Koncepcja unowocześnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku

Main Article Content

Joanna Rut
Paweł Andrzejczyk
Dawid Meyer


Słowa kluczowe : przedsiębiorstwo, procesy logistyczne, produkcja, zarządzanie, jakość, modernizacja, globalizacja
Abstrakt
Współczesny dynamiczny rozwój gospodarczy wymusza ciągłe unowocześnianie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. W praktyce głównym celem tego unowocześniania jest poprawa efektywności lub redukcja kosztów tych procesów. Sprawne funkcjonowanie procesów logistycznych jest fundamentalne dla działalności każdej firmy, dlatego przedsiębiorstwa nieustannie dążą do doskonalenia obszarów logistycznych, w szczególności tych, które wymagają optymalizacji. Realizacja koncepcji unowocześniania może obejmować wiele działań, takich jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, optymalizację procesów, wprowadzenie zmian organizacyjnych, czy też modyfikację struktury przedsiębiorstwa. Stałe poszukiwanie nowych narzędzi, technik, systemów, technologii i metod usprawniających działalność stanowi cechę charakterystyczną dla zarządzania przedsiębiorstwem. Celem opracowania było rozpoznanie głównych problemów funkcjonalnych w ramach działalności przedsiębiorstwa oraz zaproponowanie zmian mających na celu zwiększenie efektywności operacyjnej i umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz zdiagnozowano problemy funkcjonalne związane z przestarzałym i niewłaściwie funkcjonującym parkiem maszynowym oraz nieefektywnym zarządzaniem. Badania wykazały, że niska wydajność parku maszynowego wpłynęła na zauważalnie częste i powtarzające się problemy z jakością produkowanych wyrobów. W związku z tym zaproponowano zmiany w funkcjonowaniu. Ich celem jest usprawnienie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, zwiększenie jakości produkowanych wyrobów, szybkości i efektywności działań, a także poprawa komfortu pracy i bezpieczeństwa pracowników.

Article Details

Jak cytować
Rut, J., Andrzejczyk, P., & Meyer, D. (2022). Koncepcja unowocześnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 8(4), 69–87. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.4.29
Bibliografia

Ahmadjon o’g’li X.A., Baxodir o‘g‘li N.B. 2022: Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60–63.

Bauer W., Schlund S., Hornung T., Schuler S. 2018: Digitalization of industrial value chains? a review and evaluation of existing use cases of Industry 4.0 in Germany. Logforum, 14(3), 5. (Crossref)

Calabrese A., Levialdi Ghiron N., Tiburzi L. 2020: Evolutions and Revolutions in Manufacturers Implementation of Industry 4.0: A Literature Review, a Multiple Case Study, and a Conceptual Framework. Production Planning & Control, 32, 1–15. (Crossref)

Choi T.M., Kumar S., Yue X., Chan H.L. 2022: Disruptive technologies and operations management in the Industry 4.0 era and beyond. Production and Operations Management, 31(1), 9–31. (Crossref)

Dwiliński L. 2006: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Facchini F., Oleśków-Szłapka, J., Ranieri, L., Urbinati, A. 2020: A Maturity Model for Logistics 4.0: An Empirical Analysis and a Roadmap for Future Research. Sustainability, 12(1), 86. (Crossref)

Frank A.G., Dalenogare L.S., Ayala N.F. 2019: Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of Production Economics, 210, 15–26. (Crossref)

Gąsowska M., 2022: Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Ghobakhloo M. 2020: Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability Journal of Cleaner Production, 252, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119869. (Crossref)

Hofmann E., Rüsch M. 2017: Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, 89, 23–34. (Crossref)

Infor Financials & Supply Management. Infor, [źródło elektroniczne] https://www.infor.com/solutions/erp/financials [dostęp: 24.11.2022].

Kraus S., Durst S., Ferreira J. J., Veiga P., Kailer N., Weinmann A. 2022: Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo, International Journal of Information Management, 63, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466. (Crossref)

Krawczyk S. 2000: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE, Wrocław. Microsoft Dynamics NAV. Wybierz światowej klasy oprogramowanie, które zapewni sukces Twojej firmie. IT Intrgro, [źródło elektroniczne] https://www.it.integro.pl/system-erp/microsoft-dynamics-nav/ [dostęp: 22.11.2022].

Prokopenko,, O., Dikiy, A., Butenko, N. Naumenko, M., Dedilova, T., Miroshnyk, R. 2020: Business Process Optimization Based on Logistics Concepts and Technologies. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, 11(6), 184–196.

Przemysł 4.0 – Jaki ma wpływ na logistykę? DMT Logistic, [źródło elektroniczne] https://dmtlogistic.pl/t,61,przemysl-40---jaki-ma-wplyw-na-logistyke.html [dostęp: 12.12.2022].

Rotatori D., Lee, EJ., Sleeva S., 2020: The evolution of the workforce during the fourth industrial revolution. Human Resource Development International, 24, 92–103, https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1767453. (Crossref)

Russmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M., Justus J., Engel P., Harnisch M. 2015: Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Boston Consul- Boston Consulting Group, Boston.

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Babis H. 2008: Transport. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Straka M., Khouri S., Lenort R., Besta P. 2020: Improvement of logistics in manufacturing system by the use of simulation modelling: A real industrial case study, Advances in Production Engineering & Management, 15(1),18–30. (Crossref)

Straka M., Spirkova D., Filla M. 2001: Improved efficiency of manufacturing logistics by using computer simulation, International Journal of Simulation Modelling, 20, 501–512. (Crossref)

Vaidya S., Ambad P., Bhosle S., 2018: Industry 4 0 – A glimpse. Procedia Manufacturing, 20, 233–238, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034. (Crossref)

Wytłaczanie. Plastech, [źródło elektroniczne] https://www.plastech.pl/plastechopedia/Wytlaczanie-158 [dostęp: 29.11.2022].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.