Analiza ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

Main Article Content

Anetta Zielińska


Słowa kluczowe : metody oceny ryzyka, koszty, analiza, bezpieczeństwo
Abstrakt
W trakcie badań dokonano identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka w łańcuchu dostaw pracownika zatrudnionego w magazynie wysokiego składowania. W badaniach podjęto próbę wartościowania ryzyka w celu określenia jego poziomu akceptowalności. Wyznaczono kategorię ryzyka z zastosowaniem metody risc score. Określono środki profilaktyczne obniżające ryzyko zawodowe na stanowisku pracy magazyniera. Z przeprowadzonej oceny ryzyka wynika, że wózek widłowego stanowi największe źródło zagrożenia w łańcuchu dostaw surowców, produktów, komponentów stanowi ryzyko nieakceptowalne na poziomie R = 540, co oznacza, że bez zastosowania środków profilaktycznych pracodawca nie może w sposób bezpieczny dopuścić pracowników do pracy. W ramach działań obniżających kategorię ryzyka zastosowano nowoczesne metody dodatkowego wyposażenia wózków widłowych m.in. w sygnalizacje świetlną informującą o nadjeżdżającym wózku za pomocą blue light oraz oznaczenia czerwonej strefy pracy wózka (red zone) jako niebezpiecznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że po zastosowaniu środków profilaktycznych ryzyko dla stanowiska pracy magazyniera zostało ocenione w przedziale 0< = R <70 na poziomie akceptowalnym.

Article Details

Jak cytować
Zielińska, A. (2021). Analiza ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 65–79. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.23
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.