Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym

Main Article Content

Tomasz Rokicki
Paulina Ziółkowska


Słowa kluczowe : rozwiązania IT, logistyka, MRP, ERP
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zintegrowanymi systemami informatycznymi, które są wykorzystywane w zarządzaniu różnymi rodzajami przedsiębiorstw, w tym logistycznymi. Źródłem materiałów był przegląd literatury. Badanie ma charakter przeglądowy. Pokazano ewolucję podejścia od systemów MRP do zintegrowanego MRP II i odpowiednio od ERP do ERP II. Przedstawiono również systemy współpracujące z ERP, takie jak CRM, SCM i WMS. Na koniec przedstawiono istotne aspekty związane ze wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T., & Ziółkowska, P. (2020). Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(1), 55–64. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.1.5
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>