Inteligentne technologie Przemysłu 4.0 w logistyce bezpieczeństwa pracy

Main Article Content

Tomasz Wołczański


Słowa kluczowe : zarządzanie, inteligentne systemy, logistyka, bezpieczeństwo pracy, Przemysł 4.0, cyfryzacja, nowe technologie
Abstrakt
Logistyka bezpieczeństwa w dobie cyfryzacji zakładów przemysłowych jest złożona, ponieważ ucieleśnia technologie Przemysłu 4.0 poprzez integrację ludzi i maszyn oraz poszczególnych procesów. Nowe technologie pozwalają im zarządzać maszynami i urządzeniami na podstawie komunikacji i wzajemnym przepływie danych. Tworzy to sieć powiązań między produktami, łańcuchami wartości i modelami biznesowymi. Działania związane z wdrożeniem koncepcji Przemysłu 4.0 obejmują interakcję międzyludzką i logistykę bezpieczeństwa pracy oprócz technologii. Cyfryzacja stwarza nowe możliwości organizacji obszarów pracy, a tym samym nowe możliwości logistyki bezpieczeństwa pracy. Nowoczesna cyfryzacja ma niezwykle pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i wydajność pracy. Inteligentne zarządzanie bezpieczeństwem pracy wymaga zastosowania nowych technologii i rozwiązań Przemysłu 4.0 opracowanych dla obszaru środowiska pracy. Celem artykułu jest przedstawienie systematycznego przeglądu literatury obejmującego obszar inteligentnych technologii Przemysłu 4.0 w logistyce bezpieczeństwa pracy, w tym wskazanie znaczenia bezpieczeństwa w środowisku pracy, w kontekście ciągłej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Article Details

Jak cytować
Wołczański, T. (2021). Inteligentne technologie Przemysłu 4.0 w logistyce bezpieczeństwa pracy. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 113–123. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.32
Bibliografia

Abdelmajied F. Y. (2022), Industry 4.0 and Its Implications: Concept, Opportunities, and Future Directions, DOI: 10.5772/intechopen.102520, https://www.intechopen.com/online-first/80514 (access as of 18.03.2022).

Arburg, [electronic source] https://www.arburg.com/pl/arburgxworld/smart-production/ [access: 12.12.2021].

CIOP-PIB, [electronic source] https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel =P39200118761482245057910&html_tresc_root_id=300009664&html_tresc_id=300009658&html_ klucz=300004753&html_klucz_spis= [access: 07.12.2021].

Clemons J., 2021: Inteligentna produkcja – wykorzystanie danych zebranych i przetwarzanych w czasie rzeczywistym, [electronic source] https://www.controlengineering.pl/ inteligentna-produkcja-wykorzystanie-danych-zebranych-i-przetwarzanych-w-czasie-rzeczywistym/ [access: 10.12.2021].

Da Xu L., He W., Li S., 2014: Internet of Things in Industries: A Survey, IEEE Trans. industrial informatics 10, 4, 2233–2243. (Crossref)

Dräger, [electronic source] https://www.draeger.com/pl_pl/Safety/Connected-Worker [access: 22.12.2021].

Główny Mechanik, 2018: Bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0, czyli jak nowoczesne technologie podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy, [electronic source] https://glowny-mechanik.pl/2018/08/24/bezpieczenstwo-przemysle-4-0-czyli-nowoczesne-technologie-podnosza-komfort-bezpieczenstwo-pracy/ [access: 22.12.2021].

Gralewicz G., 2021: BHP w inteligentnym środowisku pracy 4.0, [electronic source] https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLa-bel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300009594&html_tresc_id=300009594&html_klucz=19558 [access: 22.12.2021].

Hyla A., 2020: Bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0. Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników w kontekście autonomizacji procesów?, Magazynowanie i Produkcja 4–5, [electronic source] https://www.magazyn-produkcja.pl/magazynowanie/bezpieczenstwo-w-przemysle-4-0-jak-dbac-o-bezpieczenstwo-pracownikow-w-kontekscie-autonomizacji-procesow [access: 22.12.2021].

IIoT w przemyśle 4.0, EBKF, [electronic source] https://www.ebkf.eu/artykuly/iiot-w-przemysle-4-0 [access: 10.12.2021].

IMI Polska, [electronic source] https://imi-polska.pl/przemysl-4-0/ [access: 18.12.2021].

Inteligentne BHP: jak cyfryzacja wspiera bezpieczeństwo pracowników, Drägerwerk AG & Co. KGaA, [electronic source] https://www.draeger.com/Library/Content/smart-safety-workers-wp-dgt-777-2019-pl-pl-1907-1.pdf [access: 08.12.2021].

Iwański T., 2021: Inwestycje w IoT są inwestycjami w rozwój przedsiębiorstwa, [electronic source] https://automatykaonline.pl/Artykuly/Przemysl-4.0/Internet-Rzeczy-w-przemysle [access: 10.12.2021].

Kaliczyńska M. (2018), Kluczowe technologie Przemysłu 4.0, Automatyka 1/2, [electronic source] https://automatykaonline.pl/Artykuly/Przemysl-4.0/Kluczowe-technologie-Przemyslu-4.0 [access: 18.12.2021].

Minturn A., 2021: Przemysł 4.0 optymalizuje bezpieczeństwo pracy, Contron Engineering, [electronic source] https://www.controlengineering.pl/przemysl-40-optymalizuje-bezpieczenstwo-pracy/ [access: 18.12.2021].

Pereira A.C., Romero F., 2017: A review of the meanings and the implications of the industry 4.0 concept. Procedia Manufacturing 13, 1206–1214, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.032. (Crossref)

Piątek Z., 2017: Czym jest Przemysł 4.0? – część 1, Industry 4.0., [electronic source] https://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/ [access: 15.12.2021].

Przemysł 4.0, VC System, [electronic source] http://www.vcsystem.pl/przemysl-4-0/ [access: 12.12.2021].

Przemysłowy internet rzeczy, Anegis, [electronic source] https://www.anegis.com/rozwiazania-it/przemyslowy-internet-rzeczy [access: 12.12.2021].

Rojek T., 2014: Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 66, 813–822.

Rut J., Ostafil M., 2020: Cyfryzacja i automatyzacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, Przegląd Nauk Stosowanych, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej 26(1), 17–29.

Santos L., Brittes G., Fabián N., Germán A., 2018: International journal of production economics the expected contribution of industry 4.0 technologies for industrial performance, International Journal of Production Economics 204, 383–394. (Crossref)

Staleo, 2018: Bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0, [electronic source] https://staleo.pl/z-kraju-i-ze-swiata/artykuly/3292/bezpieczenstwo-w-przemysle-4-0 [access: 22.12.2021].

Walas-Trębacz J., 2013: Metodyka analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zarządzanie 922, 27–45. (Crossref)

Zabój P., 2021: Korzyści płynące z IIoT, Control Engeering, [electronic source] https://www.controlengineering.pl/raport-internet-rzeczy-w-przemysle/ [access: 10.12.2021].

Zadania dla rolnictwa? Skracanie łańcuchów dostaw i cyfryzacja, Rzeczpospolita, [electronic source] https://www.rp.pl/perspektywy-dla-polski/art86211-zadania-dla-rolnictwa-skracanie-lancuchow-dostaw-i-cyfryzacja [access: 08.12.2021].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.