Cyfrowy list przewozowy e-CMR – wartość dodana dla zaangażowanych partnerów w łańcuchu dostaw

Main Article Content

Sandra Duda
Anna Korczak


Słowa kluczowe : cyfryzacja, Przemysł 4.0, logistyka, technologie cyfrowe w łańcuchu dostaw, elektroniczny list przewozowy e-CMR, wartość dodana
Abstrakt
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i cyfryzacja w łańcuchu dostaw są kluczem do szybkiego rozwoju przedsiębiorstw. Ciągły rozwój technologii jest ważnym aspektem gotowości łańcucha dostaw do wspierania logistyki Przemysłu 4.0. Jednym z przełomowych rozwiązań dokumentacji papierowej w procesie transportu jest elektroniczny list przewozowy e-CMR. W artykule dokonano przeglądu literatury z zakresu digitalizacji i digitalizacji dokumentacji. Przedstawiono schemat wyjaśniający funkcjonowanie e-CMR, z uwzględnieniem poszczególnych uczestników, którzy korzystają z dokumentu w danym czasie i miejscu. Dokonano porównania tradycyjnego listu CMR z listem elektronicznym pod kątem różnych kryteriów, a następnie korzyści z wprowadzenia e-CMR. Wykazano, że cyfrowy list przewozowy może znacznie zwiększyć wartość dodaną zaangażowanych partnerów w łańcuchu dostaw. Na podstawie badań przeprowadzonych w wybranej firmie świadczącej usługi transportowe przedstawiono również istotne korzyści płynące z wdrożenia systemu e-CMR.

Article Details

Jak cytować
Duda, S., & Korczak, A. (2021). Cyfrowy list przewozowy e-CMR – wartość dodana dla zaangażowanych partnerów w łańcuchu dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 5–19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.25
Bibliografia

Blog transportowy, 2020: eCMR – na czym polega i jakie korzyści się z nim wiążą?, [electronic source] https://blogtransportowy.pl/ecmr/ [access: 31.12.2021].

Chwalczuk Ł., 2020: Jakie korzyści dla branży transportowej daje wdrożenie e-CMR, Logistyka, https://www.logistyka.net.pl/niezbednik-logistyka/ekspert-radzi/item/91467-jakie-korzysci-dla-branzy-transportowej-daje-wdrozenie-e-cmr [access: 07.01.2021].

Dziechciarz M., 2018: Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (E-CMR), Europa Regionum 2, 35, 21–32. (Crossref)

Esoszynska, 2021: e CMR – nowe informacje, Rzeczpospolita, [electronic source] https://pisil.pl/e-cmr-nowe-informacje/ [access: 27.02.2022].

Foltyński M., 2015: Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Biblioteka Logistyka, Poznań.

Groński R., 2020: Jakie korzyści daje elektroniczny list przewozowy? Kolejne kraje ratyfikują Protokół dodatkowy w sprawie e-CMR; Polska jeszcze obserwuje, Poradnikprzewoźnika.pl, [electronic source] https://poradnik-przewoznika.pl/2017/korzysci-daje-elektroniczny-list-przewozowy/ [access: 07.01.2021].

Koliński A., Stajniak M., 2019: Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne, Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium”, Radom. Koźlak A., 2019: Struktura sektora transportu drogowego w Polsce i ocena jego wyników ekonomicznych na tle państw Unii Europejskiej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (166), 59–75. (Crossref)

Kubera G., 2019: Jak cyfryzuje się branża logistyczna, Computerworld, [electronic source] https://www.computerworld.pl/news/Jak-cyfryzuje-sie-branza-logistyczna,412201.html [access: 30.12.2021].

Kulikowska-Wielgus A., Wawryszczuk B., Ziemkowska D., Hennig K., Wolak M., Jakubowska N., 2019: Transport i logistyka jako strategiczna branża dla polskiej gospodarki, Polski Instytut Transportu Drogowego.

Lysionok A., 2021: Girteka odnawia flotę. Banki ze Szwajcarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii udzieliły firmie potężnego kredytu, trans.info, [electronic source] https://trans.info/pl/girteka-odnawia-flote-banki-ze-szwajcarii-niemiec-i-wielkiej-brytanii-udzielily-firmie-poteznego-kredytu-259227 [access: 31.12.2021].

Madej B., Michniak J., Madej R., Kurcz J., 2016: Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa.

Momchil A., 2020: Possibilities for Application of E-CMR from a customs point of view, Faculty of Economic Accounting, 1st international scientific conference Economic and Business Trends Shaping the Future, Faculty of Economics - Skopje, Ss Cyril and Methodius University, 128–136.

Neider J., Marciniak-Neider D., 2011: Podręcznik spedytora: transport, spedycja, logistyka, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia.

Ponzoa Casado J.M., Gómez Funes A., García-Doncel J. 2021: Digital Transformation: Advantages and opportunities of E-CMR in international cargo logistic, Digital Economy & Innovation Journal 1(1), 84–102. (Crossref)

Rożej A., Stolarski J., Śliżewska J., Zadrożna D., 2019: Obsługa magazynów, Podręcznik do nauki zawodu, cz.1, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Rut J., Miłaszewicz B., 2013: System informatyczny wspomagający zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, Logistyka 5(1), 178–182 [CD].

Soomro M., Hizam-Hanafiah M., Abdullah N., Jusoh M., 2021: Change Readiness as a Proposed Dimension For Industry 4.0 Readiness Models, LogForum – Scientific Journal of Logistics 17(1), 83–96. (Crossref)

Stanisławski R., Szymonik A., 2021: Impact of Selected Intelligent Systems in Logistics on the Creation of a Sustainable Market Position of Manufacturing Companies in Poland in the Context of Industry 4.0, Sustainability 13(7), 3996. (Crossref)

Stochaj J., Stolarski J., Śliżewska J., Śliżewski P., 2018: Organizacja transportu, cz.2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Świeboda J, Seluianova O., Shubenko D., 2021: Elektroniczny List Przewozowy e-CMR – raport, Polski Instytut Transportu Drogowego.

Tomicova J., Poliak M., Aleksandrovna Zhuraleva N., 2021: Impact of using e-CMR on neutralization of consignment note, Transportation Research Procedia 55, 110–117. (Crossref)

transport-manager, 2019: Cyfrowy list przewozowy (e-CMR) od 11 września, [electronic source] https://www.transport-manager.pl/2019/08/14/cyfrowy-list-przewozowy-e-cmr-od-11-wrzesnia/ [access: 07.01.2022]. Wolak M. (red.), 2019: Rewolucja technologiczna. Kierunki rozwoju branży TSL, Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Wicki L., 2020: The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 5(3), 77–91. (Crossref)

Wrzecionek R., 2017: Poświadczenie notarialne Listu Przewozowego, Problemy Transportu i Logistyki 4(40), 53––60. (Crossref)

Wysocka-Bar A., 2020: Relacja konwencji CMR i unijnego prawa prywatnego międzynarodowego, Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego 18, 217–243.

Zaborowski H., Stolarczyk S., 2019: Eliminacja dokumentacji papierowej w łańcuchu dostaw, Logistyka 5, 65–66.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.