Wdrażanie rozwiązań w smart city na przykładzie Opola

Main Article Content

Dariusz Masłowski


Słowa kluczowe : inteligentne miasta, systemy telematyczne, inteligentne systemy transportowe (ITS), zatory komunikacyjne
Abstrakt
Inteligentne miasta stają się coraz powszechniejszą koncepcją. Metropolie starają się być nazywane inteligentnymi. W dążeniu do określonych celów władze miasta wdrażają wiele usprawnień, które poprawiają kondycję miasta i uwidaczniają ich rozwiązania. Z perspektywy rezydenta takie środki są czasami oczekiwane ze względu na pewne oczekiwania. Działania podejmowane obecnie w mieście torują pewną drogę do osiągnięcia tego celu, choć zdaniem mieszkańców wciąż brakuje rozwiązań na czasy XXI wieku. Rozwiązania zaproponowane w artykule można wykorzystać do utorowania ścieżki, na której menedżerowie powinni dążyć do osiągnięcia swoich celów. Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że mieszkańcy Opola z niecierpliwością oczekują na doskonalenie istniejących rozwiązań, chcąc być na równi z innymi wysoko rozwiniętymi miastami. Celem artykułu jest analiza istniejących rozwiązań telematycznych stosowanych w mieście oraz zaproponowanie inteligentnych rozwiązań w celu zakwalifikowania miasta jako smart city

Article Details

Jak cytować
Masłowski, D. (2021). Wdrażanie rozwiązań w smart city na przykładzie Opola. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 91–81. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.29
Bibliografia

Anudeep P., Prakash N.K., 2019: Intelligent Passenger Information System Using IoT for Smart Cities, [in] S. Tiwari, M. Trivedi, K. Mishra, A. Misra, K. Kumar (eds), Smart Innovations in Communication and Computational Sciences. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 851, Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-13-2414-7_7 (Crossref)

Ashokkumar K., Baron S., Arshadprabhu R., 2015: Cloud-Based Intelligent Transport System, Procedia Computer Science 50, 58–63, https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.04.061 (Crossref)

Azkuna I. (red.), 2012: Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao.

Balasubramaniam A., Jami G.M.J., Menon V.G., Paul A., 2021: Blockchain For Intelligent Transport System, IETE Technical Review, 38, 4, 438–449, https://doi.org/10.1080/02564602.2020.1766385. (Crossref)

Bogobowicz M., Domański J., 2015: Kiedy miasto jest inteligentne?, ARCANAGIS, [electronic source] www.arca-nagis.pl/kiedy-miasto-jest-inteligentne/ [access: 01.12.2021].

Dahri F.A., Mangrio H.B., Baqai A., Umrani F.A., 2019: Experimental Evaluation of Intelligent Transport System with VLC Vehicle-to-Vehicle Communication, Wireless Pers Commun 106, 1885–1896, https://doi.org/10.1007/s11277-018-5727-0 (Crossref)

Ghazal T.M., Hasan M.K., Alshurideh M.T., Alzoubi H.M., Ahmad M., Akbar S.S., Al Kurdi B., Akour I.A., 2021: IoT for Smart Cities: Machine Learning Approaches in Smart Healthcare – A Review, Future Internet 13, 218, https://doi.org/10.3390/fi13080218 (Crossref)

Hasegava T., 2015: Intelligent Transport Systems, [in:] Traffic and safety sciences, Interdisciplinary wisdom of IATSS, International Association of Traffic and Safety Sciences, Tokyo, 54–55.

He Z., Chow C.-Y., Zhang J.D. 2019: A Comparative Analysis of Journey Time from Google Maps and Intelligent Transport System in Hong Kong, IEEE 21st International Conference on High Performance Computing and Communications, IEEE 17th International Conference on Smart City, IEEE 5th International Conference on Data Science and Systems, 10–12 August, Zhangjiajie, China https://doi.org/10.1109/HPCC/SmartCity/DSS.2019.00366. (Crossref)

Hoi C.S.H., Leung C.K., Souza J., 2020: Prediction of Food Preparation Time for Smart City, High Performance Computing and Communications; IEEE 18th International Conference on Smart City; IEEE 6th International Conference on Data Science and Systems, 14–16 December, Yanuca Island, Cuvu, Fiji. (Crossref)

Husain A., Maity T., Yadav R.K., 2020: Vehicle detection in intelligent transport system under a hazy environment: a survey, IET Image Processing 14(1), 1–10, https://doi.org/10.1049/iet-ipr.2018.5351 (Crossref)

Ismagilova E., Hughes L., Dwivedi Y.K., Raman K.R., 2019: Smart cities: Advances in research – An information systems perspective, International Journal of Information Management 47, 88–100, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.004 (Crossref)

Iwan S., Małecki K., Korczak J., 2013: Impact of Telematics on Efficiency of Urban Freight Transport, Communications in Computer and Information Science 395, 50–57. (Crossref)

Javed M.A., Zeadally S., Hamida E.B., 2019: Data analytics for Cooperative Intelligent Transport Systems, Vehicular Communications 15, 63–72, https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2018.10.004 (Crossref)

John S.K., Sivaraj D., Mugelan R.K., 2019: Implementation Challenges and Opportunities of Smart City and Intelligent Transport Systems in India, [in:] V. Balas, V. Solanki, R. Kumar, M. Khari (eds), Internet of Things and Big Data Analytics for Smart Generation. Intelligent Systems Reference Library, vol 154, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-04203-5_10 (Crossref)

Kammoun H.M., Kallel I., Alimi A.M., Casillas J., 2011: Improvement of the road traffic management by an antihierarchical fuzzy system, IEEE Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems (CIVTS), 11–15 April, Paris, France, 38–45. (Crossref)

Karoń G., Mikulski J., 2011: Transportation Systems Modelling as Planning, Organisation and Management for Solutions Created with ITS, [in:] J. Mikulski (ed.), Modern Transport Telematics, TST 2011. Communications in Computer and Information Science, vol 239, Springer, Berlin, Heidelberg (Crossref)

Karoń G., Mikulski J., 2012: Problems of ITS Architecture Development and ITS Implementation in Upper-Silesian Conurbation in Poland, [in:] J. Mikulski (ed.), Telematics in the Transport Environment, TST 2012. Communications in Computer and Information Science, vol 329, Springer, Berlin, Heidelberg. (Crossref)

Komninos N., 2008: Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge, London – New York. (Crossref)

Kulińska E., Masłowski D., 2020: Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej, DIFIN, Warszawa.

Kummitha R.K.R., 2019: Smart cities and entrepreneurship: An agenda for future research, Technological Forecasting and Social Change 149, 119763, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119763 (Crossref)

Lai C.S., Jia Y., Dong Z., Wang D., Tao Y., Lai Q.H., Wong R.T.K., Zobaa A.F., Wu R., Lai L.L., 2020: A Review of Technical Standards for Smart Cities Clean Technologies 2, 3, 290–310, https://doi.org/10.3390/cleantechnol2030019 (Crossref)

Leblanc B., Bourdy E., Fouchal H., Runz C. de, Ercan S., 2019: Towards Analysing Cooperative Intelligent Transport System Security Data, [in:] É. Renault, P. Mühlethaler, S. Boumerdassi (eds), Machine Learning for Networking, MLN 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11407, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-19945-6_2 (Crossref)

Lee W.-H., Tseng S.-S., Wang C.-H., 2008: Design and implementation of electronic toll collection system based on vehicle positioning system techniques, Computer Communications 31(12), 2925–2933. (Crossref)

Liu Y., Wu J., Yu D., Ma Q., 2018: The relationship between urban form and air pollution depends on seasonality and city size, Environmental Science and Pollution Research 25, 15554–15567, https://doi.org/10.1007/s11356-018-1743-6 (Crossref)

Mfenjou M.L., Adamou A.A.L., Abdou W., Kolyang F.S., 2018: Methodology and trends for an intelligent transport system in developing countries, Sustainable Computing: Informatics and Systems 19, 96–111, https://doi.org/10.1016/j.suscom.2018.08.002 (Crossref)

Mikulski J., 2010: Using Telematics in Transport, [in:] J. Mikulski J. (ed.), Transport Systems Telematics, TST 2010. Communications in Computer and Information Science, vol 104, Springer, Berlin, Heidelberg (Crossref)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).

Mohamed N., Al-Jaroodi J., Jawhar I., Idries A., Mohammed F., 2020: Unmanned aerial vehicles applications in future smart cities, Technological Forecasting and Social Change 153, 119293, https://doi.org/10.1016/j.tech-fore.2018.05.004 (Crossref)

Pastori Valentini E., Ipolito Meneguette R., Alsuhaim A., 2020: An Attacks Detection Mechanism for Intelligent Transport System, IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 10–13 December, Atlanta, GA, USA, 2453–2461, https://doi.org/10.1109/BigData50022.2020.9378309 (Crossref)

Pereira G.V., Enzo F., Kleinhans R., Parycek P., 2018: Smart Governance in the Context of Smart Cities: A Literature Review, Information Polity 23, 2, 143–162. (Crossref)

Roth Ł., 2003: Telematyka – inteligentne systemy transportowe w miastach, Politechnika Poznańska, Poznań.

Ruhlandt R.W.S., 2018: The governance of smart cities: A systematic literature review, Cities 81, 1–23, https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.014 (Crossref)

Saniuk S., Witkowski K., 2011: Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej, Logistyka 2, 495–506.

Santosh P., Sandhya C.R., Vala D., Buyya R., Venugopal K.R., Iyenger S.S., Patnaik L.M., 2019: SoCo-ITS: Service Oriented Context Ontology for Intelligent Transport System, Proceedings of the 2019 7th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City (ICIT 2019), Association for Computing Machinery, New York, https://doi.org/10.1145/3377170.3377274 (Crossref)

Shadeed H., Wallaschek J., 2007): Concept of an intelligent adaptive vehicle front-lighting assistance system, IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 13–15 June, Istanbul, Turkey, 1118–1121. (Crossref)

Shah A.A, Dal L.J., 2007: Intelligent Transportation Systems in Transitional and Developing Countries, International Conference on Advances in Space Technologies, 2–3 September, Islamabad, Pakistan, 54–59

Shimi A., Ebrahimi Dishabi M.R., Azgomi M.A., 2020: An Intelligent Parking Management System using RFID Technology based on User Preferences, Preprints 2020110738 https://doi.org/10.20944/pre-prints202011.0738.v1 (Crossref)

Silva B.N., Khan M., Han K., 2018: Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities, Sustainable Cities and Society 38, 697–713, https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.01.053 (Crossref)

Singh M., 2021: Security Analysis of Intelligent Transport System, [in:] M. Singh (ed.), Information Security of Intelligent Vehicles Communication. Studies in Computational Intelligence, vol 978, Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-2217-5_5 (Crossref)

Szołtysek J., 2010: Logistyka miasta – geneza, istota, perspektyw, Logistyka 5, 7–12.

Tam M.L., Lam W.H.K., 2011: Application of Automatic Vehicle Identification Technology for Real-time Journey Time Estimation, Information Fusion 12, 1, 11–19. (Crossref)

Ullah Z., Al-Turjman F., Mostarda L., Gagliardi R., 2020: Applications of Artificial Intelligence and Machine learning in smart cities, Computer Communications 154, 313–323, https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.02.069 (Crossref)

Zaheer T., Malik A.W., Rahman A.U., Zahir A., Fraz M.M.A., 2019: A vehicular network – based intelligent transport system for smart cities, International Journal of Distributed Sensor Networks 15(11), https://doi.org/10.1177/1550147719888845 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty