Telematyka w zarządzaniu flotą samochodową

Main Article Content

Angelika Król
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : telematyka, zarządzanie flotą, transport
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę telematyki wykorzystywanej w zarządzaniu flotą samochodową. Głównym celem pracy było rozpoznanie funkcjonowania systemów telematycznych w zarządzaniu flotą samochodową. Przedstawiono genezę oraz historię telematyki oraz zagadnienia związane z rodzajami i funkcjonalnościami systemów telematycznych. Wymieniono korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z systemów telematycznych w zarządzaniu flotą samochodową, do których należą: mniejsze koszty paliwa, mniejsze koszty eksploatacji, szybsza dostawa. Zagrożenia obejmują obawy o prywatność pracowników, kosztowne wdrożenie systemu, trudności w zapoznaniu pracowników z nowym systemem. Wymienione korzyści i zagrożenia pokazują, czy warto wprowadzać rozwiązania telematyczne w danym przedsiębiorstwie i na co zwracać uwagę przy wyborze systemu telematycznego. Wskazano różnicę w zastosowaniu telematyki na świecie w wyniku nierównomiernego rozwoju gospodarczego wybranych państw. Przedstawiono wartość rynku telematyki w zarządzaniu flotą samochodową, która z roku na rok się zwiększa. Badanie wskaźnika penetracji globalnego rynku telematyki pojazdów oraz PKB per capita wykazało różnice w rozwoju rynku telematyki w wybranych krajach spowodowane nierównomiernym rozwojem gospodarczym. W większości kraje o wyższej wartości PKB na mieszkańca miały wyższy wskaźnik penetracji rynku telematyki samochodowej.

Article Details

Jak cytować
Król, A., & Rokicki, T. (2021). Telematyka w zarządzaniu flotą samochodową. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 49–57. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.28
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.