Telematyka w zarządzaniu flotą samochodową

Main Article Content

Angelika Król
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : telematyka, zarządzanie flotą, transport
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę telematyki wykorzystywanej w zarządzaniu flotą samochodową. Głównym celem pracy było rozpoznanie funkcjonowania systemów telematycznych w zarządzaniu flotą samochodową. Przedstawiono genezę oraz historię telematyki oraz zagadnienia związane z rodzajami i funkcjonalnościami systemów telematycznych. Wymieniono korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z systemów telematycznych w zarządzaniu flotą samochodową, do których należą: mniejsze koszty paliwa, mniejsze koszty eksploatacji, szybsza dostawa. Zagrożenia obejmują obawy o prywatność pracowników, kosztowne wdrożenie systemu, trudności w zapoznaniu pracowników z nowym systemem. Wymienione korzyści i zagrożenia pokazują, czy warto wprowadzać rozwiązania telematyczne w danym przedsiębiorstwie i na co zwracać uwagę przy wyborze systemu telematycznego. Wskazano różnicę w zastosowaniu telematyki na świecie w wyniku nierównomiernego rozwoju gospodarczego wybranych państw. Przedstawiono wartość rynku telematyki w zarządzaniu flotą samochodową, która z roku na rok się zwiększa. Badanie wskaźnika penetracji globalnego rynku telematyki pojazdów oraz PKB per capita wykazało różnice w rozwoju rynku telematyki w wybranych krajach spowodowane nierównomiernym rozwojem gospodarczym. W większości kraje o wyższej wartości PKB na mieszkańca miały wyższy wskaźnik penetracji rynku telematyki samochodowej.

Article Details

Jak cytować
Król, A., & Rokicki, T. (2021). Telematyka w zarządzaniu flotą samochodową. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 49–57. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.28
Bibliografia

Antich M., 2013: The History of Computers in Fleet Management, Automotive fleet, [electronic source] https://www.automotive-fleet.com/148366/the-history-of-computers-in-fleet-management [access: 08.01.2021].

Antich M., 2017: The Origin and History of Global Fleet Management, Automotive fleet, [electronic source] https://www.automotive-fleet.com/159978/the-origin-and-history-of-global-fleet-management [access: 08.01.2021].

Bazylak S., 2020: Co to jest telematyka? Verizon, [electronic source] https://www.verizoncon-nect.com/pl/zasoby/artykul/telematyka-co-to-jest/ [access: 26.02.2021].

Business Wire, 2020: Automotive Telematics Market to Surpass $149 Billion in Revenue by 2030- Insights by Vehicle Type Services Communication Technology and Region, [electronic source] https://www.business-wire.com/news/home/20200408005360/en/Automotive-Telematics-Market-to-Surpass-149-Billion-in-Revenue-by-2030--Insights-by-Vehicle-Type-System-Type-Services-Communication-Technology-and-Region--ResearchAndMarkets.com [access: 26.03.2021].

Dharani S., Isherwood T., Mattone D., Moretti P., 2018: Telematics: Poised for strong global growth, McKinsey & Company, [electronic source] https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-in-sights/telematics-poised-for-strong-global-growth [access: 26.03.2021].

Gospodarka paliwowa, Teagle, [electronic source] https://teagle.io/usluga/zarzadzanie gospodarka paliwowa/ [access: 04.03.2021].

Insurancehotline.com, 2013: The Pros and Cons of Usage Based Insurance, [electronic source] https://www.insurance-hotline.com/resources/the-pros-and-cons-of-usage-based-insurance// [access: 09.02.2021].

Insure TAXI, 2016: The Pros and Cons of Cameras and Telematic for Your Fleet, [electronic source] https://www.insuretaxi.com/2016/04/pros-cons-cameras-telematics-fleet/ [access: 10.03.2021].

Kilcarr S., 2015: Telematics will change trucks and trucking, Fleet Owner, [electronic source] https://www.fleetowner.com/technology/article/21692037/telematics-will-change-trucks-and-trucking [access: 10.01.2021].

Mikulski, J., 2007: Obecny stan w dziedzinie telematyki systemów transportowych, TTS Technika Transportu Szynowego 11, 51–55.

Optymalizacja procesów biznesowych, Teagle, [electronic source] https://teagle.io/usluga/optymalizacja-procesow-biznesowych/ [access: 03.03.2021].

Palenchar J., 2014: Navigating the History of Navigation, Telematics, Twice, [electronic source] https://www.twice.com/blog/navigating-history-navigationtelematics-54217 [access: 08.01.2021].

Richter F., 2017: Big Data on Wheels, Statista, [electronic source] https://www.statista.com/chart/8018/connected-car-data-generation/, [access: 10.01.2021].

Rosiński A., 2014: Wybrane aspekty analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej układów zasilania systemów telematyki autostradowej, Pomiary Automatyka Kontrola 60(9), 788–790.

Saribardak E., 2019: National Motorists Association Blog. Advantages and disadvantages of GPS and telematics system for vehicles, Motorist, [electronic source] https://www.motorists.org/blog/advantages-and-disadvantages-of-gps-and-telematics-systems-for-vehicles/ [access: 09.03.2021].

Sharpe D., 2019: What is the role of Telematic in the Transport and Logistics industry and how will it impact digitization, Exponential-e, [electronic source] https://www.exponential-e.com/blog/what-is-the-role-of-telematics-in-the-transport-and-logistics-industry-and-how-will-it-impact-digitisation [access: 18.01.2021].

Telematic market share, size 2021 industry, analysisc, share,, growth trends and forecasts, Market Watch, [electronic source] https://www.marketwatch.com/press-release/telematics-market-share-size-2021-industry-analysis-size-share-growth-trends-and-forecasts-2023-2020-12-28?tesla=y [access: 26.03.2021].

Telematics Solutions Market Size, Share, Growth, Production, Consumption and Forecast 2020 to 2027, My New Desk, [electronic source] https://www.mynewsdesk.com/dk/automotive-desk/pressreleases/telematics-solu-tions-market-size-share-growth-production-consumption-and-forecast-2020-to-2027-2999895 [access: 26.03.2021].

Telematyka jako narzędzie do rozliczania kierowców, Teagle, [electronic source] https://teagle.io/telematyka-jako-narzedzie-do-rozliczania-kierowcow/ [access: 04.03.2021].

Telematyka w transporcie – korzyści biznesowe, motofakty.pl, [electronic source] https://www.motofakty.pl/arty-kul/telematyka-w-transporcie-korzysci-biznesowe.html [access: 04.03.2021].

The History of Telematics, Telematics4me, [electronic source] https://telematics.route4me.com/blog/the-history-of-telematics [access: 08.01.2021].

UK is the number one country in Europe for telematic, Fuel Card Services, [electronic source] https://www.fuelcard-services.com/uk-is-the-number-one-country-in-europe-for-telematics/ [access: 25.03.2021].

Vehicle telematics market, Fortune Business Insights, [electronic source] https://www.fortunebusi-nessinsights.com/vehicle-telematics-market-102071 [access: 26.03.2021].

W jaki sposób telematyka wpływa na bezpieczeństwo na drodze, Teagle, [electronic source] https://teagle.io/w-jaki-sposob-telematyka-wplywa-na-bezpieczenstwo-na-drodze/ [access: 03.03.2021]

Wydro K.B., 2008: Usługi i systemy telematyczne w transporcie, Telekomunikacja i techniki informacyjne 22–23, 116–118.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>