Korzyści ze stosowania technologii RFID w bibliotece szkoły wyższej

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Marta Wyszyńska


Słowa kluczowe : RFID, biblioteka
Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny systemu RFID wykorzystywanego w bibliotece wybranej uczelni. Studenci wyżej oceniali ten system wypożyczania od systemu standardowego. W większości nie spotykali problemów związanych z nowym sposobem wypożyczania, częściej też odwiedzali placówkę. Najlepszymi funkcjonalnościami biblioteki były stanowiska do samodzielnego wypożyczania oraz maszyna do samodzielnych zwrotów książek, zaś słabościami były awarie stanowisk do wypożyczania oraz zbyt częste alarmy bramek, znajdujących się przy wyjściach z biblioteki. Głównymi zagrożeniami są: niskie bezpieczeństwo tagów, a w szczególności łatwość w odczytywaniu i zmienianiu zawartych tam danych oraz przenoszenia nośników oznaczonych tagami bez reakcji bramek ochronnych.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Wyszyńska, M. (2016). Korzyści ze stosowania technologii RFID w bibliotece szkoły wyższej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(3), 49–60. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.3.25
Bibliografia

Albrecht K., 2008: Wszechobecny RFID, Świat Nauki, 10, s. 47.

Edwards S., Fortune M., 2006: A Guide to RFID in Libraries, http://www.bic.org.uk/files/pdfs/090109%20library%20guide%20final%20rev.pdf s. 6 [dostęp: 12.05.2015].

Edwards S., Fortune M., 2008: A guide to RFID in Libraries, wyd. Book Industry Communication, Glamorgan, Walia, s. 17.

Engel E., RFID Implementations in California Libraries, http://kcoyle.net/RFIDCostsBenefits.pdf,s. 9 [dostęp 12.05.2015].

Jakubski B, Życiak M., 2009: Rozwój oraz obszary zastosowań technologii RFID, PAK, 7, s. 518.

Jałowiecki P., Wicki L., 2014: Zarządzanie informacją. [w] Klepacki B., Wicki L. (red.) Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 103–136.

Kawa A., 2009: Systemy automatycznej identyfikacji, [w:] Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 88.

Kawa A., 2012: Systemy automatycznej identyfikacji, [w:] E-logistyk@, red. W. Wieczerzycki, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 146–147.

Kozal T., 2009: Nowoczesne systemy automatycznej identyfikacji w logistyce, [w:] Nowoczesne rozwiązania w logistyce, red. R. Kozłowski, A. Sikorski, wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków, s.106.

Kyzioł A. 2008: Technologia RFID i Automatyzacja. Biblioteka, 6, s.5.

Majewski J., 2006: Informatyka w magazynie, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, s. 189.

Majewski J., 2012: RFID i EPC, [w:] Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, red. E. Hałas, wydaw. Biblioteka logistyka, Poznań, s. 101.

Mitton N., Schmidt L., Simplot-Ryl D., 2010: RFID Middleware: Concepts and Architecture [w:] RFID Systems research trends and challenges, red. M. Bolic, D. Simplot-Ryl, I. Stojmenovic, wyd. John Wiley & Sons, Chichester, s. 173. (Crossref)

Narver J., 2007: Top 10 reasons why Canadian public libraries implement RFID, http://multimedia.3m.com/mws/media/447498O/why-public-libarys.pdf, [dostęp 10.05.2015].

RFID w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, http://www.rfid.net.pl/rfid-w-bibliotece-glownej-uniwersytetu-papieskiego, [dostęp 12.05.2015].

Roberts C. M., 2006: Radio frequency identification. Computers & Security, 25, s. 18–19. (Crossref)

Robowski M., 2004: Technologia RFID w bibliotekach. Biuletyn EBIB, nr 8, http://ebib.oss.wroc.pl/2004/59/robowski.php, [dostęp 12.05.2015].

Sokołowski G., 2006: Rozwój technologii EPC i wdrożenia na świecie, [w:] Najlepsze praktyki w logistyce, wyd. ILiM, Poznań, s. 66.

Standard traceability GS1: Co powinieneś wiedzieć? http://www.gs1pl.org/publikacje/doc_download/296-standard-traceability-co-powiniene-wiedzie-wersja-jpol.pdf, s. 4, [dostęp 13.04.2015].

Wałcerz S., Strzelczyk M., 2000: Systemy automatycznego gromadzenia danych, [w:] Kody kreskowe: rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania, wydaw. ILiM, Poznań, s. 165.

Weis S. A., RFID (Radio Frequency Identification): Principles and Applications, http://www.eecs.harvard.edu/cs199r/readings/rfid-article.pdf, [dostęp 12.04.2015].

Zuchowski D., 2010. Chip RFID – od dowodów osobistych do militaryzacji życia, http://www.bibula.com/2p=26764, [dostęp 12.04.2015].

Żmigrodzka K., 2009: Od łańcuchów do RFID, http://bcul.lib.uni-.lodz.pl/Content/1883/171-182.pdf s. 179–180, [dostęp 7.05.2015].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>