Analiza PROFIT i jej wykorzystanie w budowie mapy preferencji parametrów logistycznej obsługi klienta

Main Article Content

Sabina Kauf
Agnieszka Tłuczak


Słowa kluczowe : analiza PROFIT, mapa percepcji, mapa preferencji, obsługa klienta
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę badania preferencji nabywców z wykorzystaniem analizy PROFIT. Jego celem jest wskazanie możliwości zastosowania tej metody w tworzeniu mapy percepcji elementów obsługi klienta oraz korzyści płynących z jej zastosowania. Metoda ta pozwala na identyfikację preferencji odbiorców z punktu widzenia określonych zmiennych.

Article Details

Jak cytować
Kauf, S., & Tłuczak, A. (2017). Analiza PROFIT i jej wykorzystanie w budowie mapy preferencji parametrów logistycznej obsługi klienta. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(1), 81–90. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.1.8
Bibliografia

Bendkowski J., Kramarz M., 2006: Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy, Gliwice, 471.

Błażejczyk-Majka L., Boczar P., 2016: Zastosowanie metod wielowymiarowych w charakterystyce preferencji konsumentów. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 18–32.

Czubała A., Jonas A., Smoleń, T. Wiktor J., 2006, Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 84.

Jabkowski P., 2010: O korzyściach wynikających z zastosowania analizy PROFIT, [w:] Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. StatSoft Polska, Kraków, 89–102.

Kall J., Kłeczek R., Sagan A., 2013: Zarządzanie marką, Wolters Kluwer, Kraków, 96.

Kauf S., Tłuczek A., 2013: Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych Opolan, Opole, 135–145.

Kempny D., 2001: Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa, 15.

Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., 1992: Marketing: Jak to się robi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 132.

Wiliamska-Sosnowska S., 2010: Obsługa klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, nr 8.

Zaborski A., 2012: Analiza profit i jej wykorzystanie w badaniu preferencji, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 242, Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 479–487.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.