Podsystemy zaopatrzenia i dystrybucji w gospodarstwach trzodowych o różnej skali produkcji

Main Article Content

Elżbieta Szymańska
Edyta Workowska


Słowa kluczowe : system logistyczny, gospodarstwo rolnicze, żywiec wieprzowy, podsystem zaopatrzenia, kanały dystrybucji
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie rozwiązań logistycznych w gospodarstwach o różnej skali produkcji żywca wieprzowego. Szczegółową analizą objęto podsystemy zaopatrzenia i dystrybucji w czterech gospodarstwach specjalizujących się w tuczu trzody chlewnej. Z badań wynika, że gospodarstwa trzodowe tworzą systemy logistyczne, które ze względu skalę produkcji i stopień specjalizacji różnią się w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji. Małe gospodarstwa mają mniejszą szansę na długotrwałą współpracę z przedsiębiorstwami mięsnymi, a duże nie zawsze chcą wiązać się długoterminowymi kontraktami z ubojniami. Do najważniejszych problemów funkcjonowaniu gospodarstw trzodowych należą zmienne warunki pogodowe, wahania cen oraz zwiększająca się liczba przepisów. Trudności sprawia także pozyskanie pozwoleń na rozbudowę budynków inwentarskich. Największe jednak zagrożenie stanowi rozprzestrzeniający się w Polsce od 2014 roku wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Article Details

Jak cytować
Szymańska, E., & Workowska, E. (2019). Podsystemy zaopatrzenia i dystrybucji w gospodarstwach trzodowych o różnej skali produkcji. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 89–98. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.17
Bibliografia

Abt S., 2000: Specyfika logistyki ponad granicami, [w:] S. Abt (red.), Logistyka ponad granicami, Biblioteka Logistyka, Poznań.

Blaik P., 1996: Logistyka. Koncepcje zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Dobrowolski D., Marciniak A., Łojewski Z., Bartnik G., 2016: Technologie semantyczne w zarządzaniu łańcuchami żywności, [źródło elektroniczne] http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T2/t2_0025.pdf [dostęp: 30.01.2019].

Fahimnia B., Molaei R., Hassan Ebrahimi M., 2011: Integration in Logistics Planning and Optimization, [w:] R. Farahani, S. Rezapour, L. Kardar (red.), Logistics Operations and Management, Concepts and Models, Elsevier Inc. (Crossref)

Kisperska-Moroń, D. i Krzyżaniak, S., 2009: Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Motowidlak U., 2009: Aktywność gospodarstw rolnych w Polsce w budowaniu łańcuchów dostaw. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8(23), 131-141.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora