Od producenta do konsumenta: determinanty transportu żywności w XXI wieku

Main Article Content

Aleksandra Górecka
Maria Zych-Lewandowska


Słowa kluczowe : transport żywności, rozwój technologii przewozu
Abstrakt
Artykuł jest pracą przeglądową, w której przedstawiono zagadnienia dotyczące determinant rozwoju transportu żywności w Europie i na świecie. Wskazano problemy, które mogą wynikać z faktu tworzenia coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw produktów żywnościowych. Ukazano, jak duże znaczenie dla globalnego rynku ma wciąż wzrastający wolumen przewozów żywności oraz jakie miejsce w tym procesie zajmuje regionalizacja produkcji żywności. Jako podsumowanie autorki przedstawiły możliwe rozwiązania, które zastosowane globalnie mogłyby wpłynąć na ograniczenie negatywnych efektów nadmiernego rozrastania się łańcuchów dostaw żywności.

Article Details

Jak cytować
Górecka, A., & Zych-Lewandowska, M. (2016). Od producenta do konsumenta: determinanty transportu żywności w XXI wieku. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(1), 53–63. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.1.5
Bibliografia

Coley D., Howard M., Winter M., 2009: Local food, food miles and carbon emissions: A comparison of farm shop and mass distribution approaches, Food Policy 34, 150–155. (Crossref)

Drożdż J., 2008: Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej liście 2000, Przemysł Spożywczy 1, 34–35.

Eames D., Norkus G.X., 1988: Developing your procurement strategy, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 29, 30–33. (Crossref)

Halweil B., 2002: Home Grown: The Case for Local Food in a Global Market, Worldwatch Institute, Danvers MA.

Hill H., 2008: Food Miles: Background and Marketing, NCAT, Fayetteville, AR.

Kim B., 2010: Johnes Hopkins Center for Livable Future.

Kissinger M., 2012: International trade related food miles – The case of Canada, Food Policy 34, 150–155.

Klepacki B., Wysokiński M., Jarzębowski S., 2013: Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych, Logistyka 2, 25–27.

Kraciński P., 2014: Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w latach 2001–2012, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101, 2, 137.

Kraciuk J., 2008: Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 5, 33–41.

Martinez S., Hand M., Pra M. Da i in., 2010: Local Food Systems: Concepts, Impacts, and Issues, USDA Economic Research Service, 3–4

Ollinger M., Nguyen S.V., Blayney D., Chambers B., Nelson K., 2005: Structural Change in the Meat, Poultry Dairy and Grain Processing Industries, USDA ERS, 6–10.

Pirog R., 2009: Local foods: farm fresh and environmentally friendly, pobrane z: leopold.iastate.edu/research/marketing_filesWorldBook.pdf [dostęp 20.02.2015].

Pirog R., Pelt T. Van, Enshayan K., Cook E., 2001: Food, Fuel, and Freeways: An Iowa Perspective on How Far Food Travels, Fuel Usage, and Greenhouse Gas Emissions, Leopold Center for Sustainable Agriculture, Ames, Iowa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

Shields D.A., 2010: Consolidation and Concentration in the U.S. Dairy Industry, CRS Report for Congress, Congressional Research Service.

Starmer E., 2002: Hogging the Market: How Powerful Meat Packers are Changing our Food System and What We can do About it, Leveling the Field – Issue Brief 4, pobrane z www.ase.turfts.edu/gdae/Pubs/rp/AAI_Issue_Brief_4.pdf.

Świetlik J., 2006: Prognoza zbiorów owoców jagodowych i wiśni w 2006 r. oraz potencjał przetwórczy przetwórstwa i jego wykorzystanie, IERiGŻ, Warszawa.

USDA Economic Research Service, 2000: Consolidation in food retailing: prospects for consumers & grocery suppliers, Agricultural Outlook 2000.

World Urbanization Prospects, 2014: The 2014 Revision, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York.

Wrona J. (red.), 1997: Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>