Analiza preferencji klientów w aspekcie modernizacji lub tworzenia kanałów dystrybucji produktów ekologicznych

Main Article Content

Justyna Obrzut
Andrzej Borusiewicz
Ireneusz Kaczmar
Maciej Kuboń
Elżbieta Olech
Ireneusz Żuchowski


Słowa kluczowe : analiza, klient, preserencje, kanały, dystrybucja
Abstrakt
Celem pracy była analiza wybranych czynników wpływających na wysokość popytu na produkty ekologiczne w kontekście modernizacji lub projektowania nowych kanałów dystrybucji o wysokiej efektywności. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza, w formie wywiadu kierowanego na próbie 50 osób zamieszkujących rejon Polski południowej. Uzyskane wyniki stanowią źródło cennej wiedzy szczególnie dla producentów produktów ekologicznych, którzy chcą dotrzeć do jak największego grona finalnych nabywców. Stwierdzono, że najistotniejsze kryteria, jakie należy brać pod uwagę przy projektowaniu lub modernizacji kanałów dystrybucji to miejsce zamieszkania oraz poziom wykształcenia potencjalnych klientów. Wysokość miesięcznych dochodów nie wpływa w is-totny sposób na wielkość i częstotliwość, a także miejsca zakupów produktów ekologicznych. Do-pasowanie istniejących kanałów dystrybucji do wymagań klientów pozwoli przedsiębiorstwom na od-niesienie sukcesu w postaci wysokich zysków i wzmocnienia swojej pozycji rynkowej

Article Details

Jak cytować
Obrzut, J., Borusiewicz, A., Kaczmar, I., Kuboń, M., Olech, E., & Żuchowski, I. (2021). Analiza preferencji klientów w aspekcie modernizacji lub tworzenia kanałów dystrybucji produktów ekologicznych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 33–47. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.11
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.