Zastosowanie narzędzi logistycznych w budownictwie mieszkaniowym

Main Article Content

Justyna Suchan
Ewa Kulińska


Słowa kluczowe : narzędzia logistyczne, budownictwo mieszkaniowe, zarządzanie relacjami z klientami
Abstrakt
W artykule przedstawiono narzędzia logistyczne wspomagające procesy na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w obrębie branży budowlanej. Wskazano możliwość zastosowania wybranych narzędzi logistycznych w procesach: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, a także w procesie zarządzania relacjami z klientami. Głównym instrumentem logistycznym, który znajduje zastosowanie w wybranym przedsiębiorstwie to system CRM, badający i wspomagający proces zarządzania relacjami z klientami. Po wnikliwej analizie stwierdzono, że wdrożenie tego narzędzia pozwoli firmie na standaryzację oraz lepszą komunikację z klientem, który w przedsiębiorstwie pełni nadrzędną funkcję. Połączenie dwóch głównych działów firmy przy jednoczesnym sprzężeniu z systemem zarządzania relacjami z klientami pozwoli na oszczędność czasu, zasobów, energii oraz generację zysków.

Article Details

Jak cytować
Suchan, J., & Kulińska, E. (2017). Zastosowanie narzędzi logistycznych w budownictwie mieszkaniowym. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(3), 81–91. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.3.28
Bibliografia

Boczyński T., Janoś T., Kaczmarek S., 2002: Vademecum teleinformatyka II, IDG Poland S.A.

Chaberek M., Jezierski A. (red.), 2010: Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, CeDe-Wu, Warszawa, 123–128.

Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M., 2008: Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 58–64.

Kisielnicki J., Gwiazda T., 2004: Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.

Kulińska E., Rut J., 2012: Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący obsługę sprzedaży i magazynu w przedsiębiorstwach, Logistyka 6, Poznań.

Lotko A, 2003: Zarządzanie relacjami z klientem, Politechnika Radomska, 67.

Pisz I., Sęk T., Zielecki W., 2013: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 172.

Radziejowska G., Mastej P., 2003: Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 111–114.

Rut J., 2013: Znaczenie systemów informatycznych w podnoszeniu poziomu innowacyjności i elastyczności procesów logistycznych, [w:] E. Kulińska (red.), Logistyka w zarysie – wybrane problemy badawcze, Studia Monografie, Politechnika Opolska.

Szymonik A. 2015: Informatyka dla potrzeb logistyka(i), Difin, Warszawa, 83–85.

Wieczerzycki W. (red.), 2012: E-logistyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 98–100.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.