Pozycja i uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Main Article Content

Michał Kruszyński
Natalia Struk


Słowa kluczowe : transport, transport kombinowany, transport intermodalny
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju intermodalnego transportu towarowego w Polsce w latach 2010–2018. Przedstawiono uwarunkowania i perspektywy rozwoju intermodalnego transportu towarowego w nadchodzących latach. Transport intermodalny w Polsce rozwija się dynamicznie. Rozwój ten jest wspomagany przez położenie geograficzne kraju, gęstą sieć linii kolejowych, rosnącą liczbę terminali intermodalnych i intermodalnych przewoźników kolejowych. W latach 2010–2018 wielkość transportu intermodalnego realizowanego za pomocą transportu kolejowego wzrosła do 12,6 mln t. Wydajność transportu w obszarze transportu ładunków w 2018 roku osiągnęła poziom 6,2 mld tkm.

Article Details

Jak cytować
Kruszyński, M., & Struk, N. (2019). Pozycja i uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 65–75. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.24
Bibliografia

Antonowicz M., 2018: Czynniki rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce [Development factors for intermodal transport in Poland], Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 170, 105–120. (Crossref)

Barcik R., Bylinko L., 2018: Perspektywy transportu intermodalnego w Polsce [Prospects for intermodal transport in Poland], Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 120, 9–17. (Crossref)

Brill J., Łukasik Z., 2014: Aspekty ekonomiczne, techniczne i strategiczne transportu intermodalnego [Economic, technical and strategic aspects of transport intermodal], Technika Transportu Szynowego 21 (3), 12–24.

Engelhardt J., 2013: Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego w Polsce [State policy in the field of intermodal transport in Poland], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 22, 57–80.

European Conference of Transport Ministers – ECMT, 1993: Terminology on combined transport, OECD Publishing, Paris.

Główny Urząd Statystyczny – GUS, 2017: Transport – wyniki działalności w 2016 roku [Transport – activity results in 2016], Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny – GUS, 2019a: Transport intermodalny w Polsce w 2018 r. [Intermodal transport in Poland in 2018], Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny – GUS, 2019b: Transport – wyniki działalności w 2018 roku [Transport – activity results in 2018], Warszawa.

Grzywacz W., Burnewicz J., 1989: Ekonomika transportu [Economics of transport], Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Klimek H., 2010: Funkcjonowanie rynków usług portowych [Operating of port services markets], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Kwaśniowski S., Nowakowski P., Zając P., 2004: Uwarunkowania funkcjonalne i techniczne rozwoju transportu intermodalnego [Functional and technical conditions of intermodal transport development], Logistyka 2, 18–20.

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kołodziejczyk P., 2017: Transport intermodalny alternatywnym rozwiązaniem dla zachowania równowagi ekologicznej [Intermodal transport as an alternative solution for maintaining ecological balance], Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 18 (3), 45–50.

Mindur L., 2010: Uwarunkowania dla rozwoju runku transport kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach 1993–2009 [Conditions for the development of combined (intermodal) transport market in Poland in 1993–2009], multimedial presentation, Politechnika Łódzka, Łódź.

Mindur L. (Ed.), 2014: Technologie transportowe [Transport technologies], Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.

Mindur M., Mindur L., 2018: Transport intermodalny w Polsce w latach 2001–2017 oraz czynniki kształtujące jego rozwój w perspektywie [Intermodal transport in Poland in 2001–2017 and factors affecting its prospective development], Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 120, 297–308. (Crossref)

Ministerstwo Infrastructury, 2018: Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. [Master Plan for rail transport in Poland until 2030], Warszawa.

Przybylska E., Zebrucki Z., Kruczek M., 2017: Identyfikacja czynników rozwoju transportu intermodalnego w Polsce [Identification of development factors for intermodal transport in Poland], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 103, 195–206. (Crossref)

Tereszkiewicz K., Molenda P., Kusz D., 2017: Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (4), 139–150. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.39 (Crossref)

Walasek R., 2018: Interoperacyjność transport intermodalnego jako element jego konkurencyjności w Unii Europejskiej [Interoperability of Intermodal Transport as an Element of Competitiveness in the European Union], Studia i Prace. Kolegium Zarządania i Finansów SGH 166, 153–164. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.