PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Członek Similarity Check (działa w oparciu o system iThenticate) – inicjatywa wydawców rozpoczęta przez Crossref mająca na celu sprawdzanie oryginalności publikowanych i przesłanych treści.