Specyfika logistycznego łańcucha dostaw na przykładzie rynku zbóż

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Aleksandra Perkowska


Słowa kluczowe : logistyka, rolnictwo, przemysł spożywczy, handel rolny, łańcuch dostaw, zboża
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono produkcję ważniejszych artykułów rolnych w Polsce i na świecie. Szczegółowo opisana została specyfika logistyki w zakresie produkcji roślinnej. Zaprezentowano schemat łańcucha dostaw w agrobiznesie. Przedstawiono tendencje na światowym rynku produkcji zbóż, a także opisano szczegółowo rynek w Polsce. Opracowano graficzną prezentację przepływu przetworów zbożowych od wytwórców początkowych do konsumenta. Przedstawiono tendencje zmian w sektorze zbóż, a także ich przetworów. W badaniach stwierdzono, iż łańcuch logistyczny zbóż i jego przetworów jest rozbudowany. Obejmuje on wielu wytwórców zbóż, jednostek przetwórstwa rolno-spożywczego, handlu rolnego, hurtowego i detalicznego handlu żywnością. Warunkiem sukcesu łańcucha logistycznego zbóż jest sprawne zarządzanie nim, a także wzajemne zaufanie jego uczestników i elastyczność w dostosowaniu się do nowych wyzwań.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Perkowska, A. (2020). Specyfika logistycznego łańcucha dostaw na przykładzie rynku zbóż. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 25–36. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.30
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>