Cyfrowy list przewozowy e-CMR – wartość dodana dla zaangażowanych partnerów w łańcuchu dostaw

Main Article Content

Sandra Duda
Anna Korczak


Słowa kluczowe : cyfryzacja, Przemysł 4.0, logistyka, technologie cyfrowe w łańcuchu dostaw, elektroniczny list przewozowy e-CMR, wartość dodana
Abstrakt
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i cyfryzacja w łańcuchu dostaw są kluczem do szybkiego rozwoju przedsiębiorstw. Ciągły rozwój technologii jest ważnym aspektem gotowości łańcucha dostaw do wspierania logistyki Przemysłu 4.0. Jednym z przełomowych rozwiązań dokumentacji papierowej w procesie transportu jest elektroniczny list przewozowy e-CMR. W artykule dokonano przeglądu literatury z zakresu digitalizacji i digitalizacji dokumentacji. Przedstawiono schemat wyjaśniający funkcjonowanie e-CMR, z uwzględnieniem poszczególnych uczestników, którzy korzystają z dokumentu w danym czasie i miejscu. Dokonano porównania tradycyjnego listu CMR z listem elektronicznym pod kątem różnych kryteriów, a następnie korzyści z wprowadzenia e-CMR. Wykazano, że cyfrowy list przewozowy może znacznie zwiększyć wartość dodaną zaangażowanych partnerów w łańcuchu dostaw. Na podstawie badań przeprowadzonych w wybranej firmie świadczącej usługi transportowe przedstawiono również istotne korzyści płynące z wdrożenia systemu e-CMR.

Article Details

Jak cytować
Duda, S., & Korczak, A. (2021). Cyfrowy list przewozowy e-CMR – wartość dodana dla zaangażowanych partnerów w łańcuchu dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 5–19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.25
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.