Pozyskiwanie, przekazywanie i zarządzanie danymi w praktyce przemysłowej w erze cyfrowej

Main Article Content

Joanna Rut
Marian Bartoszuk


Słowa kluczowe : technologie cyfrowe, pozyskiwanie danych, zarządzanie danymi, produkcja, zarządzanie, proces decyzyjny, Przemysł 4.0, automatyzacja, czujniki, sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa
Abstrakt
Technologie cyfrowe przenikają wszystkie aspekty produkcji przemysłowej i systemów logistycznych, przyspieszając generowanie dużych ilości danych przemysłowych. Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet rzeczy oferują ogromne możliwości rozwoju, nowe perspektywy, nowy paradygmat autonomicznej i zdecentralizowanej kontroli produkcji. Informacje o aktualnym stanie procesów przemysłowych są nieocenione w dzisiejszych czasach. Umożliwia m.in. przemyślane i racjonalne gospodarowanie dostępnymi zasobami. Dlatego pozyskiwanie, przekazywanie i zarządzanie danymi jest ważną kwestią w systemach zbierania danych z linii produkcyjnych i kluczowym elementem w procesie decyzyjnym. W praktyce przemysłowej proces pozyskiwania danych wykorzystuje informacje uzyskane z różnych czujników umieszczonych bezpośrednio na liniach produkcyjnych. Obecny poziom rozwoju mikroelektroniki umożliwia pozyskiwanie i przekazywanie danych z procesów technologicznych w czasie rzeczywistym. W artykule przedstawiono wybrane popularne metody automatycznego pozyskiwania i przesyłania danych bezpośrednio z linii produkcyjnych w trakcie realizacji procesów produkcyjnych. Przegląd wszystkich omawianych zagadnień jest poparty przykładami. Szczególną uwagę zwraca się na charakter i znaczenie pozyskiwania danych w procesie decyzyjnym. Podkreślono, że sama informacja jest bardzo ważna, ale ważna jest również wartość informacji oraz sposób jej przetwarzania i zarządzania. Zarządzanie danymi w jednostce optymalizuje proces decyzyjny i pracę całej jednostki. Z kolei dane są zasobem, którego utrata może skutkować utratą pozycji konkurencyjnej lub utratą możliwości rozwoju.

Article Details

Jak cytować
Rut, J., & Bartoszuk, M. (2021). Pozyskiwanie, przekazywanie i zarządzanie danymi w praktyce przemysłowej w erze cyfrowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 83–99. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.30
Bibliografia

ACSE, [electronic source] https://www.acse.pl/produkt/335/atmeco-atmecoex-przetworniki-cisnienia-do-pomiaru-cisnienia-cieczy-i-gazow [access: 22.11.2021].

Akwizycja i transmisja danych, SolGam, [electronic source] https://www.solgam.pl/budowa-maszyn-i-automatyzacja-procesow/automatyzacja-procesow/akwizycja-i-transmisja-danych [access: 22.12.2021].

Antons O., Arlinghaus J.C., 2021: Distributed control for Industry 4.0 – A comparative simulation study, IFAC-PapersOnLine 54(1), 516–521, https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.08.059

Automatyka – sklep, [electronic source] https://automatyka-sklep.eu/czujniki-optyczne [access: 28.11.2021].

Bieńkowski M., 2018: Innowacyjne rozwiązania dla Przemysłu 4.0, Automatyka Online, [electronic source] https://automatykaonline.pl/Artykuly/Przemysl-4.0/Innowacyjne-rozwiazania-dla-Przemyslu-4.02 9 [access: 22.12.2021].

Blokdyk G., 2020: Data Transfer A Complete Guide, 5STARCooks, Brendale, Australia.

Bogacz R., Krupanek B., 2021: Technologia GSM w metodach zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej, PAR, [electronic source] http://www.par.pl/Forum-mlodych/Kolo-Naukowe-Elektronikow-Praktykow/tech-nologia-gsm-w-metodach-zdalnego-odczytu-licznikow-energii-elektrycznej [access: 22.11.2021].

Bolloju N., Khalifa M., Turban E., 2002: Integrating Knowledge Management into Enterprise Environments for the Next Generation Decision Support, Decision Support Systems 33, 163–176.

Chaładyniak D., 2011: Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych, Zeszyty Naukowe – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 5(5), 87–101, [electronic source] http://zeszyty-naukowe.wwsi.edu.pl/zeszyty/zeszyt5/Wybrane_Technologie_Bezprzewodowej_Transmisji_Danych.pdf [access: 08.02.2022].

Cisco Systems, Cisco Secure Wireless Plant Solution, 2007: Wi-Fi-Based Sensor Networking for Industrial Environments, San Jose, CA, USA.

Cupek R., 2021: Akwizycja danych w systemach przemysłowych, wnp.pl, [electronic source] http://www.wnp.pl/ar-tykuly/akwizycja-danych-w-systemach-przemyslowych,-46620000.html [access: 24.11.2021].

Ćwikła G., 2011: Automatyczna akwizycja danych z systemów produkcyjnych dla potrzeb systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, Wybrane Problemy Inżynierskie 2, 79–84.

Ćwikła G., 2012: Elementy i systemy umożliwiające pozyskiwanie, analizę i prezentację danych produkcyjnych, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.

Engineer Ambitiously, [electronic source] https://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5FFDF323C35C1B5386256F1C00622596 [access: 22.11.2021].

Folga K., 2006: Bezprzewodowo w strukturze MESH, Computer World, [electronic source] https://www.computer-world.pl/news/317951_2/Bezprzewodowo.w.strukturze.MESH.html [access: 25.11.2021].

Fraden J., 2010: Handbook of Modern Sensors Physics, Designs, and Applications, Springer, New York.

Heimann B., Gerth W., Popp K., 2001: Mechatronics. Components, methods, examples, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Integral Solutions, [electronic source] https://integralsolutions.pl/zarzadzanie-danymi [access: 28.11.2021].

Karbowniczek M., 2015: Czujniki indukcyjne i pojemnościowe w praktyce inżynierskiej, Elektronika Praktyczna 3, 133-135, [electronic source] https://ep.com.pl/files/11031.pdf [access: 20.12.2021].

Kisielnicki J., 2006: Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego, Warszawa.

Kontratech, [electronic source] https://kontratech.com/91-wylaczniki-krancowe [access: 22.11.2021].

Kruszyński Ł., 2015: Bezprzewodowa transmisja w przemysłowych systemach automatyki, Automatyka B2B, [electronic source] https://automatykab2b.pl/technika/45442-bezprzewodowa-transmisja-w-przemyslowych-systemach-automatyki [access: 12.02.2022].

Kugelstadt T., Devlin-Allen K., 2014: For high-speed transmission, consider full-duplex RS-485, Design World, [electronic source] https://www.designworldonline.com/high-speed-transmission-consider-full-duplex-rs-485/ [access: 25.11.2021].

Laboratorium lokalnych i metropolitalnych sieci bezprzewodowych. Tryby pracy punktów dostępowych w sieciach standardu IEEE 802.11, Katedra Teleinformatyki, Politechnika Gdańska, [electronic source] http://kti.eti.pg.gda.pl/ktilab/wifiap/files/Tryby.pdf [access: 24.11.2021].

Mamo F.T., Sikora A., Rathfelder Ch., 2017: Legacy to Industry 4.0: A Profibus Sniffer, Journal of Physics Conference Series 870(1), 012002, https://doi.org/10.1088/1742-6596/870/1/012002

Mulaosmanovic A., 2015: Communication in industry by using the PROFINET protocol, Military Technical Courier 63(2), 146–160, https://doi.org/10.5937/vojtehg63-6586.

Naskręt P., Bojanowski W., Pawlak K., 2005: Nowoczesne systemy transmisji danych w automatyce przemysłowej, VIII Konferencja Odlewnicza Technical 2005, 12–13 May, Nowa Sól, 81–90, [electronic source] http://www.technical.com.pl/files/exposition/Konferencje_VIII_Konferencja_Odlewnicza_Technical_geg7y.pdf [access: 16.12.2021].

Pawar V.N., Sawant N.D., 2014: Wireless Transmission And Control, Journal of science information 4(2), 120–124, https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2378.8405

Pękala J., 2012: Koncepcja algorytmu sprawdzania kompletności danych w procesie ich wymiany między systemami informatycznymi przedsiębiorstw produkcyjnych, Czasopismo Techniczne. Mechanika 109, 8-M, 123–134.

Piątek Z., 2021: Komunikacja bezprzewodowa w przemyśle, Automatyka B2B, [electronic source] http://automatykab2b.pl/raporty/4536-komunikacja-bezprzewodowa-w-przemysle [access: 24.11.2021].

Raptis T.P., Passarella A., Conti M., 2019: Data Management in Industry 4.0: State of the Art and Open Challenges, IEEE Access 7, 97052–97093, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2929296

Rudnicki M., 2014: Atmel umieścił na stronie nową wersję stosu Lightweight Mesh, Elektronika B2B, [electronic source] https://elektronikab2b.pl/biznes/22214-atmel-umiescil-na-stronie-nowa-wersje-stosu-lightweight-mesh#.VvmpwOKLTDc [access: 18.12.2021].

Sade S., Husti I., Daróczi M., 2019: Industry 4.0 as a Key Enabler toward Successful Implementation of Total Quality Management Practices, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences 27(2), 131–140, https://doi.org/10.3311/PPso.12675

Sala D., 2007: Wspomaganie decyzji w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków [PhD thesis].

Tomaszewski D., 2018: Standardy komunikacji bezprzewodowej dla urządzeń IoT, Elektronika B2B, [electronic source] https://elektronikab2b.pl/technika/49873-standardy-komunikacji-bezprzewodowej-dla-urzadzen-iot [access: 11.02.2022].

TWT Automatyka, [electronic source] https://twt.com.pl/pl/i/Czujniki-optyczne/3 [access: 21.12.2021].

Tupa J., Steiner F., 2019: Industry 4.0 and business process management, Tehnički Glasnik 13(4), 349–355, https://doi.org/10.31803/tg-20181008155243

Xu K., Li Y., Liu Ch., Liu X., Hao X., Gao J., Maropoulos P.G., 2020: Advanced Data Collection and Analysis in Data-Driven Manufacturing Process, Chinese Journal of Mechanical Engineering 33(1), 1–21, https://doi.org/10.1186/s10033-020-00459-x

Yekini N.A., Adebarif F.A., Bello O., 2015: Data Communication & Networking, Hasfem Nigeria, Ogun State, Nigeria.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.