Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce magazynowej

Main Article Content

Olga Borowska
Joanna Parakiewicz


Słowa kluczowe : inteligentny magazyn, beacon, pick-by, czwarta rewolucja przemysłowa, automatyczne składowanie
Abstrakt
Obecnie, dążąc do maksymalizacji zysków, szuka się rozwiązań, mających na celu redukcję wysokich kosztów związanych z magazynowaniem. Rynek wymusza, w tym zakresie zastosowanie nowoczesnych technologii. Zdobycie przewagi konkurencyjnej, dyktowane jest koniecznością wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach przemysłowych. Jest to wyzwanie, w dużej mierze opierające się na dobrej współpracy i komunikacji dwóch podmiotów – magazynu i zakładu produkcyjnego. Przegląd innowacji, wprowadzanych na kolejny poziom rozwoju, pozwolił na wyróżnienie kilku wyraźnych trendów odnoszących się m.in. do: automatyzacji, robotyzacji, urządzeń mobilnych, systemów zarządzania i optymalizacji produkcji. Celem pracy jest prezentacja tych rozwiązań w kreowaniu inteligentnego magazynu jako swoistego trendu w obszarze gospodarki magazynowej. Badaniem objęto sposoby wdrażania automatyzacji i systemów IT w gospodarce magazynowej.

Article Details

Jak cytować
Borowska, O., & Parakiewicz, J. (2017). Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce magazynowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(3), 5–13. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.3.21
Bibliografia

Jaroszewski K., 2015: Logistyka magazynowa – sprawnie, szybko i na miejsce, [źródło elektroniczne] http://automatykaonline.pl/Artykuly/Montaz-i-transport/Logistyka-magazynowa-sprawnie-szybko-i-na-miejsce [dostęp: 10.04.2017].

Korzeń Z., 2000: Inteligentne magazyny – logistyczne uwarunkowania integracji systemów, Polski Kongres Logistyczny, LOGISTICS 2000, ILiM, Poznań.

Magazyn Eurologistics, 2017: Zarządzanie łańcuchem dostaw – Supply Chain Magazine, 1.

Malanowska J., Fajfer P., 2011: Zastosowanie nowoczesnych technologii dla zwiększenia efektywności zarządzania magazynem, E-mentor 2(39), [źródło elektroniczne] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/833 [dostęp: 20.03.2017].

Pinkas A., 2016: Inteligentny magazyn – wersja 4.0, [źródło elektroniczne] http://www.magazynprzemyslowy.pl/produkcja/Inteligentny-magazyn-wersja-4-0,8717,1 [dostęp: 10.04.2017].

Złoch M., 2012: Artykuły systemy składowania, Nowoczesny Magazyn 1, [źródło elektroniczne] http://nm.pl/artykuly/systemy_skladowania/111/6_razy_pick_8211_automatyka_magazynowa.html [dostęp: 10.04.2017].

Krzykała P., 2016, Zastosowanie beaconów w logistyce i przemyśle, [źródło elektroniczne] https://prezi.com/vc8a0do6o8a6/zastosowanie-beaconow-w-logistyce-i-przemysle/ [dostęp: 10.04.2017].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.