Rozwiązania w zakresie transportu drogowego w przestrzeni miejskiej w kontekście rewolucji przemysłowej 4.0

Main Article Content

Elżbieta Karaś
Julia Giera
Przemysław Misiurski
Joanna Rut
Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska


Słowa kluczowe : transport drogowy, przedsiębiorstwo, koncepcje, zarządzanie, przestrzeń miejska, Przemysł 4.0, telematyka, Smart City, ITS
Abstrakt

Obecna gospodarka rozwija się i zmienia w bardzo szybkim tempie. Przechodzi zmiany, które w dużym stopniu są wynikiem szybkiego rozwoju technologii cyfrowych. Globalizacja i rozwój technologii przyczyniają się do rozwoju innowacyjności, a także konkurencyjności, które rozrastają się na szeroką skalę. Transport w dzisiejszych czasach ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju gospodarki. Przemysł 4.0 to pojęcie „zbiorcze”, które obejmuje zaawansowane systemy automatyki, wymianę danych i technologie systemów produkcyjnych. Koncepcja Przemysłu 4.0 nie odnosi się jedynie do jednej technologii i jednorazowego rozwoju, ale do grupy technologii, które wpływają na ciąg rozwoju przedsiębiorstw i ich dynamikę. Obecnie kształtuje się wiele segmentów, które ulepszane są za pomocą nowoczesnych systemów i nowych technologii. Transport nie jest tutaj żadnym wyjątkiem ponieważ podlega ciągłym zmianom, a postępująca cyfryzacja staje się nieodłącznym elementem w transporcie. Nowoczesne technologie Przemysłu 4.0 w transporcie, umożliwiają usprawnienie wiele aspektów, tj. organizacja pracy, oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów. Usprawniania procesów w transporcie sprowadza się do ich unowocześniania i polepszenia. Każda zastosowana technologia jest dużym wsparciem dla transportu. Celem opracowania jest określenie rozwiązań w zakresie transportu drogowego, uwzględniając przestrzeń miejską i wykorzystując nowoczesne technologie Przemysłu 4.0.

Article Details

Jak cytować
Karaś, E., Giera, J., Misiurski, P., Rut, J., & Łukaniszyn-Domaszewska, K. (2022). Rozwiązania w zakresie transportu drogowego w przestrzeni miejskiej w kontekście rewolucji przemysłowej 4.0. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(3), 59–71. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.3.20
Bibliografia

Andrzej, 2019: Telematyka transportu – czym jest i jakie są jej możliwości? Blog Transportowy, [źródło elektroniczne] https://blogtransportowy.pl/telematyka-transportu-czym-jest-i-jakie-sa-jej-mozliwosci/ [dostęp: 25.11.2022].

Barwiński S., Kotas P., 2015: Inteligentne Systemy Transportowe w wybranych miastach Polski, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 10, 26–29.

Becker B.E., Huselid M.A. Beatty R.W. 2009: The Differentiated Workforce: Transforming Talent Into Strategic Impact, Harvard Business Press, Boston, MA.

Collings D.G., Isichei M. 2018: The shifting boundaries of global staffing: integrating global talent management, alternative forms of international assignments and non-employees into the-discussion, International Journal of Human Resource Management, 29(1), 165–187. (Crossref)

Collings D.G., Mellahi K., Cascio W.F., 2019: Global talent management and performance in multinational enterprises: a multilevel perspective, Journal of Management, 45, 2, 540–566. (Crossref)

Copco, 2021: ITS Tychy, [źródło elektroniczne] https://copco.pl/its-tychy [dostęp: 27.11.2022].

De Boeck G., Meyers M.C., Dries N., 2018: Employee reactions to talent management: assumptions versus evidence, Journal of Organizational Behavior, 39(2), 199–213. (Crossref)

Evans P., Pucik V., Björkman I. 2011: The global challenge: international human resource management, wyd. 2, McGraw-Hill Irwin, New York.

Fedoruk A., 2017: Jak wyprzedzić konkurencję i obniżyć koszty paliwa o 20 proc., Business Insider, [źródło elektroniczne] https://businessinsider.com.pl/najnowsze?fromscroll=1 [dostęp: 25.11.2022].

Gallardo-Gallardo E., Dries N., González-Cruz T.F., 2013: What is the meaning of ‘talent’ in the world of work?, Human Resource Management Review, 23, 290–300. (Crossref)

Gallardo-Gallardo E., Nijs S., Dries N., Gallo P., 2015: Towards an understanding of talent management as a phenomenon-driven field using bibliometric and content analysis, Human Resource Management Review, 25, 3, 264–279. (Crossref)

Huselid M.A., Beatty R.W., Becker B.E., 2005: “A Players” or “A Positions”?: The Strategic Logic of Workforce Management, Harvard Business Review, [źródło elektroniczne] https://hbr.org/2005/12/a-players-or-a-positions-the-strategic-logic-of-workforcemana-gement [dostęp: 22.11.2022].

ITS Polska, [źródło elektroniczne] http://www.itspolska.pl/?page=11 [dostęp: 25.11.2022].

Kamiński T., 2020: Kooperacyjne Inteligentne Systemy Transportowe (C-ITS) jako rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo i efektywność transportu drogowego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6, 10–18. (Crossref)

Kruk M., 2019: Nie będzie sekundników dla aut. We Wrocławiu się nie da, a w Szczecinie można..., Wrocław Nasze Miasto, https://wroclaw.naszemiasto.pl/nie-bedzie-sekundnikow-dla-aut-we-wroclawiu-sie-nie-da-a-w/ar/c1-7308287 [dostęp: 27.10.2022].

MAL, 2018: ITS, czyli „I teraz stoisz”. To głupie światła tworzą korki, Wrocław Nasze Miasto [źródło elektroniczne] https://wroclaw.naszemiasto.pl/its-czyli-i-teraz-stoisz-to-glupie-swiatla-tworza-korki/ar/c4-4835641 [dostęp: 27.10.2022].

Manyika, J., Chui M., Miremadi M., Bughin J., George K., Willmott P., Dewhurst M., 2017: Harnessing Automation for A Future That Works: automation, employment, and productivity. Report by McKinsey Global [źródło elektroniczne] http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works [dostęp: 25.11.2022].

Mijalska-Szewczak I., Stoma M., 2012: Systemy telematyczne zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym w badaniach własnych, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Miller D., 2016: Natural Language: The User Interface for the Fourth Industrial Revolution, Opus Research Report, [źródło elektroniczne] https://opusresearch.net/wordpress/2016/11/04/opus-research-report-natural-language-the-user-interface-for-the-fourth-industrial-revo-lution/ [dostęp: 22.11.2022].

Müller J.M., Kiel D., Voigt K.I. 2018: What drives the implementation of Industry 4.0? The role of opportunities and challenges in the context of sustainability, Sustainability, 10(1), 247–271. (Crossref)

Newseria, 2018: Systemy telematyczne coraz częściej wykorzystywane w branży ubezpieczeniowej, [źródło elektroniczne] http://www.twojeinnowacje.pl/systemy-telematyczne-coraz-czesciej-wykorzystywane-w-branzy-ubezpieczeniowej [dostęp: 25.11.2022].

Oreg S., Bartunek J., Gayoung L., Boram D., 2018: An affect-based model of recipients’ responses to organizational change events, Academy of Management Review, 43, 1, 65–86. (Crossref)

Oskarbski J., Jamroz K., Litwin M., 2006: Inteligentne systemy transportu – zaawansowane systemy zarządzania ruchem, Materiały konferencyjne z I Polskiego Kongresu Drogowego, Lepsze drogi – lepsze życie, Warszawa, 4–10.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, 2010: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, [źródło elektroniczne] http://eur-lex.europa.eu/legal-con-tent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0040, 07.07.2010 [dostęp: 16.11.2022].

Prisecaru P., 2016: Challenges of the Fourth Industrial Revolution. Knowledge Horizons. Economics, 8(1), 57–62, [źródło elektroniczne] https://search-proquestcom.ezproxy.libraries.udmercy.edu:2443/docview/1793552558 ?accountid=28018 [dostęp: 22.11.2022].

Proper K., Allen T., 2001: Intelligent Transportation System Benefits. 2000 Update, U.S., Department of Transportation, Washington D.C.

Rudewicz J., 2019: Przemysł i technologie wobec wdrożenia wizji miasta inteligentnego (smart city), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(4), 195–212. (Crossref)

Sanchez D.G., Parra N.G, Ozden C., Rijkers B., 2020: Which Jobs Are Most Vulnerable to COVID-19? What an Analysis of the European Union Reveals, Research & Policy Briefs From the World Bank Malaysia Hub, [źródło elektroniczne] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/ 33737/Which-Jobs-Are-Most-Vulnerable-to-COVID-19-What-an-Analysis-of-the-European-Union-Reveals.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 17.11.2022].

Schwab K., 2015: The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond, [źródło elektroniczne] https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-re-volution [dostęp: 22.11.2022].

Siemens, 2019a: Siemens Mobility zbuduje system ITS dla Tychów, [źródło elektroniczne] https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/aktualnosci/siemens-mobility-zbuduje-system-its-dla-tychow.html [dostęp: 25.11.2022].

Siemens, 2019b: Smart City – Inteligentne Miasto Warszawa – jak będzie wyglądać transport w stolicy w przyszłości? [źródło elektroniczne] https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/aktualnosci/inteligentne-miasto-warszawa.html [dostęp: 25.11.2022].

Van den Broek J., Boselie P., Paauwe J., 2018: Cooperative innovation through a talent management pool: a qualitative study on coopetition in healthcare, European Journal of Management, 36(1), 135–144. (Crossref)

Wach-Kloskowska J., Rześny-Cieplinska J., 2018: Inteligentny i zrównoważony rozwój transportu jako element realizacji założeń koncepcji Smart City – przykłady polskie i europejskie, Studia Miejskie, 30, 99–108. (Crossref)

Wee E.X.M., Taylor M.S., 2018: Attention to change: a multilevel theory on the process of emergent continuous organizational change, Journal of Applied Psychology, 103, 1, 1–13. (Crossref)

Wolf M., 2015: Same as It Ever Was: Why the Techno-optimists Are Wrong. In The Fourth Industrial Revolution, Foreign Affairs, [źródło elektroniczne] https://www.foreignaffairs.com/articles/same-it-ever-was [dostęp 24.11.2022].

Xu M., David J.M., Kim S.H., 2018: The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges, International Journal of Financial Research, 9, 2, 90–95, [źródło elektroniczne] https://cdn.lgseta.co.za/resources/research_and_reports/4IR%20Resources/The%204IR_Opportunities_and%20Challenges_Min%20Xu,%20Jeanne%20M%20David%20an-d%20Suk%20Hi%20Kim_2018.pdf [dostęp: 19.11.2022].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.