Adres redakcji
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
Budynek 3, pokój 107
Główna osoba do kontaktu
Redakcja czasopisma
Telefon (+48) 22 59 34 227
Wsparcie techniczne
Tomasz Ruchniewicz