Zmiany w metodach oceny jakości przewozów w transporcie miejskim na przykładzie Warszawy – zawodność i punktualność

Main Article Content

Tomasz Gucze
Maria Zych-Lewandowska


Słowa kluczowe : transport miejski, ocena jakości, zawodność, punktualność, Warszawa
Abstrakt
W artykule przedstawiono przeszłe i współczesne metody oceny jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym z punktu widzenia jego organizatora. Zaprezentowano, jak ewoluowało podejście do jakości usług w przewozie osób na terenie Warszawy organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Pokazano, jaki miało to wpływ na współpracę organizatora z operatorami. Określono, jakie cele organizator planuje osiągnąć poprzez wprowadzanie zmian w metodzie oceniania jakości przewozów oraz jaki efekt wywrze to na odbiorze jakości transportu miejskiego przez pasażerów.

Article Details

Jak cytować
Gucze, T., & Zych-Lewandowska, M. (2017). Zmiany w metodach oceny jakości przewozów w transporcie miejskim na przykładzie Warszawy – zawodność i punktualność. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(1), 61–72. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.1.6
Bibliografia

Bryniarska Z., Starowicz W., 2010: Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach, Kraków.

Ciastoń-Ciulkin A., 2015: Jakość usług przewozowych i jej elementy składowe – ujęcie teoretyczne, Transport Miejski i Regionalny 1, 24–30.

Informator Statystyczny Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z lat 2015 i 2016.

Starowicz W., 2007: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Kraków.

Szołtysek J., 2005: Logistyczne aspekty zarządzania przepływem osób i ładunków w miastach, Katowice.

Świaniewicz K., 2016: Rokicki T., Rozwój komunikacji miejskiej w Warszawie w opinii jej użytkowników, ZN SGGW, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2, 89–98. (Crossref)

Umowa o świadczenie usług przewozów autobusowych w zbiorowej komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zawarta w dniu 16.02.2016 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Mobilis Sp. z o.o.

Wyszomirska-Góra M., 2013: Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich, Transport Miejski i Regionalny, 1, 4–9.

Wyszomirski O., 2008: Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Gdańsk.

Załącznik nr 4 do umowy o świadczenie usług przewozów autobusowych w zbiorowej komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zawartej w dniu 16.02.2016 r., 3.

Zawieska J., 2017: Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015, Transport Miejski i Regionalny, 3, 17–23.

Zych-Lewandowska M. Dobrzycka A., 2016: Wybrane aspekty jakości usług publicznego transportu zbiorowego w Warszawie w opinii jego użytkowników, ZN SGGW, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 4, 101–110. (Crossref)

Zych-Lewandowska M., Wilczewski P., 2016: Wpływ inwestycji taborowych na podaż miejsc oraz wybrane cechy jakościowe systemu transportowego w Warszawie, ZN SGGW, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 3, 111–123. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.