Sytuacja polskich przedsiębiorstw na rynku usług transportowych

Main Article Content

Ewa Kulińska
Małgorzata Dendera-Gruszka
Liliana Wojtynek


Słowa kluczowe : przedsiębiorstwo, rynek usług transportowych, system transportu
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości i problemy polskich przedsiębiorstw na rynku usług transportowych. Dokonano analizy danych statystycznych dotyczących rynku transportu drogowego w Polsce. Przedstawiono analizę wyników badań dotyczącą specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych jako konkurentów przedsiębiorstwa transportowego zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego oraz wnioski końcowe.

Article Details

Jak cytować
Kulińska, E., Dendera-Gruszka, M., & Wojtynek, L. (2018). Sytuacja polskich przedsiębiorstw na rynku usług transportowych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(1), 83–95. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.1.8
Bibliografia

Banasiak C., 2017: Problemy transportu drogowego coraz większe. Zadłużenie, niedobór pracowników, nowe regulacje UE, Polska Gazeta Transportowa, [źródło elektroniczne] http://www.pgt.pl/problemy-transportu-drogowego-coraz-wieksze [dostęp: 15.03.2018].

Bentkowska-Senator K., 2011: Koszty w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, ITS, Warszawa.

Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J., 2012: Polski transport samochodowy: rynek – koszty – ceny, ITS, Warszawa.

Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Wojtynek L., Masłowski D., 2017: Dynamiczne zmiany demograficzne źródłem ryzyka w procesach transportowych, (w:) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom II, R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 7–18.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 2015: Sprawozdanie. Dokumenty wydane przez GITD – ważne w obrocie prawnym. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r., [źródło elektroniczne] http://www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/64944/Dane-statystyczne-2015.pdf [dostęp: 15.03.2018].

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 2016: Sprawozdanie. Dokumenty wydane przez GITD – ważne w obrocie prawnym. Stan na dzień 31 grudnia 2016 r., [źródło elektroniczne] http://www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/64944/Dane-statystyczne-2016.pdf [dostęp: 15.03.2018].

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 2017: Sprawozdanie. Dokumenty wydane przez GITD – ważne w obrocie prawnym. Stan na dzień 31 grudnia 2017 r., [źródło elektroniczne] http://www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/64944/Dane-statystyczne-2017.pdf [dostęp: 15.03.2018].

Główny Urząd Statystyczny, 2013: Transport drogowy w Polsce 2010–2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa.

Kotler Ph., 1994: Marketing, Gebethner & S-ka, Warszawa.

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 2017: Portfel należności polskich przedsiębiorstw, IV kwartał 2017 r., raport.

Kulińska E., Wojtynek L., Korczak A., Okos N., 2017: Problematyka pustych przebiegów w procesach transportowych – case study, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11, 93–102 [CD].

Niepłowicz M., 2018: Transport będzie rósł w 2018 r., transport-manager.pl, [źródło elektroniczne] http://www.transport-manager.pl/2018/01/25/transport-bedzie-rosl-w-2018-r/ [dostęp:15.03.2018].

truckfocus.pl, 2017: Zadłużenie w branży transportowej, [źródło elektroniczne] https://truckfocus.pl/nowosci/36472/zadluzenie-branzy-transportowej [dostęp: 15.03.2018].

Wojtynek L., Budzik R., Kulińska E., Korczak A., 2017: Bezpieczeństwo logistyczne na rynku usług transportowych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11, 180–190 [CD].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.