Problemy kadrowe branży transportowej – rola kierowcy w procesie transportu

Main Article Content

Sandra Duda
Anna Duczkowska
Joanna Rut


Słowa kluczowe : transport drogowy, przedsiębiorstwo, przewoźnicy transportowi, kierowca ciężarówki, działalność logistyczna
Abstrakt

Transport odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, zapewnia mobilność ludzi, dóbr i informacji, co ułatwia handel, produkcję i dystrybucję w skali globalnej. Transport umożliwia przemieszczanie towarów z jednego miejsca do drugiego, co jest priorytetowe dla handlu i wymiany towarowej. Bez transportu wiele branż nie mogłoby istnieć, a globalizacja i handel międzynarodowy byłby niemożliwe. Dzięki transportowi przedsiębiorstwa mogą eksportować swoje produkty na całym świecie, co pozwala na zwiększenie zysków i rozwoju gospodarczego. Transport jest niezbędnym elementem w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Dzięki niemu podmiot gospodarczy może dostarczać swoje produkty do sklepów, klientów, fabryk czy hurtowni. Obecnie branża transportowa mierzy się z trudnościami w pozyskiwaniu i zatrudnianiu wykwalifikowanych kierowców, co prowadzi do problemów z realizacją zamówień i opóźnień w dostawach. Głównym celem opracowania było rozpoznanie skali braku pracowników w przedsiębiorstwach transportowych, a także ocena poziomu trudności pozyskania kierowców. Do osiągnięcia celu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz przeprowadzono badania ankietowe za pośrednictwem Internetu. W badaniach wzięło udział 461 respondentów z różnych regionów Polski. W wyniku prowadzonych badań i analiz uzyskano informacje, że przedsiębiorstwa transportowe ciągle zmagają się z problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników – kierowców zawodowych. Mimo dużych niedoborów w zawodzie kierowcy oraz narastających problemów z ich pozyskiwaniem, zauważalnym problemem jest brak oryginalnych strategii, metod i narzędzi, którymi dysponują przewoźnicy w celu rozwiązania tych trudności.

Article Details

Jak cytować
Duda, S., Duczkowska, A., & Rut, J. (2022). Problemy kadrowe branży transportowej – rola kierowcy w procesie transportu. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 8(4), 19–36. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.4.26
Bibliografia

Cellary W., 2019: Przemysł 4.0 i Gospodarka 4.0. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3(86), 50–52.

Costello B., 2017: Truck Driver Shortage Analaysis. American Trucking Associations, [źródło elektroniczne] https://jbatelematics.com/wp-content/uploads/2017/11/ATAs-Driver-Shortage-Report-2017.pdf [dostęp: 04.11.2022].

Gil L., Sztorc S., Pieniak D., WalczakA., 2018: Czas pracy kierowcy jako element bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zeszyty Naukowe SGSP, 65(2), 1, 138–139.

Janczewski J., 2012: Doskonalenie kierowców zawodowych a przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 183–197. (Crossref)

Kulikowska-Wielgus A., Majowicz A., Wawryszczuk B., Wolak M., Ziemkowska D., 2019: Rynek pracy w branży TSL, Raport: Wynagrodzenia i Sytuacja Zawodowa Kierowców Zawodowych. Polski Instytut Transportu Drogowego, Wrocław.

Kulikowska-Wielgus, A., Ziemkowska D., Wawryszczuk B., Lysionok A., 2019: Bariery w transporcie drogowym, Raport: Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej, Polski Instytut Transportu Drogowego.

Łuczak A., Tarnowski A., 2011: Dobór zawodowy kierowców-selekcja pozytywna czy negatywna, Bezpieczeństwo Pracy, 4, 9.

Mac M., Steuer F., 2018: Szanse Europy na autonomizację transportu drogowego. Journal of Trans-Logistics, 4(1), 26.

Marathon International 2021: Obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego, [źródło elektroniczne] https://emarathon.eu/blog/obowiazki-kierowcy-samochodu-ciezarowego/[dostęp: 04.11.22].

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2018: Informacja o zawodzie, kierowca samochodu ciężarowego (833203), (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm). Departament Rynku Pracy, Warszawa.

Mobilia Group 2021: Zakres obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego, [źródło elektroniczne] https://e-tollgps.pl/blog/zakres-obowiazkow-kierowcy-samochodu-ciezarowego/[dostęp: 04.11.22].

Pracuj.pl 2019: Kierowca ciągnika siodłowego – zakres obowiązków, [źródło elektroniczne] https://porady.pracuj.pl/stanowiska/kierowca-ciagnika-siodlowego-zakres-obowiazkow/[dostęp: 04.11.22].

Sławińska Ziaja E., Różyk J., Chwalczuk Ł., 2022: 25-metrowe zestawy transportowe w całej UE, Transport manager, 3, 71.

Sowiński J., 2017: Aktualna sytuacja na rynku branży transportowejm – wybrane problemy, Wyższa Szkoła Gospodarki, Fundacja Akademia Transportu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, 31(9),139.

Sukiennik K., Powroźnik I., 2020: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce, a zarządzanie czasem pracy kierowców samochodów ciężarowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 37, 64–74. (Crossref)

Truck Focus 2022: Czy warto pracować jako kierowca zawodowy? [źródło elektroniczne] https://truckfocus.pl/ciekawostki/64850/czy-warto-pracowac-jako-kierowca-zawodowy/[dostęp, 04.11.22].

Walendzik M., Nowacki G., 2017: Brak zawodowych kierowców za- Walendzik M., Nowacki G., 2017: Brak zawodowych kierowców zagrożeniem dla przedsiębiorstw transportu drogowego. Autobusy, 12, 1803.

Walendzik M, Nowacki G., 2018: Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Autobusy, 6, 1265–1270. (Crossref)

Wang M., Wood L., Wang B., 2022: Transportation capacity shortage influence on logistics performance: evidence from the diver shortage. Heliyon, 8, 1. (Crossref)

Wolak M., 2018: Problem braku kierowców, rekomendowane rozwiązania. Polski Instytut Transportu Drogowego, Wysoka.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.