Motywy wyboru ofert firm przy ubezpieczeniach komunikacyjnych

Main Article Content

Aleksandra Plata
Bogdan Klepacki


Słowa kluczowe : ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie assistance, ubezpie-czenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących przyczyn wyboru konkretnych ofert ubezpieczeń komunikacyjnych przez klientów firm ubezpieczeniowych, na przykładzie celowo dobranego powiatu położonego w południowo-wschodniej Polsce. Wskazano elemen-ty ofert ubezpieczeniowych uznawane za relatywnie najważniejsze. Zaprezentowano również oczekiwania kierowców w ubezpieczeniach typu assistance. Stwierdzono, jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wybór ubezpieczyciela przez osoby mieszkające na obszarze powiatu krośnieńskiego była że cena usług oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Bar-dzo szerokie są oczekiwania kierowców w zakresie ubezpieczeń typu assistance. Oczekiwania kierowców dotyczą wsparcia technicznego, organizacyjnego, a nawet społecznego.

Article Details

Jak cytować
Plata, A., & Klepacki, B. (2021). Motywy wyboru ofert firm przy ubezpieczeniach komunikacyjnych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 49–59. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.12
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>