Rozwój bazy magazynowej w Polsce

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Ilona Dziedzic-Jagocka
Edyta Piątek


Słowa kluczowe : magazynowanie, baza magazynowa
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano kierunki zmian w stanie bazy magazynowej w Polsce w latach 2005–2013. Na podstawie danych statystycznych stwierdzono, że najszybciej zwiększa się powierzchnia magazynów zamkniętych w przemyśle i handlu, maleje natomiast w rolnictwie. Najszybsze było tempo wzrostu powierzchni magazynów w pierwszych latach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W latach kryzysu światowego i po wybuchu konfliktu militarnego na Ukrainie tempo to wyraźnie zmalało. Stan bazy magazynowej jest bardzo zróżnicowany przestrzennie, najlepiej sytuacja wygląda w województwach najbardziej rozwiniętych, stąd logistyka nie przyczynia się do niwelacji różnic w przestrzennym rozwoju kraju.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., Dziedzic-Jagocka, I., & Piątek, E. (2016). Rozwój bazy magazynowej w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(2), 37–43. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.2.14
Bibliografia

Fechner I., Szyszko G., (red.) 2014: Logistyka w Polsce. Raport 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. Biblioteka Logistyki, Poznań.

Fertsch M., 2003:Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Wyd. ILiM, Poznań.

Gubała M., Popielas J., 2002: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Wyd. ILiM, Poznań.

Klepacki B., Wicki L. (red.), 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2014 roku, magazyny.pl, luty 2014.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>