Zastosowanie rozmytej metody TOPSIS w zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności

Main Article Content

Agnieszka Tłuczak


Słowa kluczowe : łańcuch dostaw żywności, rozmyta metoda TOPSIS, zarządzanie
Abstrakt
W pracy przedstawiono wielokryterialną metodę podejmowania decyzji: rozmytą metodę TOPSIS. Jest to alternatywa dla metod AHP, TOPSIS, ELECTRE lub PROMETHEE. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania rozmytej metody TOPSIS w zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności (FSCM). W tym celu przedstawiono krótki przegląd literatury. Następnie przedstawiono rozmytą metodę TOPSIS, na końcu artykułu pokazano możliwość zastosowania metody do rozwiązania problemu.

Article Details

Jak cytować
Tłuczak, A. (2020). Zastosowanie rozmytej metody TOPSIS w zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 75–83. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.34
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.