Analiza ryzyka usług logistycznych na podstawie audytu logistycznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Main Article Content

Małgorzata Dendera-Gruszka
Ewa Kulińska
Lilianna Wojtynek


Słowa kluczowe : usługi logistyczne, rejestr ryzyka, audyt logistyczny
Abstrakt
Badania prowadzone były w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. W publikacji przedstawiono metody badań ryzyka w usługach logistycznych oraz ich wpływ na badane przedsiębiorstwo, poprzez wykorzystanie audytu logistycznego oraz mapy ryzyka. Celem artykułu jest analiza zagrożeń związanych z działalnością operatorów logistycznych oraz oferowanych przez nich usług, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Article Details

Jak cytować
Dendera-Gruszka, M., Kulińska, E., & Wojtynek, L. (2017). Analiza ryzyka usług logistycznych na podstawie audytu logistycznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(1), 17–30. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.1.2
Bibliografia

Jeszka A.M., 2009: Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 55.

Jezierski A., 2007: Audyt logistyczny w procesach gospodarczych (cz. 1), Logistyka 5, 93.

Knedler K., Stasiak M., 2005: Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź, 15.

Klimczak K.M., 2008: Ryzyko w teorii ekonomii, Master of Business Administration 6, 64.

Kulińska E., 2011a: Analiza i kontrola czynników ryzyka w procesach logistycznych – studium przypadku, Logistyka 6, 2015.

Kulińska E., 2011b: Metody analizy ryzyka w procesach logistycznych, Logistyka 2, 385.

Wierzejski T., Kędzior-Laskowska M., 2014: Transport i spedycja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 41.

Wojtynek L., Kulińska E. Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Juranek K., 2017: Planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu ponadgabarytowego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 108–109.

Żebrucki Z., 2012: Rola audytu w usprawnianiu systemu logistycznego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 60, 423.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.