Wdrażanie rozwiązań w smart city na przykładzie Opola

Main Article Content

Dariusz Masłowski


Słowa kluczowe : inteligentne miasta, systemy telematyczne, inteligentne systemy transportowe (ITS), zatory komunikacyjne
Abstrakt
Inteligentne miasta stają się coraz powszechniejszą koncepcją. Metropolie starają się być nazywane inteligentnymi. W dążeniu do określonych celów władze miasta wdrażają wiele usprawnień, które poprawiają kondycję miasta i uwidaczniają ich rozwiązania. Z perspektywy rezydenta takie środki są czasami oczekiwane ze względu na pewne oczekiwania. Działania podejmowane obecnie w mieście torują pewną drogę do osiągnięcia tego celu, choć zdaniem mieszkańców wciąż brakuje rozwiązań na czasy XXI wieku. Rozwiązania zaproponowane w artykule można wykorzystać do utorowania ścieżki, na której menedżerowie powinni dążyć do osiągnięcia swoich celów. Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że mieszkańcy Opola z niecierpliwością oczekują na doskonalenie istniejących rozwiązań, chcąc być na równi z innymi wysoko rozwiniętymi miastami. Celem artykułu jest analiza istniejących rozwiązań telematycznych stosowanych w mieście oraz zaproponowanie inteligentnych rozwiązań w celu zakwalifikowania miasta jako smart city

Article Details

Jak cytować
Masłowski, D. (2021). Wdrażanie rozwiązań w smart city na przykładzie Opola. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 91–81. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.29
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty