Specyfika logistycznego łańcucha dostaw na przykładzie rynku zbóż

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Aleksandra Perkowska


Słowa kluczowe : logistyka, rolnictwo, przemysł spożywczy, handel rolny, łańcuch dostaw, zboża
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono produkcję ważniejszych artykułów rolnych w Polsce i na świecie. Szczegółowo opisana została specyfika logistyki w zakresie produkcji roślinnej. Zaprezentowano schemat łańcucha dostaw w agrobiznesie. Przedstawiono tendencje na światowym rynku produkcji zbóż, a także opisano szczegółowo rynek w Polsce. Opracowano graficzną prezentację przepływu przetworów zbożowych od wytwórców początkowych do konsumenta. Przedstawiono tendencje zmian w sektorze zbóż, a także ich przetworów. W badaniach stwierdzono, iż łańcuch logistyczny zbóż i jego przetworów jest rozbudowany. Obejmuje on wielu wytwórców zbóż, jednostek przetwórstwa rolno-spożywczego, handlu rolnego, hurtowego i detalicznego handlu żywnością. Warunkiem sukcesu łańcucha logistycznego zbóż jest sprawne zarządzanie nim, a także wzajemne zaufanie jego uczestników i elastyczność w dostosowaniu się do nowych wyzwań.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Perkowska, A. (2020). Specyfika logistycznego łańcucha dostaw na przykładzie rynku zbóż. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 25–36. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.30
Bibliografia

Bechtel Ch., Jayanth J., 1997: Supply Chain Management: A Strategic Perspective, International Journal of Logistics Management 8, 1, 15–34. (Crossref)

Council of Supply Chain Management Professionals (ed.), n.d. CSCMP Supply Chain Management Definitions, [electronic source] http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp [access: 18.12.2019].

GUS, 2008: Statistical Yearbook of Agriculture and Rular Areas 2007, Warszawa.

GUS, 2018: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017, Warszawa.

GUS, 2019: Mały Rocznik Statystyczny Polski [Concise Statistical Yearbook of Poland 2018], Warszawa.

IERiGŻ-PIB, 2018: Rynek zbóż, stan i perspektywy. Analizy rynkowe [Cereal market, state and outlook. Market analysis], Warszawa.

Jarzębowski, S., Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej [Supply chain in food industry]. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (103), 107-117.

Klepacki B., 2000: Oil-seeds Market. The Strategic Options for Polish Agro-food Sector in Light of Economic Analyses, Warsaw Agricultural University, Research and Implementation Centre, Warsaw.

Klepacki B., 2016: Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie [Place and importance of logistics in agribusiness], Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1, 7–18. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.1.1 (Crossref)

Klepacki B., Perkowska A., 2018: Organization of Food Supply Chains in Dispersed Production on the Example of the Grain Sector in Poland, CLC Praha. (Crossref)

Krasowicz S., Kuś J., 2010: Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 – próba prognozy [General Directions of the Agricultural Production in Poland until the Year 2020: a Prognosis], Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, 5–18.

Madej A., 2018: Procesy koncentracji w produkcji zbóż w Polsce, Polish Journal of Agronomy 35, 23–31. DOI: 10.26114/pja.iung.370.2018.35.03

Mentzer, J.T., DeWitt, W., Keebler, J.S., Min, S., Nix, N.W., Smith, C.D., Zacharia, Z.G., 2001: Defining supply chain management, Journal of Business Logistics 22, 1–25, [in:]: Gold S., Seuring S., 2011: Supply chain and logistics issues of bio-energy production, Journal of Cleaner Production 19, 1, 32–42. (Crossref)

Szajner P. (ed.), 2015: Sytuacja na światowym rynku zbóż, roślin oleistych, cukru i biopaliw oraz jej wpływ na krajowe rynki produktów roślinnych i możliwości ich rozwoju [Situation on the global market for cereals, oilseeds, sugar and biofuels and its impact on domestic markets for plant products and development opportunities], IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Szymańska E.J., Bórawski P., Żuchowski I., 2018: Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce [Supply chains on selected agricultural markets in Poland], Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Tereszkiewicz, K., Kusz, D., Molenda, P. 2017:. Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(4), 139-150. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.39 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>