Narzędzia wykorzystywane w inteligentnych systemach transportowych w logistyce miejskiej

Main Article Content

Julia Giera
Ewa Kulińska
Małgorzata Mac


Słowa kluczowe : inteligentne systemy transportowe, transport, smart cities
Abstrakt
Miasta są wielkimi obszarami z licznymi zabudowaniami, pomiędzy którymi przebiega rozbudowana infrastruktura drogowa. Żyje w nich społeczeństwo, które by móc funkcjonować, musi się przemieszczać. Potrzeba przemieszczania się połączona z dużym zagęszczeniem ludności w mieście powoduje duże natężenie ruchu – zwłaszcza ruchu drogowego. Poprawa płynności ruchu drogowego oraz zmniejszenie kongestii drogowej umożliwia zastosowanie inteligentnych systemów transportowych w logistyce miejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi stosowanych w inteligentnych systemach transportowych logistyki miejskiej. Zastosowana metodologia badawcza to opracowanie schematu, w którym przypisano poszczególne narzędzia ITS dla odpowiedniego ogniwa otoczenia transportowego. W związku z rosnącymi wymaganiami osób podróżujących przy pomocy komunikacji miejskiej, ważnym elementem jest telematyka. W artykule przedstawiono narzędzia, jakie pasażerowie obiektu badawczego mogą użytkować i tym samym podróżowanie staje się efektywniejsze i wygodniejsze. Zastosowanie odpowiednich narzędzi inteligentnych systemów transportowych to nie tylko postępowanie zgodnie z zasadami prawidłowego i efektywnego funkcjonowania obszarów logistyki miejskiej, ale również zwiększony komfort podróżujących oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Badania nad zwiększeniem przepustowości w miastach to istotny temat w logistyce miejskiej. Potrzeba prowadzenia badań nad aglomeracjami miejskimi wynika z systematycznego zwiększania się zapotrzebowania do efektywnego przemieszczania się osób w aglomeracjach miejskich. Zakres podmiotów to wąską grupa badawcza, jednakże wskazane elementy należące do inteligentnych systemów transportowych przekładają się na możliwość wykorzystania w większości aglomeracji miejskich.

Article Details

Jak cytować
Giera, J., Kulińska, E., & Mac, M. (2021). Narzędzia wykorzystywane w inteligentnych systemach transportowych w logistyce miejskiej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 21–33. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.26
Bibliografia

Barceló J., Codina J.E., Casas J., Ferrer J.L., García D., 2005: Microscopic traffic simulation: A tool for the design, analysis and evaluation of intelligent transport systems, Journal of Intelligent and Robotic Systems 41, 173–203. (Crossref)

Biniasz D., 2016: Rozwiązania telematyczne w transporcie miejskim – studium przypadku, Efektywność transportu, Autobusy 6, 516–524.

Brożyna E., 2017: System dynamicznej informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej – analiza użyteczności i zadowolenia pasażerów na przykładzie KZK GOP, Inteligentne systemy transportowe, Autobusy 6, 16–21. (Crossref)

Dynamiczna informacja pasażerska, MZK Opole, [electronic source] https://dip.mzkopole.pl/# [access: 22.11.2021].

Festag A., 2014: Cooperative intelligent transport systems standards in Europe, IEEE Communications Magazine 52, 12, 166–172. (Crossref)

Gentile G., Noekel K., 2016: Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems, Springer Cham, Switzerland. (Crossref)

Kądziela A., Zakrzewski S., Pawelski Z., 2012: Propozycja cyklu zapewniających prawidłowe działanie system karty miejskiej, Logistyka 3, 1001–1004 [CD].

Kamiński T. 2020: Kooperacyjne Inteligentne Systemy Transportowe (C-ITS) jako rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo i efektywność transportu drogowego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6, 10–18. (Crossref)

Kaszubowski D., Oskarbski J., 2011: Sposoby wykorzystania rozwiązań telematycznych w tworzeniu zrównoważonych systemów transport miejskiego, Autobusy 12, 185–193.

Koźlak A., 2008a: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, WUG, Gdańsk.

Koźlak A., 2008b: Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, Logistyka 2.

Madeyski M., Lissowska E., Marzec J., 1971: Wstęp do nauki o transporcie, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.

maj, usz, 2020: Sprawdziliśmy, czy mieszkańcy Opola noszą maseczki. Prawie 80 proc. z nich robi to dobrze, Wyborcza.pl Opole, [electronic source] https://opole.wyborcza.pl/opole/51,35086,26404274.html?i=0 [access: 22.11.2021].

Marczak M., Kozłowski R., 2014: Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów, Ekonomia i Zarządzanie 6, 2, 34–42.

Maruszczak M., 2017: Inteligentne systemy transportowe a zarządzanie ruchem w miastach, Komunikacja Publiczna 2, 45–56.

Molecki A., 2016: Dynamiczne pasy autobusowe, Inteligentne systemy transportowe, Autobusy 11, 10–15.

Neider J., 2008: Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.

Neumann T., 2017: Wykorzystanie systemów telematyki na przykładzie wybranych przedsiębiorstw transport drogowego, Efektywność transport, Autobusy 12, 605–610.

Nikitas A., Michalakopoulou K., Njoya E.T., Karampatzakis D., 2020: Artificial Intelligence, Transport and the Smart City: Definitions and Dimensions of a New Mobility Era, Sustainability 12(7), 2789. (Crossref)

Ostaszewski P., Białek B., 2020: Dzika logistyka miejska. Co zrobić, aby e-commerce nie zrujnował nam życie i nie zniszczył naszych miast, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Warszawa.

Perzński T., Lewiński A., 2016: Telematyka transport w komunikacji miejskiej, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej 113, 401–409.

Ruciński A., n.d.: Autobus jeździ pod prąd. W Gdyni otwarto pierwszy kontrapas, WP autokult, [electronic source] https://autokult.pl/36018,autobus-jezdzi-pod-prad-w-gdyni-otwarto-pierwszy-kontrapas [access: 02.05.2021].

Rześny-Cieplińska J., Wach-Kloskowska M., 2017: Logistyczne aspekty koncepcji Smart City, Studium przypadku na podstawie miast Europejskich, Studia Miejskie 27, 129–141. (Crossref)

Saniuk S., Witkowski K., 2011: Zadania infrastruktury transport miejskiego w logistyce miejskiej, Logistyka 2, 495–506.

Tarski I., 1993: Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa.

Tomaszewska E.J., 2015: Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41, 2, 317–329. (Crossref)

Tundys B., 2012: Wpływ rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej na kształtowanie rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport 75, 93–102.

Zawieska J., Pieriegud J., 2018: Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation, Elsevier 63, 39–50. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.