Doskonalenie przepływów w kanale dystrybucji na przykładzie piekarni

Main Article Content

Aleksandra Górecka
Izabela Waśniowska


Słowa kluczowe : dystrybucja, transport, sieć dostaw
Abstrakt
Organizacja dystrybucji produktów w przedsiębiorstwie to ostatnie ogniwo w procesie logistycznym, które finalizuje poprzedzające działania związane z wytworzeniem produktów. Proces dystrybucji umożliwia bowiem dostarczenie produktów na rynek zgodnie z oczekiwaniami klientów. Każdy rodzaj produktu ma swoje cechy, które należy uwzględnić przy planowaniu jego dystrybucji. Szczególne skomplikowana jest dystrybucja produktów szybko tracących świeżość, do których należą wyroby piekarniczo-cukiernicze. Celem głównym badań było zdiagnozowanie systemu dystrybucji w Piekarni Wierzbica oraz wskazanie możliwości jego usprawnienia. Analizie poddano organizację systemu dystrybucji i określono problemy przedsiębiorstwa w tym zakresie. Zaproponowano zmiany, które mają potencjał zmniejszenia całkowitych kosztów dystrybucji produktów o 36,41% – ograniczenie floty o dwa pojazdy, co z kolei umożliwi zwiększenie wartości współczynnika wypełnienia pojazdów o 38 punktów procentowych.

Article Details

Jak cytować
Górecka, A., & Waśniowska, I. (2018). Doskonalenie przepływów w kanale dystrybucji na przykładzie piekarni. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(3), 37–49. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.3.20
Bibliografia

Adra N., Michaux J.L., Andre M., 2004: Analysis of the load factor and the empty running rate for road transport. Artemis – assessment and reliability of transport emission models and inventory systems. Rapport de recherche, INRETS/LTE – Laboratoire Transport et Environnement, Paris.

Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L., 2008: Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Baran J., Wicki L., 2011: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Raport z I etapu badań, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie [manuskrypt].

Bębenek A., 2015: Rynek piekarniczy w Polsce, Piekarstwo 5, 8–13.

Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M., 2003: Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Blasioli A., 2011: Market Survey on the Cost of the Logistic Distribution, praca magisterska, University of Bologna, Bologna [manuskrypt].

Bortolini M., Faccio M., Ferrari E., Gamberi M., Pilati F., 2016: Fresh food sustainable distribution: cost, delivery time and carbon footprint three-objective optimization, Journal of Food Engineering 174, 56–67. (Crossref)

Ejsmont P., 2015: Pieczywo w sieci, Piekarstwo 4, 62–63.

European Environment Agency, 2010: Load factors for freight transport, [źródło elektroniczne] https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/load-factors-for-freight-transport/load-factors-for-freight-transport-1 [dostęp: 02.02.2018].

Ferrarezi A.C., Olbrich dos Santos K., Monteiro M., 2013: Consumer interpretation of ready to drink orange juice and nectar labelling, Food Science Technology 48, 1296–1302. https://doi.org/10.1111/ijfs.12090 (Crossref)

Ficoń K., 2001: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia.

Górecka A., Rokicki T., 2014: The significance of transportation in agribusiness companies, [w:] Carpathian Logistics Congress – Congress Proceedings, Ostrava.

Gorzelany-Dziadkowiec M. 2012: Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej, [w:] Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, K. Firlej (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

GUS 2013: Rocznik statystyczny rolnictwa 2012, Warszawa.

GUS 2018: Rocznik statystyczny rolnictwa 2017, Warszawa.

Kaczmarczyk T., 2012: Koszty logistyczne w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym, Logistyka 3 [CD].

Kadłubek M., 2012: Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie, cz. 2, Logistyka 5, 490–496 [CD].

Matuszewski A., Ratajczak P., 2003: Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji wyrobów o krótkim okresie trwałości, Logistyka 4, 22–23.

Pacana A., Liberko I., Bednárová L., Wołoszyn P, 2014: Analiza i propozycje doskonalenia kanałów dystrybucji w Piekarni Rabinówka, Logistyka 6 [CD].

Rong A., Akkerman R., Grunow M., 2011: An optimization approach for managing fresh food quality throughout the supply chain, International Journal of Production Economics 131 (1): 421–429. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.11.026 (Crossref)

Szubert A., 2014: Znaczenie i specyfika transportu w branży spożywczej, [źródło elektroniczne] http://www.trans.eu/pl/aktualnosci/znaczenie-i-specyfika-transportu-w-branzy-spozywczej [dostęp: 02.02.2018].

Urbanyi-Popiołek I. (red.), 2013: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Żurawska A., Kulińska E., 2015: Koszty logistyki dystrybucji – relacja: decyzja – ryzyko – koszt, Logistyka 6 [CD].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.