Ocena inwestycji w infrastrukturę transportową w powiecie wołomińskim w opinii lokalnych przedsiębiorstw

Main Article Content

Mateusz Pasztaleniec
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : inwestycje infrastrukturalne, infrastruktura transportowa, lokalne przedsiębiorstwa
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie oceny i postrzegania inwestycji w infrastrukturę transportową przez lokalne podmioty. Badania ankietowe przeprowadzono w 2014 roku na terenie powiat wołomińskiego na grupie 20 losowo wybranych przedsiębiorstw. Lokalne przedsiębiorstwa w większości dobrze i bardzo dobrze oceniały rozwój infrastruktury transportowej w powiecie. Lepiej były postrzegane inwestycje drogowe niż kolejowe. Przyczyną takiego stanu jest przewaga inwestycji drogowych oraz większa ich użyteczność w prowadzonej działalności przedsiębiorstw.

Article Details

Jak cytować
Pasztaleniec, M., & Rokicki, T. (2016). Ocena inwestycji w infrastrukturę transportową w powiecie wołomińskim w opinii lokalnych przedsiębiorstw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(1), 65–73. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.1.6
Bibliografia

Dolata M., 2010: Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju lokalnego, Roczniki Naukowe SERiA 12(1), 43–44.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pl [dostęp 19.08.2014].

Jacyna M., 2009: Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 25–27.

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), 2009: Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań, 287.

Klepacki B., 2008: Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, 10(3), 307–310.

Koźlak A., 2008: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 34.

Logistyka. Wybrane zagadnienia (praca zbiorowa), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, 78.

Majchrzak I., Rydzewska-Włodarczyk M., 2010: Zastosowanie instrumentów rachunkowości zarządczej przy realizacji projektów infrastrukturalnych na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA 12(2), 195–196.

Markusik S., 2009a: Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom I. Środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 10–11.

Markusik S., 2009b: Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom II. Infrastruktura punktowa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 7.

Mendyk E., 2009: Ekonomika transportu, Wyższa Szkołą Logistyki, wydanie II, Poznań, 71.

Pfohl H.Ch., 2001: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 327–328.

Rokicki T., 2014: Organizacja i ekonomika transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 19.

Romanow P., 2003: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 97.

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., (red.), 2009: Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, PWN, Warszawa, 39–220.

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, http://www.siskom.waw.pl [dostęp 19.08.2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>