Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC, co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła. Wersja elektroniczna jest pierwotną wersją czasopisma.

Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Autor przekazując utwór w formie elektronicznej wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich autorskich praw majątkowych do artykułu publikowanego w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki

ISSN: 2450-8055, e-ISSN: 2543-8867, DOI: 10.22630/EIOL

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (także częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych.

Druk oświadczenia