Funkcjonowanie zimnych łańcuchów dostaw oraz zagrożenia w nich występujące

Main Article Content

Monika Kojder
Bogdan Klepacki


Słowa kluczowe : łańcuch chłodniczy, procesy logistyczne, kontrolowana temperatura
Abstrakt
Przedstawiono procesy zachodzące w zimnym łańcuchu dostaw, a także podstawowe definicje, występujące ogniwa oraz możliwe rodzaje łańcuchów. Zaprezentowano łańcuch chłodniczy – celowość jego istnienia, wyroby jakimi mogą się zajmować przedsiębiorstwa, segmenty zimnego łańcucha, potencjalne rozwiązania chłodnicze oraz zagrożenia w działaniu.

Article Details

Jak cytować
Kojder, M., & Klepacki, B. (2021). Funkcjonowanie zimnych łańcuchów dostaw oraz zagrożenia w nich występujące. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(1), 51–57. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.1.5
Bibliografia

Anholcer M., Kawa A., 2016: Model łańcucha dostaw z ograniczeniami wykluczającymi, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba (red.) Oficyna Wydaw-nicza SGH, Warszawa.

Brzozowska A., Imiołczyk A., Brzeszczak A., Szymczyk K., 2016: Managing cold supply chain, 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT 2016), Kraków.

Bujak A., 2010: Zwinne łańcuchy dostaw, Logistyka 2, 1–8.

Charłampowicz J., 2016: Tworzenie wartości przez łańcuch dostaw typu „leagile” – wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 13, 238–246.

Childerhouse P., Towill D., 2000: Engineering supply chains to match customer requirements, Logistics Information Management, 13, 6, 337–346. (Crossref)

Cold chain with passive cooling systems, krautz.org, [źródło elektroniczne] https://www.krautz.org/cold-chain-passive-cooling/ [dostęp: 02.05.2021].

Fechner I., 2007: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.

Frankowska M., 2014: Łańcuchy dostaw – istota, klasyfikacja i percepcja, Logistyka 6, 14151–14157 (CD 6).

Jarzębowski S., Klepacki B., 2013: Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103, 107–117.

Kawa A., 2011: Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty i technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Kawa A., Fuks K., 2009: Współpraca między przedsiębiorstwami w tradycyjnym i elektronicznym łańcuchu do-staw. Logistyka 2, 1–14.

Kojder M., 2021: Funkcjonowanie zimnego łańcucha dostaw na podstawie wybranego przedsiębiorstwa, Katedra Logistyki, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, Warszawa [praca magisterska].

Konecka S., 2011: Typologia strategii łańcuchów dostaw, Logistyka 5, 1092–1100.

Palewicz J., Baran J., 2012: Organizacja łańcucha dostaw w branży odzieżowej, Logistyka 6, 531–544.

Romero B., 2013: Cold Chain Packaging Systems: Comparison of Active, Passive and Hybrid Thermal Systems, Pharma Logistics IQ, [źródło elektroniczne] https://www.pharmalogisticsiq.com/logistics/articles/cold-chain-packaging-systems-comparison-of-active [dostęp: 30.10.2020].

Sainathan P., 2018: 10 Potential Risks in Cold Chain Management, blog.roambee.com, [źródło elektroniczne] https://blog.roambee.com/supply-chain-technology/10-potential-risks-in-cold-chain-management [dostęp: 02.11.2020].

Sharma S., 2018: 5 Risks in Cold Chain Management and How to Ensure it Won’t Happen to You, foodlogistics.com, [źródło elektroniczne] https://www.foodlogistics.com/transportation/cold-chain/blog/21008563/5-risks-in-cold-chain-management-and-how-to-ensure-it-wont-happen-to-you [dostęp: 02.11.2020].

Szymczak M., 2015: Elastyczność, wrażliwość i odporność jako cechy adaptacyjnych łańcuchów dostaw, Studia Oeconomica Posnaniensia 3, 6, 39–54.

Temperature Standards for the Cold Chain, The Geography of Transport Systems, transportgeography.org, [źródło elektroniczne] https://transportgeography.org/?page_id=6636 [dostęp: 29.10.2020].

Tundys B., 2015: Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu - założenia, relacje, implikacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarun-kowania logistyki 383, 288–301. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>