Wpływ wdrożenia systemu WMS na produktywność pracy. Przypadek trzech magazynów dystrybucyjnych

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : WMS, magazyn, produktywność pracy
Abstrakt

Cyfryzacja obejmuje coraz więcej obszarów gospodarki i życia społecznego. W logistyce obejmuje każdy z obszarów funkcjonalnych. Podstawowe cele, jakie są realizowane poprzez wdrożenia systemów informatycznych to wzrost szybkości i niezawodności obsługi, obniżenie strat, wzrost wydajności pracy, obniżka kosztów. W pracy analizowano zmiany produktywności pracy w trzech magazynach w wyniku wdrożenia systemu klasy WMS i koniecznych zmian w zakresie wyposażenia oraz organizacji przestrzeni magazynu. Podstawą analizy były wyniki pomiarów produktywności pracy w okresie 12 miesięcy: trzech przed wdrożeniem systemu i dziewięciu po wdrożeniu systemu. Stwierdzono, że produktywność pracy po pół roku od wdrożenia wzrosła o 40% w stosunku do poziomu przed wdrożeniem systemu WMS. Okres produkcyjnego uczenia się po zmianach wynosił co najmniej sześć miesięcy. Tylko w jednym z trzech magazynów zaobserwowano stabilizację produktywności pracy na poziomie o 50% wyższym niż przed wdrożeniem. Wdrożenie systemu WMS w istotnym stopniu przyczynia się do wzrostu produktywności pracy.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2020). Wpływ wdrożenia systemu WMS na produktywność pracy. Przypadek trzech magazynów dystrybucyjnych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(3), 77–91. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.23
Bibliografia

Banaszyk P., 2020: The effectiveness criteria from the enterprise management and supply chain management perspective, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6, 2–9. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.6.1

Bartosiewicz S., 2017: Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5, 23–32.

Bobiński A., 2009: Proces wyboru, wdrażania i eksploatowania systemy IT w magazynie, Nowoczesny Magazyn. Pismo o Systemach Składowania i Magazynowania (11)1, 62–65.

Długosz J. (red.), 2009: Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Dotoli M., Epicoco N., Falagario M., Costantino N., Turchiano B., 2015: An integrated approach for warehouse analysis and optimization: A case study, Computers in Industry 70, 56–69. https://doi.org/10.1016/j.compind.2014.12.004

Gajdzik B., 2019: Predyktywne i inteligentne utrzymanie urządzeń w Przemyśle 4.0 – maszyny wzmocnione o dane. Historia zmian w UR na przykładzie krajowego sektora stalowego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 8, 10–17. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.8.2

Geest M. van, Tekinerdogan B., Catal C., 2020: Design of a reference architecture for developing smart warehouses in industry 4.0, Computers in Industry 124, 103343. https://doi.org/10.1016/j.compind.2020.103343

Głodowska K., Świderski A., 2019: Istotność doboru technologii transportowej w zastosowaniu do optymalizacji procesu transportu wewnętrznego w strefie kompletacji, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5, 8–14. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.5.2

Grzelak M., Owczarek P., 2019: Model of product identification in a warehouse supported by Anteeo WMS, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1, 22–32. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.1.4

Jałowiecki P., 2018: Assesment of advancement level of logistic systems in Polish agri-food industry, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 4(4), 61–73. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.33

Jankowska A., Łukasiak M., 2017: Robotyzacja procesów magazynowych w wybranych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 2(1), 73–80. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.1.7

Jurczak J., 2019: Ewolucja i kierunki rozwoju systemów klasy WMS, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6, 26–32. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.6.4

Klepacki B., Wicki L. (red.), 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kunert O., 2020: Informative value of material indexes in the logistics information system, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 3, 2–6. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.3.1

Mahalakshmi S., Arokiasamy A., Ahamed J. 2019: Productivity improvement of an eco friendly warehouse using multi objective optimal robot trajectory planning, International Journal of Productivity and Quality Management 27(3), 305–328. https://doi.org/10.1504/IJPQM.2019.101517

Majewski J., 2006: Informatyka w magazynie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Majewski J., 2013: WMS – Analiza wdrożenia, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Masłowski D., Maziakowska P., Musiał D., Rut J., 2020: Wpływ rozwiązań telematycznych na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6, 41–47. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.6.5

Nair C., Tsiopanos K., Martin R., Marshall G., 2018: Increasing Warehouse Productivity With an Ergonomic Handheld Scanner, Ergonomics in Design 26(3), 23–31.

Ozga P. 2011: IT na usługach logistyki [IT in logistics], Eurologistics 63, 4–549. https://doi.org/10.1177/1064804618757281

Park S., Cho S., Ahn J., 2018: Improving the quality of building spaces that are planned mainly on loads rather than residents: Human comfort and energy savings for warehouses, Energy and Buildings 178, 38–48. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.08.007

Pereira C., Anholon R., Rampasso I., Quelhas O., Leal Filho W., Santa-Eulalia L., 2020: Evaluation of lean practices in warehouses: an analysis of Brazilian reality, International Journal of Productivity and Performance Management 70(1), 1–20. https://doi.org/10.1108/IJPPM-01-2019-0034

Rut J., Kulińska E., 2013: Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Cz. 1, Logistyka 1, 38–39.

Rut J., Wengel M., 2019: Improvement of the manufacturing and logistic process in the researched company, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12, 37–52. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.12.7

Selander L., Henfridsson O., 2012: Cynicism as user resistance in IT implementation, Information Systems Journal 22(4), 289–312. https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2011.00386.x

Ślaski P., 2018: Model of the integrated logistics processes management in the supply chain, Gospodarka Magazynowa i Logistyka 12, 2–9.

Sobczak P., 2020: Assessment of the Effectiveness of Storage Services in Poland in 2006–2015, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2, 2–10. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.2.1

Valchkov L., Valchkova N. 2018: Methodology for efficiency improvement in warehouses: A case study from the Winter Sports Equipment Industry, Proceedings in Manufacturing Systems 13(3), 95–102.

Wiązowski M., 2018: Wzorcowe wdrażanie WMS w przedsiębiorstwie, Eurologistics 2, 40–45.

Wicki L., Franc-Dąbrowska J., 2013: The Role of IT Systems in Supporting Logistics Systems in Agribusiness Enterprises, Issues in Information Systems 14(2), 127–138.

Wicki L., Jałowiecki P., 2010: Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 3, 1–21, [electronic source] https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/download/76363_2204ae6bf4289c513ba27bbe47a0b642

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty