Stan infrastruktury drogowej województw o najniższym poziomie rozwoju w Polsce

Main Article Content

Dorota Klepacka-Sulima
Bogdan Klepacki


Słowa kluczowe : infrastruktura drogowa, drogi, autostrady, PKB
Abstrakt
Celem opracowania była prezentacja stanu i tendencji zmian infrastruktury drogowej w najsłabiej rozwiniętej części kraju, to znaczy Polski Wschodniej oraz bezpośrednim jej sąsiedztwa. Rozpoznano stanu dróg różnych grup, od utwardzonych do dróg szybkiego ruchu i autostrad. Wykazano, że stanu infrastruktury w badanych województwach znacznie odbiegał od średnich wartości dla całego kraju. W badanych latach (2002–2017) miał jednak miejsce postęp, zwłaszcza w województwie świętokrzyski i podkarpackim. Relatywnie najmniejsze postępy zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Stwierdzono dodatnią korelację między stanem nasycenia województw drogami i poziomem ich rozwoju gospodarczego. Inwestycje w budowę dróg mogą więc być czynnikiem pobudzającym rozwój biedniejszych regionów.

Article Details

Jak cytować
Klepacka-Sulima, D., & Klepacki, B. (2019). Stan infrastruktury drogowej województw o najniższym poziomie rozwoju w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 29–39. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.12
Bibliografia

Gołembska E (red.), 2010: Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Klepacki B., Koper M., 2017: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2(4), 5–19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.4.31 (Crossref)

Klepacki B., Koper M., 2018: Miejsce infrastruktury w kształtowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki 1. (Crossref)

Kocur-Bera K., 2011: Rozwój infrastruktury na przykładzie wybranych gmin wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddział w Krakowie, 1.

Mirowski W., 1996: Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną, t. 3, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne. Bank Danych Lokalnych, [źródło elektroniczne] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat: [dostęp 24.04.2019].

Ratajczak M., 2000: Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 4.

Słownik języka polskiego, 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymonik A., 2013: Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i Praktyka, Difin, Warszawa.

Transport i łączność. Rachunki Regionalne. Bank Danych Lokalnych, [źródło elektroniczne] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat: [dostęp 24.04.2019].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>