Narzędzia wykorzystywane w inteligentnych systemach transportowych w logistyce miejskiej

Main Article Content

Julia Giera
Ewa Kulińska
Małgorzata Mac


Słowa kluczowe : inteligentne systemy transportowe, transport, smart cities
Abstrakt
Miasta są wielkimi obszarami z licznymi zabudowaniami, pomiędzy którymi przebiega rozbudowana infrastruktura drogowa. Żyje w nich społeczeństwo, które by móc funkcjonować, musi się przemieszczać. Potrzeba przemieszczania się połączona z dużym zagęszczeniem ludności w mieście powoduje duże natężenie ruchu – zwłaszcza ruchu drogowego. Poprawa płynności ruchu drogowego oraz zmniejszenie kongestii drogowej umożliwia zastosowanie inteligentnych systemów transportowych w logistyce miejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi stosowanych w inteligentnych systemach transportowych logistyki miejskiej. Zastosowana metodologia badawcza to opracowanie schematu, w którym przypisano poszczególne narzędzia ITS dla odpowiedniego ogniwa otoczenia transportowego. W związku z rosnącymi wymaganiami osób podróżujących przy pomocy komunikacji miejskiej, ważnym elementem jest telematyka. W artykule przedstawiono narzędzia, jakie pasażerowie obiektu badawczego mogą użytkować i tym samym podróżowanie staje się efektywniejsze i wygodniejsze. Zastosowanie odpowiednich narzędzi inteligentnych systemów transportowych to nie tylko postępowanie zgodnie z zasadami prawidłowego i efektywnego funkcjonowania obszarów logistyki miejskiej, ale również zwiększony komfort podróżujących oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Badania nad zwiększeniem przepustowości w miastach to istotny temat w logistyce miejskiej. Potrzeba prowadzenia badań nad aglomeracjami miejskimi wynika z systematycznego zwiększania się zapotrzebowania do efektywnego przemieszczania się osób w aglomeracjach miejskich. Zakres podmiotów to wąską grupa badawcza, jednakże wskazane elementy należące do inteligentnych systemów transportowych przekładają się na możliwość wykorzystania w większości aglomeracji miejskich.

Article Details

Jak cytować
Giera, J., Kulińska, E., & Mac, M. (2021). Narzędzia wykorzystywane w inteligentnych systemach transportowych w logistyce miejskiej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 21–33. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.26
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.