Analiza i ocena giełd transportowych w wybranej firmie z branży TSL

Main Article Content

Sandra Duda
Ewa Kulińska
Dariusz Masłowski


Słowa kluczowe : transport, firma, giełdy transportowe, proces transportowy
Abstrakt
W artykule przedstawiono metody i narzędzia wykorzystywane przez badaną firmę w procesie transportowym. Kluczową rolę odgrywają tu giełdy transportowe i system monitoringu GPS. Przedstawiono mapę procesów, na której przedstawiono poszczególne etapy realizacji zadań przewozowych z wykorzystaniem giełd i innych narzędzi. Na podstawie badanego podmiotu dokonano również porównania giełd transportowych i oceny pod kątem różnych kryteriów. W badaniu uwzględniono trzy platformy giełdowe, z których korzysta firma: TimoCom, Trans i Teleroute. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że giełda TimoCom uzyskała najwyższą ocenę dla wybranej firmy – 4,74, Trans z oceną 3,84 oraz Teleroute 3,6. Dla audytowanego podmiotu platforma TimoCom okazała się najlepsza pod względem porównywanych kryteriów.

Article Details

Jak cytować
Duda, S., Kulińska, E., & Masłowski, D. (2021). Analiza i ocena giełd transportowych w wybranej firmie z branży TSL. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(4), 5–19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.4.25
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty