Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Logistyki


Redaktora Naczelna

dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki
ORCID 0000-0001-7686-1243
e-mail: elzbieta_szymanska@sggw.edu.pl
tel. (+48) 22 5934227

 

Sekretarz redakcji

dr inż. Luiza Ochnio
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki
ORCID0000-0001-8875-7945
e-mail: luiza_ochnio@sggw.edu.pl
tel. (+48) 22 5934227


dr inż. Sławomir Stec
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Ekonomii
ORCID 0000-0002-5645-7507
email: s.stec@prz.edu.pl
tel. (+48) 17 8651265

 

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW – magazynowanie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki Joanna_domagała@sggw.edu.pl, ORCID  0000-0001-9801-4344

 

dr Teresa Gądek-Hawlena– bezpieczeństwo w transporcie i turystyce
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki
teresa_gadek-hawlena@sggw.edu.plORCID 0000-0003-4350-1246

 

dr Konrad Michalski– systemy logistyczne i informatyczne w logistyce
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Zarządzania
konrad_michalski@sggw.edu.pl, ORCID 0000-0001-6997-352X

 

dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW – transport i spedycja
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki
tomasz_rokicki@sggw.edu.pl, ORCID 0000-0003-3356-2643

 

dr Monika Roman – optymalizacja procesów logistycznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki
monika_roman@sggw.edu.pl, ORCID 0000-0003-1799-0445

 

dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW  – łańcuchy dostaw i koszty w logistyce
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki
elzbieta_szymanska@sggw.edu.pl, ORCID 0000-0001-7686-1243

 

dr Michał Wielechowski  – ekonomiczne aspekty logistyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii I Polityki Gospodarczej
michal_wielechowski@sggw.edu.pl, ORCID 0000-0002-1335-8971

 

dr hab. Marcin Wysokiński, Prof. SGGW – materiały niebezpieczne i BHP w logistyce
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki
marcin_wysokinski@sggw.edu.pl, ORCID 0000-0002-0741-8077

 

dr Marta Zięba – redaktor językowy, efektywność w logistyce
University of Limerick, Irlandia
Marta.Zieba@ul.ie

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. dr h.c. multi Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (przewodniczący)
Prof. Theodore R. Alter PhD, Pennsylvania State University (USA)
Prof. Spyros Binioris, PhD, Technological Educational Institute of Athens (Grecja)
Prof. dr hab. Heorgij Cherevko, Lviv National Environmental University (Ukraina)
Prof. James W. Dunn, PhD, Pennsylvania State University (USA)
Dr hab. Piotr Gradziuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Wojciech FlorkowskiPhD, University of Georgia (USA)
Prof. Ing. Elena Horská, PhD, Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
Prof. Qijun JiangPhD, Shanghai Ocean University (Chiny)
Dr inż. Stanisław Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Doc. ing. dr Xenie Lukoszová, VSB – Technical University of Ostrava (Czechy)
Prof. Radim LenortPhD, Technical University of Ostrava (Czechy)
Dr Iwo Nowak, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Prof. Bojan RosiPhD, University of Maribor (Słowenia)
Prof. dr hab. Olena Slavkowa, Sumy State University (Ukraina)
Dr hab. inż. Elżbieta J. Szymańska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Maria Tsirintani, PhD, Technological Educational Institute of Athens (Grecja)

 

WYDAWCA

Wydawnictwo SGGW
Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa

wydawnictwo@sggw.pl
www.wydawnictwosggw.pl