Rozwój kontenerowych przeładunków morskich w Polsce (na przykładzie DCT Gdańsk i BCT w Gdyni)

Main Article Content

Przemysław Zamachowski
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : przeładunki kontenerów, terminale morskie, DCT Gdańsk, BCT Gdynia
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozwój kontenerowych przeładunków morskich w Polsce w latach 2008–2014. Badania przeprowadzono na podstawie danych z terminali przeładunkowych BCT Gdynia i DCT Gdańsk. Przytoczono i wyjaśniono zagadnienia związane z transportem multimodalnym i przeładunkami kontenerów. Przeprowadzono badania określające zmiany, jakie zaszły w wielkościach przeładunków w polskich terminalach kontenerowych, oraz relacje między wskaźnikami gospodarki a wielkością przeładunków kontenerowych.

Article Details

Jak cytować
Zamachowski, P., & Rokicki, T. (2017). Rozwój kontenerowych przeładunków morskich w Polsce (na przykładzie DCT Gdańsk i BCT w Gdyni). Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(4), 91–100. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.4.39
Bibliografia

Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., 2002: Infrastruktura transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Bryliński M., 2010: Transport intermodalny z punktu widzenia operatora logistycznego [w] Raport „Tiry na tory. Towary na kolej”, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.

Fechner I. (red.), 2006: Podstawy logistyki. Podręcznik kształcenia w zawodzie technik logistyki, ILiM, Poznań.

Fertsch M. (red.), 2006: Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań.

Ficoń K., 2004: Zarys mikrologistyki, BEL Studio, Warszawa-Gdynia.

Ficoń K., 2010: Logistyka morska, BEL Studio, Warszawa.

Gołembska E. (red.), 2007: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.

Igliński H., 2008: Euroazjatyckie lądowe mosty kontenerowe, Logistyka a Jakość 2, 58–59.

Mindur L., 2006: Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach zachodnich – wnioski dla Polski [w] Najlepsze praktyki w logistyce. Best practices in logistics, Polski Kongres Logistyczny (materiały konferencyjne), ILiM, Poznań, 83.

Najder J., Marciniak-Najder D., 1997: Transport intermodalny, PWE, Warszawa.

Polskie porty morskie w 2012 oraz perspektywy na rok 2013, http://morzaioceany.pl/inne/archiwum/14-porty-morskie/1788-polskie-porty-morskie-w-2012-oraz-perspektywy-na-rok-2013.html [dostęp 01.05.2014].

Portal informacyjny GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id= POJ-1575.htm [dostęp 25.04.2014].

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., 2005: Transport. Aktualne problemy integracji z UE, PWN, Warszawa.

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., 2009: Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, PWN, Warszawa.

Salomon A., 2003: Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wyd. UG, Gdańsk.

Szwankowski S. 2000: Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wyd. UG, Gdańsk.

Szyszko M., 2010: Cechy morskiego terminalu kontenerowego najnowszej generacji, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin.

UN, 2001: Terminology on combined transport, New York and Geneva.

Urbanyi I., 2012: Deepwater Container Terminal w Gdańsku w globalnych łańcuchach dostaw, Logistyka, 4, 60.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>