, od pierwszych prac w latach 60. XX wieku po czasy współczesne. Wskazano na nagłe zwiększenie liczby jego użytkowników na świecie w tym, także w Polsce. Zaprezentowano również skalę użytkowania Internetu przez osoby z różnych grup wiekowych, w zależności od wykształcenia i wykonywanego zawodu. Zarysowano także możliwości wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej (biznesie).

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Walejewska, A. (2017). Historia powstania i wykorzystanie Internetu. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(3), 37–48. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.3.24
Bibliografia

Biuletyn NASK, 2011: 20 lat Internetu w Polsce 2.

Arbitz P., Lin C., 1999: DNS i BIND, Wyd. RM. Warszawa.

Leiner B.M., Cerf V.G., Clark D.D., Kahn R.E., Kleinrock L., Lynch D.C., Postel J., Roberts L.G., Wolff S., 1997: Brief History of the Internet, [źródło elektroniczne] https://www.internetsociety.org/internet/history/internet/brief-history-of-the-internet/ [dostęp: 20.02.2016].

Chalimoniuk D., 2011: Rozwój Internetu jako szansa dla przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 88.

Chodak G., Ropuszyńska-Surma, 2016: Możliwości oraz bariery wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, [źródło elektroniczne] http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/chodak/artykuly/mozliwosci_oraz_bariery_wykorzystania_internetu_w_firmie.pdf [dostęp: 2.04.2016].

Electronic commerce, [źródło elektroniczne] http://www.wiley.com/college/turban/0471073806/sc/ch09.pdf [dostęp: 8.07.2016].

Goban-Klas T., 2003: Ontologia Internetu, [źródło elektroniczne] http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/033-040.pdf [dostęp: 19.03.2016].

Goc M., 2003: Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach, AE w Poznaniu, Poznań.

Gołaczyński J., 2007: Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business.

Hofmokl J., 2009: Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Internauci 2015: Komunikat z badań CBOS, 90, Warszawa.

Internet, [w:] Encyklopedia PWN, [źródło elektroniczne] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Internet;3915155.html, [dostęp: 9.03.2016].

Keefer A., Baiget T., 2016: How it All began: a brief history of the Internet, [źródło elektroniczne] http://bd.ub.edu/pub/keefer/materials/Keefer01_How%20it%20began.pdf, [dostęp 1.03.2016].

Korulska E., Stokowska A., 2016: Historia Internetu, [źródło elektroniczne] http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/historia_internetu_2.pdf [dostęp: 26.02.2016].

Małyszko M., 2016: Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?, [źródło elektroniczne] https://wolnyinternet.panoptykon.org/sites/default/files/malyszko.pdf, [dostęp: 01.03.2016].

Nalazek U., Bonarowski M., 1999: Dystans do sieci, Businessman Magazine 9.

Rappa M., 2016: Business models on the web, [źródło elektroniczne] http://digitalenterprise.org/models/models.html [dostęp: 06.04.2016].

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., GUS, Warszawa 2014.

Szczepańska K., 2016: Zastosowanie Internetu w marketingu jako przykład wykorzystania zasobów sieci w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [źródło elektroniczne] http://www.sbc.org.pl/Content/4195/zastosow_szczepans.pdf/ [dostęp: 02.04.2016].

Wołpiuk-Ochocińska A., 2006: Uzależnienie od Internetu – przybliżenie zjawiska, [w:] P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 13, wyd. KUL, Lublin.

We are social, 2015, [źródło elektroniczne] http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-social-mobile-2015 [dostęp: 18.03.2016].

Zelent M., 2016: Sieć Internet – historia, pojęcia, [źródło elektroniczne] http://miroslawzelent.pl/wyklady/siec-internet-historia-pojecia-protokoly-ip.pdf [dostęp: 20.03.2016].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>