W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki publikowane są wyniki teoretycznych i empirycznym oryginalnych badań naukowych z zakresu logistyki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Czasopismo pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje wszystkie zagadnienia związane z ekonomiką i organizacją procesów logistycznych, a w szczególności:

- gospodarkę magazynową,
- infrastrukturę logistyczną,
- zarządzanie łańcuchami dostaw,
- transport i spedycję,
- usługi logistyczne i rynek TSL, w tym KEP,
- projektowanie systemów logistycznych,
- transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych,
- koszty logistyki w ekonomice przedsiębiorstw,
- systemy IT w procesach logistycznych,
- BHP w logistyce,
- gospodarkę odpadami.


Zakres publikowanych tekstów mieści się w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych i/lub nauk o zarządzaniu i jakości.

ISSN: 2450-8055
e-ISSN: 2543-8867

DOI: 10.22630/EIOL

“Ekonomika i Organizacja Logistyki” jest kwartalnikiem.