Problem wyboru najkrótszej drogi w sieci transportu rolno-spożywczego

Main Article Content

Agnieszka Tłuczak


Słowa kluczowe : transport, najkrótsza trasa, produkty rolne i rolno-spożywcze
Abstrakt

Wiele problemów zarządzania związanych z optymalizacją systemów transportowych, projektowaniem systemów informatycznych czy pewnymi zagadnieniami logistycznymi można przedstawić jako zagadnienia sieciowe i rozwiązać je przy użyciu odpowiednich algorytmów matematycznych. Skala planowania przewozów uzależniona jest od ilości ładunków i liczby odbiorców. Zarządzanie logistyczne w transporcie produktami rolno-spożywczymi polega na organizacji działań transportowych przez połączenie wielu funkcji spedycyjno-transportowych i ma na celu doskonalenie przemieszczania zasobów zarówno w sferze zaopatrzenia, jak i produkcji oraz dystrybucji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zadania komiwojażera oraz możliwości jego zastosowanie w optymalizacji transportu produktów rolno-spożywczych.

Article Details

Jak cytować
Tłuczak, A. (2022). Problem wyboru najkrótszej drogi w sieci transportu rolno-spożywczego. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(3), 117–127. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.3.24
Bibliografia

Baran J., Sint A., 2014: Organizacja transportu w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw, Logistyka, 4, 3479–3486.

Baryła-Paśnik M., Piekarski W., Dudziak A., 2013: Systemy funkcjonowania transportu żywności w aspekcie regulacji prawnych, Logistyka, 5, 71–74.

Dutkiewicz L., Kucharska E., 2010: Algorytm planowania tras dostaw dla wielu komiwojażerów, Automatyka, 14.3/2, 853–865.

Hanczar P., 2010: Wspomaganie decyzji w obszarze wyznaczania tras pojazdów, Decyzje, 13, 55–83.

Kauf S., Tłuczak A., 2016: Optymalizacja decyzji logistycznych, Difin, Warszawa.

Klepacki B., Wicki L. (red.), 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kozłowicz K., Wolak S., Kluza F., 2003: Transport żywności i jej jakość na tle uwarunkowań technologicznych i logistycznych, Chłodnictwo: organ Naczelnej Organizacji Technicznej, 38, 38–43.

Michlowicz E., 2009a: Optymalizacja zadań operatora logistycznego, Logistyka, 3.

Michlowicz E., 2009b: Problem komiwojażera dla kilku centrów dystrybucji, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 70, 113–125.

Płaczek E., Szołtysek J., 2008: Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach, Logforum, 4(1), 2.

Salmonowicz K., 2011: Źródła finansowania rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Logistyka, 6, 4977–4992.

Szubert A., 2018: Przewóz ładunków spożywczych – Znaczenie i specyfika transportu w branży spożywczej, Trans.eu Group S.A., [źródlo elektroniczne] http://www.trans.eu/pl/aktualnosci/znaczenie-i-specyfika-transportu-w-branzy-spozywczej [dostęp: 12.12.2022].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.